Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring vervangt de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden in Vlaanderen

Heb je een vestiging in Vlaanderen en werf je daar binnenkort een werknemer aan die de afgelopen twee jaar niet minstens drie maanden onafgebroken aan het werk was? Dan heb je vanaf 1 oktober 2023 mogelijk recht op deze nieuwe werkgeverskorting bij de RSZ.

Lees dit artikel
-

Vakbondsactie op 5 oktober

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een actiedag aangekondigd op 5 oktober 2023.

Lees dit artikel
-

Een platform dat de opleidingsrechten van elke werknemer centraliseert: de FLA

Het wetsontwerp met betrekking tot de Federal Learning Account (FLA) werd op 4 september 2023 ingediend in de Kamer

Lees dit artikel
-

Kilometervergoeding met kwartaalindexering of jaarindexering: beide een ernstige norm zowel voor de RSZ als voor de fiscus

Voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bestaan er twee forfaitaire bedragen: een kwartaalbedrag en een jaarbedrag. De RSZ en de fiscus aanvaarden beide bedragen als ernstige norm. Werkgevers die gebruik maken van het jaarbedrag moeten dit blijven gebruiken tot 30 juni 2024. Een omschakeling naar het kwartaalbedrag is ten vroegste mogelijk vanaf 1 juli 2024.

Lees dit artikel
-

Werkt je werknemer op zondag tijdens het Weekend van de klant?

Welke mogelijkheden zijn er om werknemers op zondag te werk te stellen?

Lees dit artikel
-

De aanstelling van een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht?

Op dit ogenblik is de aanduiding van een vertrouwenspersoon aanbevolen, maar niet verplicht. Er is enkel sprake van een verplichting tot aanstelling van een vertrouwenspersoon ingeval alle leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hierom verzoeken. Hier komt binnenkort verandering in. Er werd in de kamer een wetsontwerp ingediend dat de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht onder bepaalde voorwaarden. We leggen je de op til zijnde wijzigingen uit. Opgelet, dit wetsontwerp is nog niet definitief. Van zodra dat dit het geval is, brengen we je hiervan op de hoogte!

Lees dit artikel
-

Erkenning van het werknemersstatuut voor sekswerkers

Zullen sekswerkers onder hetzelfde werknemersstatuut kunnen werken als elke andere werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft ondertekend? Dit is in ieder geval wat beoogd wordt in een voorontwerp van wet dat recentelijk is goedgekeurd door de ministerraad.

Lees dit artikel
-

Voltijdse vierdagenweek en wisselend weekregime: straks ook voor ambtenaren

Op de federale ministerraad van 1 september werd een voorstel van de minister van ambtenarenzaken, Petra De Sutter, goedgekeurd. De minister wil met dit voorstel de vrijwillige vierdagenweek en een wisselend weekregime ook van toepassing maken op ambtenaren.

Lees dit artikel
-

27 september: regionale feestdag van Franse Gemeenschap

Voor de Franse Gemeenschap in België is 27 september een feestdag. Hebben je werknemers sowieso recht op een vrije dag?

Lees dit artikel