Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

VIA 6 – ook deelakkoord over kwaliteitsmaatregelen bereikt

31 maart 2021

Op 30 maart 2021 bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over het kwaliteitsluik van het Zesde Vlaams intersectoraal akkoord (VIA). Deze maatregelen, die de koopkrachtmaatregelen van 22 december 2020 aanvullen, vormen het sluitstuk van de VIA-onderhandelingen voor de periode 2021 tot 2025 voor de werknemers binnen deze VIA-sectoren.

Ter herinnering, de Vlaamse social profitsectoren zijn de volgende:

  • PC 318.02          Gezins- en bejaardenzorg
  • PC 319.01          Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten
  • PC 327.01          Maatwerkbedrijven
  • PC 329.01          Vlaamse socio-culturele sector
  • PC 330               Geregionaliseerde zorgsectoren (ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, revalidatieziekenhuizen, psychosociale revalidatiecentra, centra voor ambulante revalidatie en multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg)
  • PC 331               Welzijns- en gezondheidsdiensten (o.a. kinderopvang)
  • PC 337               Werkgevers van persoonlijke assistenten in kader Persoonsvolgend Budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

De sociale partners en de overheid focussen op de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren.

Welke werven worden aangepakt? We lichten ze kort toe.

Duurzame inzetbaarheid en werkbaarheid

Er wordt ingezet op een uitbreidingsbeleid in de verschillende sectoren, met het oog op de stijgende zorgvraag, de nood aan flexibiliteit en de noodzakelijke bijkomende tewerkstelling. Met extra personeel wordt de werkbaarheid aangepakt door de werkdruk te laten dalen en ruimte te maken voor ondersteuning en omkadering (oa. in het omgaan met agressie) van het personeel.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich permanent op en naast de werkvloer te vormen, bij te scholen en aan competentieontwikkeling te doen.

Verder staan duurzame jobs en een duurzaam loopbaanbeleid met kwalitatieve loopbanen centraal, en dat voor alle generaties met aandacht voor de work life balance en de eindeloopbaanproblematiek. Er wordt ook ingezet op een structureel telewerkbeleid waar mogelijk en een duurzame preventieaanpak bij gezondheidscrises om te garanderen dat de eerstelijnszorg voorbereid is op de toekomst.

Tot slot worden schotten tussen sectoren gesloopt door in te zetten op multi inzetbaarheid van medewerkers en de samenwerking over de sectoren heen.

Naast de aangekondigde en in uitrol zijnde koopkrachtmaatregelen (o.a. 100% IFIC, dan wel de opstap naar IFIC via een lineaire loonsverhoging) wordt de opbouw van de tweede pensioenpijler verder ondersteund en geven de onderhandelaars de zachte mobiliteit (met de fiets) een belangrijke plaats.

Zij instroom en doorstroom

Om te beantwoorden aan de toegenomen zorgvragen en de vervangingsnood, is de instroom en retentie van medewerkers belangrijker dan ooit. Het garanderen van instroom, en het invullen van de knelpuntvacatures, uit het onderwijs, uit andere sectoren en vanuit de inactieve bevolking op arbeidsleeftijd vraagt een meervoudige aanpak: enerzijds door het verder inzetten en verfijnen van bestaande instrumenten, anderzijds door het bewandelen van nieuwe paden.

Een actieplan moet focussen op een integrale aanpak met de betrokkenheid van alle actoren in het onderwijs- en werkveld en moet vorm geven aan het instroom-en doorstroombeleid. Eenvoudige doorstroom tussen zorgopleidingen, een versnelde gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s en het valoriseren van elders verworven competenties zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Digitalisering en duurzaamheid

De social profit sectoren zijn een belangrijke partner in de uitvoering van het Vlaamse relancebeleid. Daarom worden tools in handen gegeven om verder in te zetten op digitalisering en transformatie zoals gegevensdeling, het ontwikkelen van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan, online hulpverlening en hulp op afstand.

Voorts hebben de social profitsectoren belangrijke sleutels in handen bij de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, onder meer door intersectorale acties en opleiding- en vormingsinitiatieven die het kwaliteitsakkoord financieel zal ondersteunen.

Volgende stappen?

Net zoals de koopkrachtmaatregelen, moeten ook deze kwaliteitsmaatregelen in de komende periode concreet vorm krijgen en worden verankerd in regelgeving.  

We houden je uiteraard op de hoogte van de verdere uitvoering.

 

Bron: Zesde Vlaamse Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social / non-profitsectoren voor de periode 2021-2025.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates