Vlaamse aanmoedigingspremie wordt Vlaams opleidingskrediet

03 september 2019

Werken en leren combineren? Misschien maakt jouw werknemer wel gebruik van een Vlaamse aanmoedigingspremie. Opgelet: de regelgeving is hervormd op 1 september 2019.

Er werd grondig gesleuteld aan de toepassingsvoorwaarden van de Vlaamse opleidingsincentives: het  opleidingsverlof, de opleidingscheques, maar ook aan het opleidingskrediet. Vanaf 1 september 2019 kunnen werknemers die tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen genieten van het Vlaams opleidingskrediet, de vroegere Vlaamse aanmoedigingspremie.  Deze tussenkomst vormt een extra aanvulling voor jouw werknemer bovenop de uitkering van de RVA.

Werknemer in Vlaams Gewest

Werknemers die aanspraak wensen te maken op het Vlaams opleidingskrediet moeten tewerkgesteld zijn, in de privé- of social profitsector , in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

Anders dan vroeger is er in de privésector geen toetredingsakte, sector- of bedrijfsakkoord meer nodig voor het verkrijgen van de Vlaamse aanmoedigingspremie.

Let op: de werknemer moet uiteraard voldoen aan de voorwaarden om tijdskrediet voor het volgen van een opleiding te nemen als hij ook een Vlaams opleidingskrediet wil verkrijgen. Dat betekent dat er in geval van een halftijds of voltijds tijdskrediet voor het volgen van een opleiding nog steeds een sectorale of een ondernemingsCAO voorhanden moet zijn die dat mogelijk maakt.

Opleiding afhankelijk van scholingsgraad van de werknemer

Welke opleiding je werknemer mag volgen om aanspraak te kunnen maken op het Vlaams opleidingskrediet hangt af van de scholingsgraad van je werknemer. In elk geval moet de opleiding in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV).

  • Kort- en middengeschoolde werknemers (hoogstens een diploma secundair onderwijs) moeten een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen. De opleiding moet bovendien aan een van de volgende drie voorwaarden voldoen:
    • onderwijs- of beroepskwalificerend zijn
    • leiden tot een knelpuntberoep
    • deel uitmaken van een ondernemerschapstraject

​Is niet aan een van deze voorwaarden voldaan, dan kan de opleiding recht geven op een opleidingskrediet indien de opleiding loopbaangericht is in kader van loopbaanbegeleiding. 

  • Hooggeschoolde werknemers (minstens diploma hoger onderwijs) kunnen enkel een Vlaams opleidingskrediet aanvragen indien de opleiding loopbaangericht is; Dit is het geval wanneer de opleiding is opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan in kader van loopbaanbegeleiding.

Duurtijd en bedrag opleidingskrediet

Vanaf 1 september 2019 wordt de tussenkomst uitgebreid naar het geval dat het opleidingstijdskrediet wordt genomen in de 1/5de vorm. Waar je werknemer de aanmoedigingspremie vroeger maar voor 24 maanden kon krijgen, is nu voorzien dat het Vlaams opleidingskrediet voor dezelfde periode als het tijdskrediet kan genoten worden, dus voor maximum 36 maanden.

Het bedrag van het Vlaams opleidingskrediet wordt ook aanzienlijk verhoogd en komt op gelijke voet te staan met de aanmoedigingspremie motief zorg in de Vlaamse social profit. De nieuwe bedragen zijn hier terug te vinden.

Overgangsperiode

Volgde je werknemer al een opleiding vóór 1 september 2019 die hij nu verderzet, maar voldoet de opleiding niet meer aan de nieuwe voorwaarden, dan kan het dossier nog verlengd worden in de overgangsperiode tot uiterlijk 30/06/2021)

Je kan alles nog eens rustig nalezen in afdeling 101, I van de Sociale Gids op Trefzeker.

Heb je nog vragen?
Dan kan je steeds contact opnemen met jouw payrollbeheerder bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates