Acerta voor Werkgevers

Feedbackspel

Feedbackspel

Communicatie is een belangrijke factor in organisaties. Op een juiste manier communiceren onder medewerkers is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvolle werkwijze. Het kunnen en durven geven van feedback vormt een van de sleutelvaardigheden die medewerkers moeten ontwikkelen. 

Belang van goede feedback

Het Feedbackspel sensibiliseert medewerkers voor het geven van constructieve feedback. Medewerkers leren elkaar een juiste vorm van feedback te geven. Teams denken na over het belang van feedback als middel voor een effectievere samenwerking.

Spelontwikkelaars

Acerta, toen nog onder de naam VOCA, is reeds meer dan 15 jaar een belangrijke partner bij de vorming en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers in welzijns- en gezondheidssector.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens: