Vlaams Opleidingsverlof (VOV) op 1 september uit de startblokken

28 augustus 2019

Vanaf 1 september 2019 moet je als onderneming gevestigd in Vlaanderen en actief in de privésector, rekening houden met het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) dat in de plaats komt van het betaald educatief verlof. In ons nieuwsbericht van 25 maart 2019 bracht Acerta je hiervan op de hoogte met een overzicht van wat de nieuwe regeling inhoudt. In aanloop naar het nieuwe schooljaar, herinneren we je aan de opstart van de regeling en brengen we de overgangsregeling nog even onder de aandacht.  

Het VOV in kort bestek

Je werknemer kan voor opleidingen die vanaf september 2019 starten voor maximaal 125 uur aan Vlaams opleidingsverlof per (school)jaar opnemen. Dat betekent dat hij afwezig mag zijn op het werk om een welbepaalde opleiding te volgen, terwijl het loon wordt doorbetaald. Je kan als werkgever nadien een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen van de Vlaamse overheid.

Concreet vraagt je werknemer het opleidingsverlof aan door jou het ‘attest van inschrijving’ van de opleidingsverstrekker te bezorgen ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of binnen 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever.

De opleiding komt enkel in aanmerking voor zover ze arbeidsmarktgericht of loopbaangericht is. Hiervoor werden welbepaalde criteria ontwikkeld. De opleiding moet een voldoende omvang hebben (minstens 3 studiepunten of 32 lesuren of contacturen), aangeboden worden door een geregistreerde opleidingsverstrekker en voorkomen in de nieuwe opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

De 125 uren VOV per jaar vormen een maximum. Werkt je werknemer deeltijds, dan staat het verlofsaldo in verhouding tot zijn contractuele tewerkstellingsbreuk. Er wordt een minimale tewerkstelling van 50% vereist. Dat percentage wordt bekeken op basis van de DmfA-gegevens voor september. Wanneer de 50% tewerkstelling niet in september wordt bereikt, dan wordt er gekeken naar de maand waarin de opleiding start, op voorwaarde dat het minimumpercentage dan wel wordt bereikt.

Voor opleidingen die een regelmatige aanwezigheid vereisen, wordt het aantal verlofuren verder afgestemd op de werkelijk gevolgde cursusuren. Voor andere opleidingen geldt een specifiek aantal op te nemen uren per type.  Wanneer je werknemer de opleiding niet nauwgezet volgt (met andere woorden meer dan 10% van de tijd ongewettigd afwezig is), dan vermindert de overheid het eerstvolgende recht op het maximum aantal opleidingsuren met 25%.

Terugbetaling aanvragen voortaan digitaal

Je behoudt als werkgever je recht op een forfaitaire terugbetaling van 21,30 euro per goedgekeurd uur VOV, maar de administratie wijzigt ingrijpend in vergelijking met de aangiftes voor educatief verlof. De terugbetaling gaat namelijk digitaal via het WSE-loket (departement werk en sociale economie) van de Vlaamse overheid.

Je dient als werkgever je aanvraag tot terugbetaling digitaal in binnen de drie maanden na de start van de opleiding (voor één of meerdere werknemers tegelijk). Om de terugbetaling correct te laten verlopen, is het verder van belang dat je de uren VOV van je werknemers op kwartaalbasis correct ingeeft bij code 5 in de DmfA.

Hervorming educatief verlof: overgangsregeling

Belangrijk om weten is dat het Vlaams Opleidingsverlof en het betaald educatief verlof nog een tijdje naast elkaar kunnen blijven voortbestaan. In Wallonië en Brussel blijft het betaald educatief verlof onverkort van toepassing. Maar ook in Vlaanderen kan je nog rekenen op een overgangsregeling.

Als je werknemer in het voorbije schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde (meerjarige) opleiding gebruik maakte van het betaald educatief verlof, dan kan hij diezelfde opleiding vanaf 1 september 2019 verderzetten binnen de regeling educatief verlof (volgens alle vroegere spelregels, inclusief de papieren terugbetalingsaangifte) en dit ten laatste tot eind 2021.

Acerta kan je verder helpen met je administratie en terugbetalingsaanvragen in het kader van educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof. Heb je een vraag of wens je ondersteuning? Aarzel dan niet contact op te nemen met je vertrouwde aanspreekpunt.

Interesse in een opleiding?

In onze opleiding Vlaams opleidingsverlof (VOV): wie doet wat? overloop je alle regelgeving en voorwaarden van werknemer, werkgever en opleidingsverstrekker aan de hand van concrete situaties.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates