Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Geleidelijke uitbreiding van het geboorteverlof vanaf 2021

Het Vivaldi-regeerakkoord voorziet een geleidelijke uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meeouders. Nu is er ook meer duidelijkheid over de timing van deze uitbreiding.

Lees dit artikel
-

Denk aan de decemberafrekening…

… als je werknemer minder uren gaat werken. De bediende zal door de daling van zijn arbeidsduur minder vakantie kunnen opnemen dan hij opgespaard heeft. De werknemer verliest de mogelijkheid om deze vakantie in tijd op te nemen, maar hij zal hiervoor wel betaald worden. Deze betaling gebeurt in de decemberafrekening.

Lees dit artikel
-

Vlaamse social profit sectoren bereiken nieuw meerjarenakkoord

Na een lange onderhandelingsperiode bereikten de sociale partners uit de Vlaamse social-profitsectoren op 24 november 2020 een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering.

Lees dit artikel
-

CO2-bijdrage bedrijfswagen

De indexatiecoëfficiënt voor de berekening van de solidariteitsbijdrage in 2021 kan berekend worden

Lees dit artikel
-

Werkgevers, sluit het jaar 2020 tijdig en correct af

Acerta sluit het fiscaal jaar 2020 af op 15 januari 2021. De belastingfiches, de sociale balans en het loonlastenattest worden dan opgesteld. We vestigen graag jouw aandacht op enkele zaken die je hierbij beter niet uit het oog verliest.

Lees dit artikel
-

Gelijkstellingen voor jaarlijkse vakantie

Quarantaine attest en opvang

Lees dit artikel
-

Opnieuw tijdelijk bijwerken in land- en tuinbouw met behoud van uitkering. Al gedacht aan werknemers delen?

De coronacrisis hakt er nog steeds stevig op in. Veel werknemers zijn dan ook opnieuw (of nog steeds) tijdelijk werkloos. In de land- en tuinbouw zijn ze daarentegen op zoek naar extra werkkrachten. In de groenteteelt in open lucht, in de witloofteelt, de champignonsector en de in de sierteelt is er nog heel wat werk dat tegen het einde van dit jaar moet uitgevoerd worden.

Lees dit artikel
-

Feestdagen 2021 en de vervangingsdagen

Feestdagen in 2021 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Vóór 15 december 2020 moeten afspraken gemaakt worden voor de vervanging van deze feestdagen. We geven een overzicht van de wettelijke bepalingen.

Lees dit artikel
-

Vlaams Opleidingsverlof en educatief verlof in Vlaanderen: aandachtspunten

Het Vlaams Opleidingsverlof is alvast aan een tweede jaargang begonnen. Het stelsel volgt het betaald educatief verlof op in Vlaanderen, al kan dat educatief verlof in een overgangsregeling op verderzetting blijven rekenen tot uiterlijk eind 2021. Dat is het geval voor werknemers die al vóór 1 september 2019 educatief verlof opnamen voor een meerjarige opleiding die na die datum doorliep.

Lees dit artikel