Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Feestdag op 21 juli?

Dit jaar valt 21 juli, de nationale feestdag, op een zondag. Feestdagen die samenvallen met een zondag moet je vervangen. Wat als je werknemer werkt op 21 juli? Wat als je werknemer werkt op de vervangende feestdag?

Lees dit artikel
-

Samenlevingsdienst krijgt een wettelijk kader

“Samenlevingsdienst” is geen nieuw concept. De vzw Platform voor de Samenlevingsdienst creëert al sinds 2008 een netwerk waarin projecten worden opgezet die jongeren de kans geven om levenservaring op te doen door hen te laten meedraaien in de dagelijkse werking van allerlei organisaties, verenigingen en overheidsdiensten. Maatschappelijke inzet en burgerschap zijn daarbij altijd de sleutelwoorden. Al een 4000-tal jongeren stapten in de afgelopen jaren in zo’n programma. Het toenemend succes van het concept (ook in enkele buurlanden trouwens) bracht de regering zo ver dat men nu de stap heeft gezet naar een volwaardig wettelijk statuut voor de jongeren die zich via Samenlevingsdienst inzetten voor de samenleving. De stemming van het wetsontwerp tot invoering van een Samenlevingsdienst was nog een van de laatste handelingen van de Kamer voor die in mei ontbonden werd. Op 31 mei verscheen de tekst in het Belgisch Staatsblad met onmiddellijke uitwerking. We wachten wel nog op een Koninklijk Besluit dat enkele bijkomende zaken zal moeten regelen.

Lees dit artikel
-

Flexibelere rij – en rusttijden voor autobussen en autocars met activiteiten van ongeregeld vervoer war is nieuw?

De recente EU Verordening 2024/1258 voorziet meer flexibiliteit in rij- en rusttijden voor activiteiten van ongeregeld vervoer. Ondernemingen die gebruik willen maken van de bijkomende uitzonderingen moeten gedurende 28 dagen een kopie van het rittenblad bijhouden aan boord van het voertuig.

Lees dit artikel
-

Gewijzigde strafbepalingen voor loonbetaling, RSZ-verplichtingen en sociale documenten

Op 1 jul 2024 is de wet die het Sociaal Strafwetboek op verschillende vlakken hervormt en moderniseert in werking getreden. Deze heeft ook een impact op de sancties die bestaan op de verplichting tot de betaling van loon(voordelen), de RSZ-verplichtingen en het afleveren van sociale documenten.

Lees dit artikel
-

Binnenkort begint het bouwverlof! Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Het slechte weer van de afgelopen maanden heeft een aanzienlijke achterstand veroorzaakt in de bouwsector (PC 124). Vele bouwbedrijven hebben te maken met vertraging en overwegen om het bouwverlof naast zich neer te leggen en deze zomer door te werken. Welke opties heb je als werkgever?

Lees dit artikel
-

Kan iemand zowel leerling als jobstudent zijn?

De RSZ laat deze combinatie toe, maar enkel tijdens de zomermaanden juli en augustus.

Lees dit artikel
-

Moet je gewaarborgd loon betalen aan een zieke jobstudent?

Of een jobstudent recht heeft op gewaarborgd loon bij ziekte, is afhankelijk van het statuut van arbeider of bediende en de duur van de overeenkomst.

Lees dit artikel
-

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : dubbele verhoging in 2024

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) is in 2024 al twee keer gestegen. In april was er een verhoging met 35,70 euro door de uitvoering van het akkoord tussen de sociale partners hierover. In mei was er een nieuwe stijging door de overschrijding van de spilindex. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat het nationale GGMMI hoger ligt dan sommige sectorale minimumlonen.

Lees dit artikel
-

Mag men een minderjarige studenten aanwerven om aan de kassa te werken?

Mag een minderjarige werknemer in contact komen met geld in het kader van een studentenjob?

Lees dit artikel