Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Maatregelen rond overuren in het sociaal akkoord 2021-2022

24 juni 2021

Het sociaal akkoord 2021-2022 bevat een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een werkgever zijn werknemers meer flexibel kan tewerkstellen. Zo wordt er in alle sectoren de mogelijkheid gecreëerd om tot 220 vrijwillige overuren te presteren. Bovendien wordt het aantal fiscaal gunstige overuren verhoogd van 130 naar 180.

Vrijwillige overuren

Wat zijn vrijwillige overuren?

Is het nodig om je werknemers overuren te laten presteren, dan heb je daar doorgaans een bepaald motief voor nodig (bv. buitengewone vermeerdering van werk). Vanaf februari 2017 werden echter de vrijwillige overuren in het leven geroepen. Dit zijn overuren die je buiten de in het arbeidsreglement opgenomen roosters kan laten presteren zonder dat je daar een bepaald motief voor nodig hebt en zonder dat je toestemming moet vragen aan een intern of extern orgaan. Je moet daarbij dan wel rekening houden met de maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week. Je hebt bovendien het voorafgaand schriftelijk akkoord van je werknemer nodig. Dat akkoord is geldig voor zes maanden.

Algemeen is er voor deze vrijwillige overuren een maximum van 120 uur per kalenderjaar per werknemer vastgelegd. In je sectorale gids in Trefzeker kan je nakijken of je sector dit aantal verhoogd heeft. Deze vrijwillige overuren worden volledig uitbetaald, met overloon indien de overloongrens overschreden wordt, maar je hoeft geen inhaalrust toe te kennen. De vrijwillige overuren worden wel aangerekend op de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 vrijwillige overuren (of tot maximum 60 vrijwillige overuren als de sector tussenkomt). Aangezien de overige vrijwillige overuren aangerekend worden op de interne grens kunnen er binnen dezelfde referteperiode minder andere overuren worden gepresteerd.

Corona-vrijwillige overuren

Tijdens de coronaperiode is het mogelijk om tot maximum 220 vrijwillige overuren te laten presteren. Concreet zijn er dat maximum 100 van het basiscontingent (dus 20 minder dan in normale omstandigheden) en 120 extra vrijwillige overuren daarbovenop. Deze mogelijkheid is er echter alleen maar voor werkgevers uit de cruciale sectoren en bij de producenten, leveranciers of (onder)aannemers daarvan. De 120 extra corona-vrijwillige overuren zijn eveneens vrij van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De mogelijkheid om corona-vrijwillige overuren te presteren was voorzien in de volgende periodes:

  • 1 april tot en met 30 juni 2020
  • 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • 1 april tot en met 30 juni 2021

Er zou eveneens een verlenging van deze maatregel voorzien zijn tot 30 september 2021. Lees er hier meer over

Wat zegt het sociaal akkoord?

Het sociaal akkoord voorziet dat er maximum 220 vrijwillige overuren mogelijk zullen zijn per kalenderjaar per werknemer en dit in alle sectoren.

Concreet zijn er dat maximum 100 van het basiscontingent (dus 20 minder dan in normale omstandigheden) en 120 extra vrijwillige overuren daarbovenop die men de ‘relance-overuren’ noemt. De relance-overuren zullen eveneens vrij zijn van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze ‘relance-overuren’ zijn geïnspireerd op en een uitgebreidere toepassing van de corona-vrijwillige overuren.

De mogelijkheid tot het laten presteren van 120 extra vrijwillige overuren zou voorzien worden tot en met 31 december 2022. De startdatum van deze maatregel is voorlopig nog onduidelijk. Het is nog wachten op de uitwerking van deze maatregel in de nodige wetteksten.

Fiscaal voordelige overuren

Wat zijn de fiscaal voordelige overuren?

Wanneer werknemers (klassieke) overuren presteren, kunnen zowel de werknemer zelf als zijn werkgever hiervoor genieten van een fiscaal voordeel:

  • de werknemer heeft recht op een belastingvermindering. Die wordt al in rekening gebracht bij de berekening van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing doorheen het jaar.
  • de werkgever wordt er van vrijgesteld een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemer door te storten naar de FOD Financiën.

Dit fiscaal voordeel wil de belastingdruk op het inkomen uit het overwerk verlagen voor de werknemer en de toegenomen loonkost voor de werkgever compenseren. Enkel de overuren waarvoor een wettelijke overloontoeslag betaald moet worden komen er voor in aanmerking. De corona-vrijwillige overuren en de relance-overuren komen hiervoor bijgevolg niet in aanmerking aangezien er daarvoor geen overloontoeslag verschuldigd is.

Standaard kunnen werkgever en werknemer voor de eerste 130 overuren per kalenderjaar van dit fiscaal voordeel genieten. Voor de horecasector werd dit aantal echter opgetrokken tot 360 overuren per jaar, voor de werkgevers en werknemers uit de bouw en aanverwante sectoren geldt een maximum van 180 fiscaal voordelige overuren per jaar, op voorwaarde dat zij gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.

2019 – 2020: standaard tot 180 overuren per jaar

De Jobsdeal verhoogde de standaardgrens van 130 fiscaal voordelige overuren algemeen naar 180. Daaraan werden geen bijkomende voorwaarden verbonden. De twee verhoogde grenzen die al bestonden specifiek voor de horecasector en de werken in onroerende staat bleven hiernaast gewoon bestaan.

Er was voorzien in een evaluatie van deze maatregel en een mogelijke verlenging, maar daar maakte de regering geen gebruik van. Bijgevolg lag de standaardgrens sinds 1 januari 2021 opnieuw op 130 fiscaal voordelige overuren per kalenderjaar.

Wat zegt het sociaal akkoord?

Het sociaal akkoord voorziet dan toch een optrekking van het aantal fiscaal voordelige overuren van 130 naar 180 per kalenderjaar, per werknemer. Deze optrekking zou uitwerking hebben vanaf 1 juli 2021 en zou gelden tot 30 juni 2023.

Om deze optrekking mogelijk te maken is in principe een aanpassing aan de wetgeving vereist. De kans dat die wijziging afgerond is tegen 1 juli is echter heel klein. Daarom wordt nog gezocht naar alternatieven om de maatregel eerder al officieel ter kennis te brengen.

Aangezien het akkoord het enkel heeft over het verhogen van het aantal fiscaal voordelige overuren van 130 naar 180, blijven de specifieke regelingen voor de horecasector en de werken in onroerende staat ook nu ongewijzigd.

Opleiding: Arbeidsduur en flexibiliteit

Deze opleiding geeft je inzicht in alle regels rond arbeidstijd, overuren en meeruren. Met die kennis kan je de arbeidstijd in je onderneming optimaal en flexibel organiseren. 

Meer info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates