Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Een nieuwe loonnorm voor 2021-2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zijn technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkosten uitgebracht. Het verslag betreft de zogenaamde loonnorm die om de twee jaar bepaald wordt en als basis gebruikt wordt voor het onderhandelen van de nieuwe tewerkstellingsakkoorden in de sectoren.

Lees dit artikel
-

Heb je al gehoord van de maatregel “Tremplin 24 mois +”?

De maatregel “Tremplin 24 mois +” werd uitzonderlijk ingevoerd om de werkgevers in de sectoren die bijzonder getroffen zijn door de gezondheidscrisis te steunen in hun nood aan arbeidskrachten en om de impact op de Waalse langdurig werkzoekenden te beperken. De maatregel zal slechts voor 600 voltijdse equivalenten (VTE) in het jaar 2021 gelden en vrijgegeven worden.

Lees dit artikel
-

Tarieven openbaar vervoer wijzigen op 1 februari 2021

Naar jaarlijkse gewoonte zal de NMBS op 1 februari haar tarieven van biljetten, treinkaarten, e.a. wijzigen. ​Of deze wijziging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

Lees dit artikel
-

Phoenix.Brussels wil de door de gezondheidscrisis getroffen werkzoekenden in de Brusselse regio helpen!

De werkgevers die Brusselaars aanwerven die net werkloos zijn geworden, kunnen voor een periode van 6 maanden een financiële steun krijgen.

Lees dit artikel
-

Toegelaten arbeid na pensioen: verhoging van de grensbedragen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn de grensbedragen voor de inkomensgrenzen van de toegelaten arbeid na pensionering verhoogd.

Lees dit artikel
-

Voldoe jij aan de startbaanverplichting?

Als werkgever moet je voldoende jongeren in dienst nemen. Eind jaren negentig voerde de overheid immers de startbaanverplichting in, op basis waarvan werkgevers die een bepaald aantal werknemers in dienst hebben, verplicht worden een wettelijk vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen.

Lees dit artikel
-

Geïndexeerde fiscale bedragen 2021

Met de start van een nieuw jaar, wijzigen ook een heel aantal fiscale bedragen. We denken hierbij onder andere aan de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding en aan het minimumvoordeel voor de bedrijfswagen. Ook de waardering van enkele forfaitaire voordelen in natura wordt jaarlijks aangepast.

Lees dit artikel
-

Een tikfout op een jaartal: welke gevolgen bij een ontslag?

Als werkgever heb je je misschien vergist in de verzenddatum van een ontslagbrief door uit reflex 2020 in plaats van 2021 te vermelden. Wat zijn de gevolgen?

Lees dit artikel
-

Publicatie Koninklijk Besluit voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens Corona

Lees dit artikel