Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Sociale verkiezingen: toch maar organiseren?

Doen alsof mijn neus bloedt en geen verkiezingen organiseren?

Lees dit artikel
-

Werken op een feestdag

Met 11 november, 25 december en 1 januari in het verschiet, komen er nog drie wettelijke feestdagen aan. Mag je jouw werknemers tewerk stellen op deze dagen? Onder welke voorwaarden mag je dit dan doen? Op welk loon heeft jouw werknemer recht? Hieronder vind je het antwoord op al je vragen.

Lees dit artikel
-

Kerstdag moeten betalen voor een werknemer die sinds november niet meer in dienst is? Het kan!

Een werkgever die vandaag een arbeider in de bouwsector ontslaat kan hem kerstdag verschuldigd zijn.

Lees dit artikel
-

Ziekte tijdens prenatale rust: binnenkort overdraagbaar?

Op 17 oktober 2019 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over wetsvoorstellen rond ziekte voorafgaand aan moederschapsrust. Hierin stellen ze voor om aan zwangere werkneemsters die in de zes tot acht weken voorafgaand aan de bevalling arbeidsongeschikt worden en van wie de arbeidsongeschiktheid wordt omgezet in zwangerschapsverlof, het recht te geven om de verplichte postnatale bevallingsrust te verlengen voor een duur gelijk aan die van de arbeidsongeschiktheid. Hoe ziet de regeling er momenteel uit? Dit zetten we hieronder even op een rijtje.

Lees dit artikel
-

Iedereen een griepprik?

De herfst is in het land en in dat klimaat gedijt de griep goed. Veel werknemers laten zich dan ook inenten. Kan je dat organiseren voor iedereen op de werkvloer?

Lees dit artikel
-

Mantelzorgverlof voorlopig niet mogelijk

Uw werknemer zou vanaf 1 oktober 2019 de mogelijkheid hebben om mantelzorgverlof te nemen. In praktijk is dit echter nog steeds niet mogelijk.

Lees dit artikel
-

Fiche en bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen toegekend door verbonden buitenlandse vennootschappen

Heb je een onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep? Vergeet dan niet om ook bonussen of andere bezoldigingen die je werknemers of bedrijfsleiders rechtstreeks krijgen van een buitenlandse vennootschap waarmee je verbonden bent, tijdig aan ons door te geven.

Lees dit artikel
-

Herfstvakantie in zicht: opletten met overeenkomsten in kader van duaal leren

Met ingang van 1 september 2019 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in kader van duaal leren in Vlaanderen. Een van die wijzigingen houdt een verbod in om jongeren tewerk te stellen in de vakantieperiodes via de overeenkomst alternerende opleiding (OAO) of stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO), behoudens uitzondering.

Lees dit artikel
-

Flitscontrole in de carwashsector

Op 22 november 2019 organiseert de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst flitscontroles (SIOD) in de carwash sector.

Lees dit artikel