Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Opletten met het ontslaan van werknemers: de occulte periode komt er aan!

17 november 2023

Van januari tot mei 2024 is het mogelijk dat je zonder het te weten, werknemers in dienst hebt die beschermd zijn tegen ontslag.

Datum sociale verkiezingen

Een onderneming met een gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van minstens 50 werknemers moet om de vier jaar een comité voor preventie en bescherming oprichten of hernieuwen. Een onderneming met een gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van minstens 100 werknemers moet bovendien om de vier jaar een ondernemingsraad oprichten of hernieuwen. In deze organen zetelen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Deze laatsten worden verkozen via sociale verkiezingen die elke 4 jaar georganiseerd worden. De tijdspanne waarin dit in 2024 moet gebeuren, werd wettelijk vastgelegd op de periode van 13 tot en met 26 mei 2024.

Bescherming tegen ontslag

Werknemers die in deze organen zetelen, genieten een belangrijke bescherming tegen ontslag. Die bescherming geldt ook voor werknemers die als kandidaat worden voorgedragen om in deze organen te zetelen, ook al raken ze niet verkozen. Ontslag blijft mogelijk in een beperkt aantal gevallen maar het is bijzonder moeilijk en risicovol om dit te realiseren. Vooreerst kan je zo een beschermde werknemer maar ontslaan als hem een dringende reden kan verwijten of als er economische of technische redenen voorhanden zijn. Niet alleen moet je het bestaan van die dringende, technische of economische redenen kunnen bewijzen, daarnaast moet je een zeer strikte en strenge procedure volgen om die redenen te laten erkennen door het bevoegde orgaan, vooraleer je tot ontslag kan overgaan. Eens je werknemer de bescherming tegen ontslag geniet, zijn deze procedures zonder meer verplicht. Leef je die procedures niet na van a tot z, dan riskeer je fenomenale bedragen te moeten betalen. In het uiterste geval kan dat oplopen tot 8 jaar loon!

Vanaf wanneer start die bescherming?

Dit is een vraag die met stip in de belangstelling staat. Zowel de start van de bescherming tegen ontslag als het moment waarop je als werkgever kunt vaststellen wie dat beschermd statuut heeft, hangt af van dag X. Dat is de dag waarop in je onderneming een bericht met onder meer de datum van de sociale verkiezingen bekend gemaakt wordt. Vanaf 30 dagen vóór die dag X genieten je werknemers die als kandidaat voor de sociale verkiezingen worden voorgedragen, deze bescherming. Wanneer je verkiezingen organiseert op het vroegst mogelijke tijdstip, dit is 13 mei 2024, dan is dag X -30, zijnde de dag waarop deze bescherming begint, 14 januari 2024. Vinden de verkiezingen in je onderneming plaats op de laatst mogelijke dag, dit is 26 mei 2024, dan start de bescherming op 27 januari 2024. Opgelet: 26 mei 2024 is een zondag.

Datum waarop de kandidatenlijsten ingediend moeten worden

Aan de andere kant kan je als werkgever maar weten of een werknemer als kandidaat wordt voorgedragen en daardoor beschermd is, wanneer de kandidatenlijsten ingediend zijn. De deadline daarvoor is 35 dagen na dag X. Dat is de uiterste datum waarop de voordragende organisaties hun kandidatenlijsten moeten indienen. Organiseer je de sociale verkiezingen op 13 mei 2024, dan moeten de voordragende organisaties ten laatste op 19 maart 2024 de kandidatenlijsten indienen. Gaan de verkiezingen in jouw onderneming door op 26 mei 2024, dan valt X + 35 in jouw onderneming op 1 april 2024. Deze data gelden bij het elektronisch indienen van de kandidatenlijsten. Verlies hierbij niet uit het oog dat wanneer het indienen van de lijsten via de post gebeurt, je deze pas enkele dagen later zal ontvangen. Denk er ook aan dat de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen, deze in bepaalde gevallen nog kunnen vervangen tot de 14e dag vóór de dag van de verkiezingen: die dag valt, naargelang het geval, tussen 29 april 2024 en 12 mei 2024.

De occulte periode

Het gevolg van het feit dat een werknemer als kandidaat kan worden voorgedragen en daardoor ontslagbescherming geniet vanaf dag X - 30 en dat jij het als werkgever maar kan weten ten vroegste op datum X + 35, maakt dat er een tijdspanne is waarin je niet kunt weten of die werknemer tegen ontslag beschermd is of niet. Deze periode heet om die reden ‘de occulte periode’. Het is heel sterk af te raden om een werknemer te ontslaan zolang de definitieve kandidatenlijsten niet binnen zijn, omdat het risico enorm groot is dat je een beschermde werknemer ontslaat zonder af te weten van het beschermd statuut. Ontsla je in die periode een werknemer en achteraf blijkt dat deze de ontslagbescherming geniet, dan kost je dat, tenzij re-integratie mogelijk is, handenvol geld. Bijzondere voorzichtigheid is dus zeker geboden van januari tot mei 2024!

 

Meer lezen over de sociale verkiezingen van 2024? Kijk dan zeker hier

Bron:
Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, BS 29 maart 1991

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates