Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Bijkomende premie voor langdurig tijdelijk werklozen

In december 2020 kregen de werknemers die een bepaald aantal dagen tijdelijk werkloos waren geweest door de corona pandemie al een eenmalige premie bovenop hun werkloosheidsuitkeringen voor december. Met een koninklijk besluit dat op 31 maart in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, komt daar nog een premie bij. Deze keer is de premie bedoeld om de langdurig tijdelijk werklozen te ondersteunen die een laag loon verdienen en die werkzaam zijn in een verplicht gesloten sector. Hieronder zetten we op een rijtje welke personen recht hebben op de premie en wanneer deze betaald zal worden.

Lees dit artikel
-

Verlenging erkenning steunzones in de maak

Door de coronacrisis stelden veel ondernemingen hun investeringen uit. Om deze ondernemingen alsnog de kans te geven om te genieten van de lastenverlaging voor werkgevers die bijkomende arbeidsplaatsen creëren in steunzones wordt de erkenning van de bestaande steunzones met 18 maanden verlengd.

Lees dit artikel
-

Stad Lier deels erkend toeristisch centrum, wat betekent dat voor jou?

In de stad Lier kunnen werknemers in kleinhandelszaken en kapsalons gevestigd binnen het gebied afgebakend door de stadsvesten voortaan gedurende 39 zondagen per jaar werken.

Lees dit artikel
-

Belastingvoordeel voor mantelzorg

De Federale regering hervormde recent het belastingvoordeel dat je kan genieten indien je (dichte) familieleden bij jou thuis opvangt. Deze wijziging geldt vanaf het aanslagjaar 2022. Het is echter nog wachten op de vertaling van deze hervorming in de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing doorheen het jaar.

Lees dit artikel
-

Nieuw tarief bedrijfsvoorheffing in landbouw en tuinbouw voor gelegenheidsarbeiders- niet inwoners

Het tarief bedrijfsvoorheffing stijgt naar 18,725 % op bezoldigingen van gelegenheidsarbeiders niet-rijksinwoners.

Lees dit artikel
-

Bedienden bij paritair comité 126 stoffering en houtbewerking

Wanneer je bedienden vallen onder het paritair comité 200 en je arbeiders onder het paritair comité 126, dan gaan je bedienden vanaf 1 april 2021 over naar het paritair comité 126.

Lees dit artikel
-

VIA 6 – ook deelakkoord over kwaliteitsmaatregelen bereikt

Op 30 maart 2021 bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over het kwaliteitsluik van het Zesde Vlaams intersectoraal akkoord (VIA). Deze maatregelen, die de koopkrachtmaatregelen van 22 december 2020 aanvullen, vormen het sluitstuk van de VIA-onderhandelingen voor de periode 2021 tot 2025 voor de werknemers binnen deze VIA-sectoren. De sociale partners en de overheid focussen op de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Welke werven worden aangepakt? We lichten ze kort toe.

Lees dit artikel
-

Mogelijkheid tot meer vrijwillige overuren in cruciale sectoren verlengd tot 30 juni 2021

In het tweede kwartaal van 2020, het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 werd algemeen de mogelijkheid voorzien om bij de werkgevers uit de cruciale sectoren en bij de producenten, leveranciers of (onder)aannemers daarvan tot maximum 220 vrijwillige overuren te laten presteren. 120 van deze overuren waren bovendien vrij van overloontoeslag, rsz-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Eenzelfde mogelijkheid zou nu voorzien worden voor het tweede kwartaal van 2021. Het aantal dat nog effectief gepresteerd kan worden, is echter afhankelijk van hoeveel overuren er in het eerste kwartaal al werden gepresteerd.

Lees dit artikel
-

Coronamaatregel: periode van verhoogde loongrenzen voor loonbeslag en -overdracht verlengd

De verhoogde loongrenzen golden voor de periode januari tot en met maart 2021, maar op de ministerraad van 19 maart 2021 werd beslist om de periode te verlengen tot en met juni 2021.

Lees dit artikel