Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Slecht weer in de bouwsector

Wanneer slecht weer het werk onmogelijk maakt, kan je beslissen dat je werknemers niet meer moeten verder werken. In de bouwsector kan dit regelmatig gebeuren. Welke regels leef je dan na?

Lees dit artikel
-

Overschrijding van de spilindex in november 2022: wat betekent dit voor personen in SWT?

Vanaf december 2022 wijzigt het inkomen van personen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mede door de indexatie van de sociale uitkeringen.

Lees dit artikel
-

’s Nachts en op zon- en feestdagen werken op bedrijfsterreinen NV Audi Brussels

Ondernemingen die op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels transformatiewerkzaamheden uitoefenen zullen dit voortaan ook ’s nachts en op zon- en feestdagen kunnen doen. In principe is het verboden om werknemers ’s nachts, op zondag en op feestdagen te laten werken. Daarop zijn er echter een aantal uitzonderingen. Zo is er recent een Koninklijk besluit gepubliceerd dat het mogelijk maakt voor ondernemingen die op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels transformatiewerkzaamheden uitvoeren om ’s nachts en op zon- en feestdagen te werken.

Lees dit artikel
-

Eenmalig vervallen cheques activeren, het kan!

Je medewerkers kunnen sinds 1 december vervallen maaltijdcheques, ecocheques of consumptiecheques reactiveren voor een nieuwe periode van drie maanden.

Lees dit artikel
-

Zorgpersoneelsplan gepubliceerd: welke maatregelen zijn voorzien om personeelsschaarste op te vangen?

Op 30 november 2022 is het maatregelenpakket dat moet toelaten om de druk op de zorg te verlichten door extra handen naar de zorg te leiden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees dit artikel
-

Spilindex overschreden

Het indexcijfer van november 2022 heeft de spilindex overschreden. Dit betekent dat de sociale zekerheidsuitkeringen, de lonen van de ambtenaren en de pensioenen met 2% stijgen. Maar zijn er nog andere gevolgen? We geven een overzicht.

Lees dit artikel
-

Hervorming wettelijk stelsel auteursrechten

De Ministerraad keurde op 18 november in tweede lezing een voorontwerp van programmawet goed. Die programmawet bevat een hele resem nieuwe maatregelen. De belangrijkste wijziging op fiscaal vlak is de bijsturing van het bestaande fiscaal regime voor auteursrechten. Hierdoor wordt het toepassingsgebied hiervan sterk beperkt. Ook op RSZ vlak komen er trouwens nog een aantal nieuwe bepalingen m.b.t. auteursrechten, maar die zullen via een afzonderlijk KB geregeld worden.

Lees dit artikel
-

Drie maanden uitstel om afspraken te maken over het recht op deconnectie

Een van de maatregelen in de arbeidsdeal is het recht op deconnectie voor werknemers. In onze blog hadden we reeds uitvoerig toegelicht wat deze maatregelen inhouden en op welke wijze het recht op deconnectie moet worden gerealiseerd.

Lees dit artikel
-

Staking van de NMBS op 29 november

Op 29 november 2022 is er een staking van het personeel van de NMBS en Infrabel. Deze staking start op 28 november om 22.00 u. Op 30 november en 1 december is er een staking van de vakbond van de treinbestuurders.

Lees dit artikel