Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

SARS-CoV-2 (COVID-19) wordt een biologisch agens van groep 3: gevolgen voor de werkgever?

Een nieuwe Europese richtlijn rond welzijn op het werk van 3 juni 2020 brengt SARS‐CoV‐2 onder in de lijst van biologische agentia (die infectieziekten kunnen verwekken) van groep 3. De inschaling in groep 3 zal worden gevolgd in de Belgische Codex over het welzijn op het werk. Dat kan in het bijzonder gevolgen hebben voor de tewerkstelling van jobstudenten in de zorgsector.

Lees dit artikel
-

Iedereen wil vakantie op hetzelfde moment, wat nu?

De grote vakantie is een voorbeeld van een populaire vakantieperiode. Hoe voorkom je dat iedereen gelijktijdig afwezig is?

Lees dit artikel
-

Verbod om flexibele krachten aan te werven als je nog tijdelijke werkloosheid toepast

Wanneer je vaste medewerkers tijdelijk werkloos zijn, kan je het werk dat zij normaal doen niet uitbesteden aan derden.

Lees dit artikel
-

Het bouwverlof begint! Wat betekent dit voor je bedrijf?

Elk jaar wordt per regio een collectieve sluitingsperiode vastgelegd. Deze periode is echter niet verplicht. Zeker in tijden van corona, doet dit wat vragen rijzen. Vele bouwbedrijven zijn immers geruime tijd gesloten geweest. Welke opties heb je als werkgever?

Lees dit artikel
-

Covid-19 Vrijwilligersfonds keert vergoeding uit bij overlijden van vrijwilligers en jobstudenten

Wanneer een vrijwilliger of een jobstudent overlijdt ten gevolge van Covid-19 kunnen de nabestaanden onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen. Het betreft een forfaitair bedrag dat aangevraagd wordt bij het Covid-19 Vrijwilligersfonds, opgericht in de schoot van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

Lees dit artikel
-

Te warm om te werken?

Momenteel maken we mogelijks de eerste hittegolf van het jaar mee. Bij zo’n hoge temperaturen, hou je best rekening met bepaalde beschermingsmaatregelen voor je werknemers.

Lees dit artikel
-

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ‘corona’ gepubliceerd

Lees dit artikel
-

Hoe Covid-19 ook zijn impact heeft op de bevallingsrust van een werkneemster

De kogel is door de kerk! Dagen van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid overmacht en volledige preventieve verwijdering die zich hebben voorgedaan vanaf 1 maart 2020 en zich bevinden tijdens de facultatieve rust zijn overdraagbaar naar de postnatale rust.

Lees dit artikel
-

Versoepeling studentenarbeid omwille van corona: wijzigingen op fiscaal vlak

We lieten je eerder al weten dat studenten in de maanden april, mei en juni 2020 kunnen werken, onderworpen aan solidariteitsbijdragen, zonder dat deze uren aangerekend worden op het contingent van de 475 uren per kalenderjaar waarover elke student beschikt. Deze maatregel geldt voor alle jobstudenten en is niet beperkt tot bepaalde (kritieke) sectoren.

Lees dit artikel