Startpakket verzekeringen

Dit is niet het meest spannende onderdeel van je voorbereiding, maar het is wel onmisbaar. Ondernemen houdt nu eenmaal ook risico’s in. Hoe je je daartegen indekt, is even belangrijk als een strak ondernemingsplan. De nodige keuzes maken zonder jezelf op onnodige kosten te jagen? Wij zijn er voor je.

Verzeker je via Acerta

Om te weten welke verzekeringen jij en je kersverse zaak nodig hebben, maak je best een afspraak met je verzekeringsagent. Maar ook bij Acerta kun je terecht voor advies, én voor het afsluiten van de verzekeringen die voor een starter cruciaal zijn: gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering,...

Verzekering
gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

Stel: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en je bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een dagvergoeding van 60 euro. Een alleenstaande heeft recht op 48 euro per dag, een samenwonende ontvangt 37 euro.

Met dat wettelijke vervangingsinkomen is het moeilijk rondkomen – zeker omdat je kosten blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, onderhoud en herstellingen, boekhouding, telefoon, internet en verzekeringen.

Dankzij een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse uitkering en terugbetaling van de premie als je niet meer kunt werken door ziekte of ongeval en daardoor je beroepsinkomen verliest. Die uitkering ontvang je boven op de wettelijke uitkering van je ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering

Via de sociale bijdragen bouw je als zelfstandige het recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg op. Op die manier ben je verzekerd voor kleine en grote risico’s. Daarnaast kun je een bijkomende verzekering afsluiten die de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling dekt.

Het gaat dan meestal om de kosten voor je verblijf, raadplegingen, geneesmiddelen en prothesen en soms, of onder bepaalde voorwaarden, ook om de terugbetalingen van specifieke tests en behandelingen en om ambulante medische verzorging. Denk je aan kinderen? Sluit dan tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór je zwangerschap.

Starten met personeel?

Je start ineens met personeel of neemt een zaak over mét personeel. Zodra je werknemers in dienst hebt, legt de wet je een aantal verplichtingen op.  Zo moet je onder andere een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor al je werknemers. En is een groepsverzekering een goede zaak als je jouw personeel een interessant loonpakket wil aanbieden. Voor sommige personeelsverzekeringen kun je binnenkort ook bij Acerta terecht. Alles geregeld op één plek: hoe handig is dat?

Geïnteresseerd in ons aanbod verzekeringen?

Mail ons!