Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- of nachtarbeid: wijziging 1/3e norm

Lees dit artikel
-

Leg wat in mijn schoentje

Sinterklaas is weer in het land, het jaareinde is in zicht. Wie naar aanleiding daarvan zijn werknemers een extraatje wil geven, kan dit op een parafiscaal vriendelijke manier. Wanneer je de spelregels van de RSZ en de fiscus respecteert, kan je je werknemers immers cadeau(cheque)s geven die noch door de RSZ noch door de fiscus zullen worden beschouwd als loon. Niet alleen interessant dus voor je werknemers om te krijgen, maar ook interessant voor jou als werkgever om te geven.

Lees dit artikel
-

Vlaamse jobbonus eindelijk uit de startblokken?

Het staat vast dat de jobbonus er komt in 2022. Maar hoe gaat de jobbonus er uit zien en wat levert het op?

Lees dit artikel
-

Wijzigingen aan de rapportering voor kosten eigen aan de werkgever

De rapporteringsplicht voor kosten eigen aan de werkgever is gewijzigd. De rapporteringsverplichting op fiscale fiche wordt uitgebreid. We zetten de belangrijkste principes inzake kosten eigen aan de werkgever én de wijzigingen aan de rapportering op de fiscale fiche uiteen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe gerechtvaardigde afwezigheid met loonbehoud voor een COVID-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool

Op vrijdag 19 november werd CAO nr. 160 aangenomen in de NAR met betrekking tot de invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk met loonbehoud voor een COVID-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool. Maar wat betekent dit voor jou en jouw medewerkers?

Lees dit artikel
-

Wijzigingen in de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Twee wijzigingen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag werken retroactief terug tot 22 juni 2020.

Lees dit artikel
-

Werkgevers, sluit het jaar 2021 tijdig en correct af

Acerta sluit het fiscaal jaar 2021 af op 15 januari 2022. De belastingfiches, de sociale balans en het loonlastenattest worden dan opgesteld. We vestigen graag jouw aandacht op enkele zaken die je hierbij beter niet uit het oog verliest.

Lees dit artikel
-

Denk aan de decemberafrekening…

… als je werknemer minder uren gaat werken. De bediende zal door de daling van zijn arbeidsduur minder vakantie kunnen opnemen dan hij opgespaard heeft. De werknemer verliest de mogelijkheid om deze vakantie in tijd op te nemen, maar hij zal hiervoor wel betaald worden. Deze betaling gebeurt in de decemberafrekening.

Lees dit artikel
-

Terugbetalingsregeling educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: overzicht deadlines

De terugbetaling van de loonkost voor de educatief verlofuren van je werknemers verloopt via een aanvraag bij de bevoegde gewestelijke diensten. De deadline voor de aanvraag tot terugbetaling over het vorige schooljaar nadert in Vlaanderen en Brussel

Lees dit artikel