Loonkloofwet: tijd voor het tweejaarlijks analyseverslag

25 januari 2019

Verplichting voor grotere ondernemingen, binnen de 3 maanden na einde boekjaar

In 2012 kwam de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen tot stand die streeft naar de gelijke verloning van mannen en vrouwen. De wet maakt van de loonkloof een verplicht overlegthema op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau.

Op ondernemingsniveau houdt de wetgeving concreet een verplichting in om een tweejaarlijks analyseverslag op te maken. Werkgevers die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerk stellen, zijn verplicht het analyseverslag op te maken van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming.

Het allereerste verslag had bij wijze van uitzondering betrekking op 1 boekjaar, het boekjaar dat eindigde in 2014. Het huidige analyseverslag over de boekjaren 2017 en 2018 moet worden opgemaakt, drie maanden na het afsluiten van het laatste boekjaar. Voor zover je boekjaar is geëindigd op 31 december 2018, heb je dus nog tot eind maart 2019 de tijd om het verslag op te maken en te bespreken in de ondernemingsraad (of met de vakbondsafvaardiging).

Via deze link kom je terecht op onze infopagina over dit onderwerp.

Voor bijkomende vragen kunt u contact opnemen met uw vertrouwde Acerta aanspreekpunt.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates