Uw werknemer wil ouderschapsverlof of tijdskrediet voor woensdagnamiddag, wat kan u doen?

21 augustus 2018

Kan u de aanvragen voor ouderschapsverlof of tijdskrediet voor woensdagnamiddag weigeren?

September, de start van een nieuw schooljaar. Voor veel werknemers is het een uitdaging om voor woensdagnamiddag opvang te voorzien voor de kinderen. Het zou wel eens kunnen dat uw werknemer hiervoor ouderschapsverlof of tijdskrediet aanvraagt.

Het is in de eerste plaats van belang om te weten wat uw werknemer precies vraagt. Het kan immers gaan om tijdskrediet om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar of om ouderschapsverlof waarmee men kan zorgen voor een kind jonger 12 jaar. Beiden hebben elk hun eigen voorwaarden en mogelijkheden. Lees er hier alles over.

Tijdskrediet om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar

Een werknemer heeft de mogelijkheid om in het kader van tijdskrediet zijn loopbaan voltijds te onderbreken of te verminderen met de helft of 1/5.

Wil uw werknemer enkel op woensdagnamiddag afwezig zijn door middel van tijdskrediet, dan zou dit neerkomen op een vermindering van zijn loopbaan met 1/10. Deze mogelijkheid is momenteel niet voorzien. Dergelijke aanvraag kan u dus zonder meer weigeren. Vraagt uw werknemer echter tijdskrediet voor de hele dag op woensdag, dan vormt dit een vermindering van de loopbaan met 1/5, de welke wel mogelijk is indien alle voorwaarden voldaan zijn.

Bent u een werkgever met ten hoogste 10 werknemers, dan kan u zich verzetten tegen de aanvraag van tijdskrediet en de aanvraag weigeren. Stelt u meer dan 10 werknemers te werk, dan is het in de eerste plaats aangewezen om na te kijken of de werknemer voldoet aan alle voorwaarden voor tijdskrediet. Is dat niet zo, dan kan u het tijdskrediet weigeren. Welke deze voorwaarden zijn, kan u hier lezen.

Eén van de voorwaarden is dat uw werknemer een correcte aanvraagtermijn respecteert. Stelde u op 30 juni 2017 tot 20 werknemers te werk, dan moet uw werknemer zijn vraag tot tijdskrediet in principe 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum stellen. Had u meer dan 20 werknemers in dienst, dan bedraagt deze termijn 3 maanden.

Doet uw werknemer zijn aanvraag nu pas, dan heeft hij deze termijn niet gerespecteerd en zou u het tijdskrediet op basis daarvan kunnen weigeren. Bent u toch akkoord om het tijdskrediet toe te staan, dan kan u in onderling akkoord met uw werknemer afwijken van de termijn. Dit legt u dan best schriftelijk vast.

Ouderschapsverlof om te zorgen voor een kind jonger dan 12 jaar

Ook in het kader van ouderschapsverlof is de mogelijkheid tot het nemen van ouderschapsverlof op woensdagnamiddag niet voorzien. Er zijn wetsontwerpen geformuleerd om het 1/10 ouderschapsverlof ook mogelijk te maken, maar deze zijn nog steeds niet definitief goedgekeurd. Vraagt uw werknemer nu dus 1/10 ouderschapsverlof, dan moet u dit tot nader order nog steeds weigeren.

Daarnaast, moet uw werknemer een bepaalde termijn respecteren voor zijn aanvraag. De aanvraag voor ouderschapsverlof moet tussen de 3 tot 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het ouderschapsverlof gebeuren. Vraagt uw werknemer op dit moment nog ouderschapsverlof aan om in te gaan in september, dan kan u het ouderschapsverlof dus weigeren. Bent u er toch mee akkoord, ondanks dat uw werknemer de aanvraagtermijn niet respecteerde, dan legt u dit best samen met uw werknemer schriftelijk vast.

Te veel werknemers afwezig op woensdag

Woensdag is doorgaans een populaire dag voor tijdskrediet. Stelt u minder dan 10 werknemers tewerk, dan kan u het tijdskrediet weigeren. Om in ondernemingen met meer dan 10 werknemers te vermijden dat er te veel werknemers gelijktijdig afwezig zouden zijn, is er een drempel en voorkeurs- en planningsmechanisme van toepassing.

Zodra het totaal aantal werknemers dat in tijdskrediet is de drempel van 5% bereikt, zal de volgende werknemer die een aanvraag doet moeten wachten tot er een plaats vrijkomt. De drempelberekening gebeurt op basis van het aantal werknemers dat u in dienst had op 30 juni van het voorgaand jaar.

Zowel voor het tijdskrediet als het ouderschapsverlof zijn er nog mogelijkheden tot uitstel of weigering. U kan er hier alles over lezen.

Alle informatie over ouderschapsverlof, andere thematische verloven en tijdskrediet kan u lezen in afdeling 12.I en 12.II van de Sociale Gids in Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates