Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Treinstaking en actiedag aangekondigd: bereid je voor!

Er werd een treinstaking aangekondigd op dinsdag 31 mei en een actiedag in de non profit sectoren op donderdag 2 juni. Licht je medewerkers hierover in!

Lees dit artikel
-

Kostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen: aanpassing fiscale forfaits

In april 2022 werd de spilindex voor de indexatie van de sociale uitkeringen en de wedden van ambtenaren opnieuw overschreden. Deze overschrijding heeft echter ook een gevolg op fiscaal vlak: de kostenvergoedingen die werkgevers uit de privésector belastingvrij kunnen betalen voor de binnenlandse dienstreizen van hun werknemers worden verhoogd. Deze kostenvergoedingen zijn immers gebaseerd op de verblijfsvergoedingen die de federale ambtenaren krijgen. Het is de vierde keer op korte tijd dat deze vergoedingen aangepast worden.

Lees dit artikel
-

Duurzaam woon-werkverkeer via subsidies van het Pendelfonds

Bedrijven uit de profit- en de non-profitsecor en lokale of provinciale overheden (in samenwerking met een private partner) die het woon-werkverkeer van hun medewerkers willen vergroenen, kunnen een subsidieproject indienen bij het Vlaamse Pendelfonds. Projecten die zorgen voor meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer komen in aanmerking voor subsidiëring. Ten laatste op 1 juni 2022 moet een dossiernummer aangevraagd worden bij het Fonds.

Lees dit artikel
-

Wat met telewerk vanuit het buitenland vanaf 01.07.2022?

De COVID-pandemie heeft de visie van werkgevers op telewerk grotendeels veranderd. Waar vroeger (deeltijds) thuiswerk sporadisch werd toegestaan, is dit nu bij veel bedrijven standaard geworden. Dit geldt ook voor werknemers die in het buitenland wonen maar werken voor Belgische werkgevers.

Lees dit artikel
-

Wie maakt de brug met de feestdag van 26 mei?

Donderdag 26 mei is een feestdag (Onze Heer Hemelvaart). Het ideale moment voor je werknemer om op vrijdag de brug te maken en te genieten van een lang weekend. Maar wat als alle werknemers op de brugdag vakantie willen nemen? Hoe hou je dit in de hand?

Lees dit artikel
-

Geen verplichte covid-preventiemaatregelen meer op de werkvloer

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in de plaats van de oorspronkelijke generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Lees dit artikel
-

Wat je moet weten over het bijzonder belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen en Onderzoekers

Sinds medio jaren ’80 kende België een voordelig belastingregime om buitenlandse kennismedewerkers aan te trekken, de zgn. “buitenlandse kaderleden”. Ook al kende dit regime het nodige succes, eind 2021 werd de publicatie van een nieuw aanslagstelsel de zwanenzang van de buitenlandse kaderleden. Vanaf 1 januari 2022 geldt – onder voorwaarden – een nieuw bijzonder aanslagstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en onderzoekers (BBIO). Onder dit stelsel kan je jouw werknemers een forfaitaire netto kostenvergoeding van max. 30% van hun brutoloon toekennen.

Lees dit artikel
-

Op 13 mei is er een actiedag

Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende een stakingsaanzegging in voor vrijdag, 13 mei.

Lees dit artikel
-

Aangepaste arbeidsregeling vragen bij nachtarbeid, vergoeding aangepast

Oudere werknemers, die 20 jaar nachtarbeid hebben gedaan, kunnen een aangepaste arbeidsregeling vragen. Kan de werkgever deze niet voorzien, dan eindigt de arbeidsovereenkomst en is de werkgever een aanvullende vergoeding verschuldigd. Het bedrag van deze aanvullende vergoeding bedraagt 165,22 euro vanaf 1 mei 2022 na indexering.

Lees dit artikel