Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Valse hybride? (Voorlopige) lijst met overeenstemmende voertuigen bekendgemaakt!

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft nu een (eerste) lijst met gekende overeenstemmende voertuigen gepubliceerd.

Lees dit artikel
-

Het paritair comité voor de textielnijverheid bereidt zich (opnieuw) voor op de Brexit

PC 120 bereidt zich voor op het moment waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen door een versoepeling van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Lees dit artikel
-

Valentijn op de werkvloer

De dag van de liefde, iedereen spreekt erover. Ook op de werkvloer. Voor werkgevers kan dit enkele vragen doen rijzen.

Lees dit artikel
-

Heb je de uitkeringen van jouw stagiairs ondernemingshoofd al aangepast?

Iedere ondernemer is verplicht om een progressieve maandelijkse vergoeding uit te keren aan zijn stagiairs. Deze uitkeringen worden ieder jaar geïndexeerd op 1 januari, op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

Lees dit artikel
-

De lonen van de werknemers van de socialprofitsector worden binnenkort waarschijnlijk geïndexeerd

Verwachte indexering met 2% van de sociale uitkeringen en van de lonen van de socialprofitsector in maart en april.

Lees dit artikel
-

Toegelaten arbeid na pensioen: verhoging van de grensbedragen vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de grensbedragen voor de inkomensgrenzen van de toegelaten arbeid na pensionering verhoogd.

Lees dit artikel
-

Voldoe jij aan de startbaanverplichting?

Als werkgever moet je voldoende jongeren in dienst nemen. Eind jaren negentig voerde de overheid immers de startbaanverplichting in, op basis waarvan werkgevers die een bepaald aantal werknemers in dienst hebben, verplicht worden een wettelijk vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen.

Lees dit artikel
-

De sociale verkiezingen: datum X

Bekendmaking van de verkiezingsdatum

Lees dit artikel
-

RVA controleert op onterecht ontvangen uitkeringen bij tijdskrediet en thematische verloven

RVA kondigt controles aan in 2020 op het onterecht cumuleren van een uitkering tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof met inkomsten uit een niet toegelaten activiteit.

Lees dit artikel