Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Uitbreiding en verlenging van het vaccinatieverlof is een feit

20 januari 2022

Om de vaccinatiecampagne te faciliteren en zo een vaccinatiegraad van minstens 70% van de bevolking te bekomen, werd voorzien in een recht op vaccinatieverlof. De werknemer heeft dit recht sinds 12 januari 2022 ook wanneer hij of zij een minderjarig kind, een meerderjarige kind met een beperking of personen over wie de werknemer het voogdijschap heeft, begeleidt naar het vaccinatiecentrum. Daarnaast wordt de mogelijkheid om zich te beroepen op het vaccinatieverlof verlengd tot 30 juni 2022.

Recht op betaalde afwezigheid van het werk

De werknemer heeft sinds 9 april 2021 het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 tijdens de werkuren. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. 

De werknemer heeft dit recht nu dus ook om een minderjarig kind*, dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend. Daarnaast heeft de werknemer ook het recht een meerderjarige persoon met een handicap of een persoon onder voogdij te begeleiden, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat dan wel om iemand over wie hij het wettelijk voogdijschap uitoefent, en wel gedurende de tijd die nodig is om die persoon tegen het COVID-19-coronavirus te laten vaccineren. Dat recht kan echter uitsluitend worden uitgeoefend door één van de ouders of door één van de voogden.

De tijd die nodig is om zichzelf of een van bovenstaande personen te laten vaccineren omvat zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. Indien de verschillende inentingen telkens plaatsvinden tijdens de werkuren, wordt het recht op klein verlet toegekend voor elke vereiste injectie.

Deze afwezigheid van het werk wordt gelijkgesteld met klein verlet. Als werkgever ben je dus verplicht het normale loon te betalen, dat wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

*het kan daarbij gaan om een natuurlijk kind, een inwonend adoptiekind of pleegkind of om een inwonend kind dat onder de wettelijke voogdij van de werknemer werd geplaatst.

Mag de werkgever dit weigeren?

De werkgever kan de afwezigheid niet weigeren en mag ook geen druk uitoefenen op werknemers om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Wat zijn de modaliteiten?

Verwittiging

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij kennis heeft van het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor zichzelf, voor het minderjarige kind, voor de persoon met een beperking of voor de persoon over wie men de voogdij heeft.

Bewijs

De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs te tonen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak geldt als voldoende bewijs. In zoverre de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer, het minderjarige kind of de meerderjarige persoon met een beperking of de meerderjarige persoon over wie men de voogdij heeft, aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voorgelegd te worden. Gebruikt de werknemer zijn recht op klein verlet voor een ander doel, dan kan hem het loon worden ontzegd voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid.

Hoe zit het met de privacy?

Na controle van de vaccinatie-uitnodiging of de afspraakbevestiging, mag de werkgever - in lijn met het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit - deze informatie enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever daarom niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

De werkgever moet de afwezigheid ook als klein verlet boeken aan de hand van de gebruikelijke code of vermelding waarmee het klein verlet wordt aangegeven zodat het niet te onderscheiden valt van de andere gevallen van klein verlet. Zo wordt er vermeden dat werkgevers eigenlijk een lijst aanleggen met gevaccineerde werknemers.

Temporele werking

Het recht op klein verlet voor eigen vaccinatie tegen het COVID-19 virus gold initieel van 9 april 2021 tot 31 december 2021, en werd verlengd van 12 januari 2022 tot 30 juni 2022, met een mogelijkheid tot verdere verlenging tot 30 december 2022.

Het recht op klein verlet voor de begeleiding van een minderjarig kind of een persoon met een handicap of onder voogdij geldt van 12 januari 2022 tot 30 juni 2022, met een mogelijkheid tot verdere verlenging tot 30 december 2022.

Er zal nog een bijkomend wetgevend initiatief ondernomen worden om ervoor te zorgen dat de verlenging en de uitbreiding van het recht op klein verlet zal ingaan met ingang van 1 januari 2022.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates