Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Een wettelijke beperking bij de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

Op 17 juni 2021 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de opeenvolging, zonder beperking in de tijd, van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten in strijd is met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In een eerder nieuwsbericht lichten we dit arrest uitvoerig toe. Om gevolg te geven aan dit arrest heeft de regering nu een wetsontwerp ingediend in de Kamer. Inmiddels werd het wetsontwerp aangenomen in de Kamer. (Update van ons artikel van 15/02/2023)

Lees dit artikel
-

Fiscale hervorming: minister van Financiën doet een voorstel voor een eerste fase

Op 2 maart maakte de minister van Financiën een voorstel bekend voor een eerste fase van fiscale hervorming. Binnen de federale regering is er (nog) geen akkoord over dit voorstel. In dit artikel overlopen we in grote lijnen de verschillende onderdelen. We beperken ons tot de elementen die werkgevers of werknemers gerelateerd zijn.

Lees dit artikel
-

Ontslag door de werknemer: binnenkort een opzegtermijn van maximaal 13 weken voor iedereen!

Een wetsvoorstel aangenomen op 16 maart in de kamer voorziet in een verdere harmonisatie van de opzegtermijn ingeval de werknemer ontslag neemt.  Hieronder volgt een verdere toelichting. (Update van ons artikel van 26/01/2023)

Lees dit artikel
-

Indexatie kilometervergoeding met kwartaalindexering

Voor dienstverplaatsingen met eigen gemotoriseerd vervoer van de werknemer wijzigt de maximale kilometervergoeding met een kwartaalindexatie (= km-vergoeding op basis van het KB van 13 juli 2017). Voor dienstverplaatsingen in de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 wijzigt dit maximum naar 0,4246 euro. De andere maximale kilometervergoeding wordt slechts één keer per jaar geïndexeerd, telkens op 1 juli (= km-vergoeding op basis van het KB van 18 januari 1965). Dit maximum blijft bijgevolg ongewijzigd op 0,4170 euro.

Lees dit artikel
-

We zetten de klok een uur vooruit. Wat met nachtarbeid?

We draaien de klok een uur vooruit richting zomertijd. Betekent een uur minder nachtarbeid, dan ook een uur minder loon? Of niet?

Lees dit artikel
-

Gemeente Hechtel-Eksel erkend toeristisch centrum, wat betekent dat voor jou?

Op het volledige grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel kunnen werknemers in kleinhandelszaken en kapsalons voortaan gedurende 39 zondagen per jaar werken

Lees dit artikel
-

Einde tijdelijke werkloosheid energie in zicht

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april 2023, dan zal je gebruik moeten maken van de klassieke motieven, zoals de economische werkloosheid. Lees hier wat je in orde moet maken om de economische werkloosheid correct te kunnen toepassen.

Lees dit artikel
-

Individueel maatwerk gaat van start op 1 juli 2023

Overgangsmaatregelen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie en de Sociale Inschakelingseconomie. Vlaanderen hervormt de regelgeving die personen met een arbeidsbeperking meer kansen moet geven op de arbeidsmarkt. Werkgevers die dergelijke personen aanwerven, kunnen genieten van subsidies. De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (Sine), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk verdwijnen. Er worden wel overgangsmaatregelen voorzien.

Lees dit artikel
-

Renteloze en goedkope leningen aangegaan in 2022: referentierentevoeten gepubliceerd

De renteloze en goedkope leningen die werknemers en bedrijfsleiders genieten van hun onderneming zijn een belastbaar voordeel. Voor de meeste leningsvormen wordt een referentierentevoet gebruikt om dit voordeel te berekenen. De referentierentevoeten van 2022 werden recent gepubliceerd.

Lees dit artikel