Vorige

Federale coronasteunmaatregelen verlengd tot en met 30 september

18 mei 2021 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Op 17 mei 2021 heeft het federale kernkabinet beslist een reeks lopende coronasteunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september. Zo zal je ook in het derde kwartaal van dit jaar op de nodige steun kunnen rekenen. We geven je een overzicht van de steunmaatregelen die verlengd zouden worden. Hou er wel rekening mee dat deze verlengde maatregelen nog niet officieel gepubliceerd zijn.

Leestijd: Later lezen?
Tijdelijke werkloosheid

Kunnen nog niet al je medewerkers volledig terug aan de slag bij de heropstart van je activiteit? Of moet je medewerker in quarantaine of voor de kinderen zorgen? Dan zou je tot en met 30 september gebruik kunnen blijven maken van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegensovermacht. De mogelijkheid zou voorzien blijven voor alle activiteitensectoren.

Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid

De bedrijfsvoorheffing op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid zou tot en met 30 september 15 % blijven bedragen.

Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren

De mogelijkheid om in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten tot 220 vrijwillige overuren te presteren zou behouden blijven tot en met 30 september.

Tot de zorgsectoren behoren de paritaire comités 318, 319, 330, 331 en 332 en de er tewerkgestelde uitzendkrachten, alsook de vaccinatiecentra. De lijst van cruciale sectoren en de essentiële diensten kan je er hier op naslaan.

Kostenvergoeding thuiswerk

Thuiswerk blijft verplicht tot 1 juli, nadien wordt het opnieuw sterk aanbevolen. Het laatste overlegcomité heeft een graduele terugkeer naar de werkvloer aangekondigd met georganiseerde terugkeermomenten vanaf 9 juni.

Omdat thuiswerk aanbevolen zal blijven en zo deel zal blijven uitmaken van het professionele leven, zou je ook in de maanden juli, augustus en september tot 144,31 euro onkostenvergoeding kunnen toekennen aan je telewerkende medewerkers. Deze onkostenvergoeding dekt kosten zoals kleine kantoorbenodigdheden, de nutsvoorzieningen, printpapier, drankjes, onderhoud en verzekeringen.

Financiële duw in de rug

Het individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van sancties door de RSZ bij het niet-betalen van voorschotten zouden eveneens doorlopen. Daarnaast zou de mogelijkheid tot het toepassen van minnelijk afbetalingsplannen zonder sancties blijven gelden.

Sociale uitkeringen

Je arbeidsongeschikte medewerkers zouden ook in het derde kwartaal een aanvullende uitkering blijven ontvangen, om een uitkering op het niveau van de tijdelijke werkloosheid te garanderen.

Ook de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering zou behouden blijven. Voor gerechtigden op een inschakelingsuitkeringen zou ook het derde kwartaal geneutraliseerd blijven in de duurtijd van het recht op de inschakelingsuitkering.

Steunpakket horeca en zwaar getroffen sectoren

Daarnaast blijft ook het steunpakket voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren van kracht, met onder meer de RSZ-vermindering bij heropstart. Daarover lees je hier meer.

Steunmaatregelen vanaf 1 oktober?

De regering heeft de bedoeling om vanaf 1 oktober het geweer van schouder te veranderen en in te zetten op meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Blijf op de hoogte van de laatste updates

Acerta houdt je op de hoogte van de laatste updates. Lees onze FAQ of neem een abonnement op onze maandelijkse online infosessies over sociaal-juridische updates.

FAQ Sociaal-juridische updates

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Als je de terugkeer van je medewerkers naar kantoor wil voorbereiden ...
Werkgevers

Als je de terugkeer van je medewerkers naar kantoor wil voorbereiden ...

17 augustus 2021 Miet Vanhegen

Werken op kantoor heeft om verschillende redenen meerwaarde: de sociale cohesie kan worden versterkt, er kan opnieuw live overleg doorgaan, het draagt bij tot het mentaal welzijn van je medewerkers … Wellicht ben ook jij bezig de terugkeer naar de werkvloer ‘na corona’ voor te bereiden?

Lees meer
Tewerkstelling groeit voor het eerst sinds begin coronacrisis
Werkgevers

Tewerkstelling groeit voor het eerst sinds begin coronacrisis

02 augustus 2021 Nele Mertens

Positief nieuws voor de economie, want de negatieve impact van de coronacrisis lijkt verleden tijd. Toch als we kijken naar het aantal arbeidscontracten van bepaalde en onbepaalde duur.

Lees meer
Coronasteunmaatregelen officieel verlengd tot en met 30 september 2021
Werkgevers

Coronasteunmaatregelen officieel verlengd tot en met 30 september 2021

30 juli 2021 Ellen Van Grunderbeek

De verlenging van de tijdelijke coronasteunmaatregelen, die al aangekondigd werd op 17 mei door de regering, is nu ook officieel gepubliceerd. Acerta geeft je een overzicht van de coronasteunmaatregelen waarop je alvast tot en met 30 september beroep kan doen.

Lees meer