Acerta voor Werkgevers

Kwaliteitsspel

Kwaliteitsspel

Organisaties staan voor de uitdaging kwaliteitszorg uit te bouwen als een blijvende beweging van verbeteren, meten en systematisch stilstaan bij kwaliteit. Een vaak gestelde vraag daarbij is: hoe medewerkers betrekken? Natuurlijk in de eerste plaats door hen mee te laten werken aan concrete projecten. Een kennismaking met wat kwaliteitszorg is, is daarbij uiteraard onmisbaar.

Speelse leidraad

Dit spel sensibiliseert: het doet medewerkers nadenken over op welke manier kwaliteit een rol speelt in hun organisatie. Dit spel stapt af van de klassieke ‘voordracht’, om het positieve te benadrukken en op een actieve manier aan kwaliteit te werken.

Spelconcept

Heel wat denkwerk is aan dit spel voorafgegaan. Opdrachten en vragen die medewerkers laten kennismaken met kwaliteitszorg werden uitgedacht. Door de opzet van het spel zelf willen we verder ook kwaliteitszorgboodschappen meegeven.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens: