Loonkloofwet: tijd voor het tweejaarlijks analyseverslag

16 februari 2021

Verplichting voor grotere ondernemingen, binnen de 3 maanden na einde boekjaar

In 2012 kwam de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen tot stand die streeft naar de gelijke verloning van mannen en vrouwen. De wet maakt van de loonkloof een verplicht overlegthema op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau.

Op ondernemingsniveau houdt de wetgeving concreet een verplichting in om een tweejaarlijks analyseverslag op te maken. Werkgevers die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerk stellen, zijn verplicht het analyseverslag op te maken van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming.

Het allereerste verslag had bij wijze van uitzondering betrekking op 1 boekjaar, het boekjaar dat eindigde in 2014. Sindsdien moet het analyseverslag om de 2 jaar opgemaakt worden. Het huidige analyseverslag over de boekjaren 2019 en 2020 moet drie maanden na het afsluiten van het laatste boekjaar opgemaakt worden. Voor zover uw boekjaar is geëindigd op 31 december 2020, heeft u dus nog tot eind maart 2021 de tijd om het verslag op te maken en te bespreken in de ondernemingsraad (of met de vakbondsafvaardiging).

Via deze link kom je terecht op onze infopagina over dit onderwerp.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met je vertrouwde Acerta aanspreekpunt.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates