Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Woon-werkverkeer met de trein? Flexibel abonnement voor telewerkers mogelijk vanaf het 1e kwartaal 2023

De NMBS lanceert in het 1e kwartaal 2023 het flex abonnement voor telewerkers. Hoeveel de werkgever moet tussenkomen in de kostprijs van een dergelijk abonnement is nog niet duidelijk.

Lees dit artikel
-

Nieuwe wet regelt het lot van sectorspecifieke arbeidsvoorwaarden bij de hervorming van een paritair (sub)comité

Het landschap van de paritaire (sub)comités is in beweging. Er wordt gesleuteld aan bepaalde bevoegdheidsgebieden, en sommige paritaire (sub)comités (zullen) worden opgeheven. Het doel van die wijzigingen is de indeling in paritaire (sub)comités te moderniseren of te vereenvoudigen, en/of voor een toenadering te zorgen tussen de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en bedienden in de sector. Word je geconfronteerd met zo'n wijziging met betrekking tot je paritair (sub)comité, dan rijst de vraag naar de impact hiervan op de arbeidsvoorwaarden die specifiek zijn voor je sector. Op verzoek van de sociale partners schept de wetgever hierover meer rechtszekerheid. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 januari 2023.

Lees dit artikel
-

Verplichte controle uittreksel strafregister voor nieuwe medewerkers in bepaalde Vlaamse jeugdsectoren

Een Vlaams decreet verplicht organisaties in bepaalde jeugdsectoren om het goed en zedelijk gedrag van nieuwe meerderjarige medewerkers na te gaan op basis van een uittreksel uit het strafregister. Deze verplichting gaat in op op 1 februari 2023

Lees dit artikel
-

Acties in de non-profitsector op 31 januari 2023

Op 31 januari 2023 zal er een actiedag doorgaan voor de non-profitsectoren. Hiervoor werd door enkele vakbonden een stakingsaanzegging ingediend.

Lees dit artikel
-

Ontslag door de werknemer: binnenkort een opzegtermijn van maximaal 13 weken voor iedereen?

Een wetsvoorstel voorziet in een verdere harmonisatie van de opzegtermijn ingeval de werknemer ontslag neemt. Hieronder volgt een verdere toelichting.

Lees dit artikel
-

Sectorale flitscontroles door sociale inspectie in 2023 en 2024: bereid je voor

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft ook in 2023 en 2024 verschillende flitscontroles aangekondigd.

Lees dit artikel
-

Systeem van de innovatiepremie voorlopig niet verlengd

Het kader voor de innovatiepremie die je parafiscaal voordelig kan toekennen aan je medewerkers die een vernieuwend idee aanbrengen gold tot 31 december 2022. Voor 2023 is er momenteel (nog) geen wettelijke basis om de premie volgens de gunstige parafiscale regels toe te kennen.

Lees dit artikel
-

Lastenverlaging voor investeringen in steunzones: tweede verlenging in de maak

Het Vlaamse en het Waalse gewest kunnen de federale regering opnieuw verzoeken om de geldigheidsduur van hun steunzones te verlengen. Voordat deze verlenging realiteit is, is nog een koninklijk besluit vereist. Vooralsnog kunnen er dus geen nieuwe rechten op lastenverlaging geopend worden voor de steunzones van Turnhout en van Genk, zijnde de steunzones waarvan de geldigheid reeds afliep.

Lees dit artikel
-

Lastenverlaging voor werkgevers getroffen door een natuurramp

Voor bepaalde natuurrampen kunnen werkgevers een lastenverlaging genieten. De lastenverlaging wordt retroactief toegekend, na een lange procedure. Momenteel kan de lastenverlaging nog niet toegepast worden, ook niet voor de werkgevers getroffen door de overstromingen van 2021 in Wallonië.

Lees dit artikel