Verzekeringen voor starters

Als beginnende zelfstandige moet je kunnen anticiperen, creëren, je aanpassen, maar zal je ook: mislukken, herbeginnen en slagen. Om je net zo goed in te dekken als een werknemer ondersteunt Acerta je waar nodig met de juiste verzekeringen op maat van starters. 

Zo ben je met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen zeker van een inkomen als je niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte. Met een betrouwbare Hospitalisatieverzekering, breid je je recht op terugbetaling van gezondheidskosten uit. Een Pensioenverzekering zorgt voor een mooie extra pensioenspaarpot. Tenslotte bescherm je met een Overlijdensdekking je naasten. 

Verzekering
gewaarborgd inkomen

1. Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Stel: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en je bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een maandvergoeding van 1 986,92 euro. Een alleenstaande heeft recht op 1 574,56 euro per maand, een samenwonende ontvangt 1 207,70 euro.

Met dat wettelijke vervangingsinkomen is het moeilijk rondkomen, zeker omdat je kosten blijven doorlopen zoals je huishuur, afbetalingen,... Dankzij een Verzekering Gewaarborgd Inkomen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse uitkering bovenop de wettelijke uitkering van je ziekenfonds. Bovendien heb je recht op terugbetaling van de premie als je niet meer kan werken door ziekte of ongeval en daardoor je beroepsinkomen verliest.

2. Hospitalisatieverzekering

Via de sociale bijdragen bouw je als zelfstandige het recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg op. Op die manier ben je verzekerd voor kleine en grote risico’s. Daarnaast kun je een bijkomende verzekering afsluiten die de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling dekt.

Het gaat dan meestal om de kosten voor je verblijf, raadplegingen, geneesmiddelen en prothesen en soms, of onder bepaalde voorwaarden, ook om de terugbetalingen van specifieke tests en behandelingen en om ambulante medische verzorging. Denk je aan kinderen? Sluit dan tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór je zwangerschap.

3. Pensioenverzekering

Wanneer je net je eigen zaak bent gestart, klinkt je pensioen misschien nog veraf. Toch kan je hier nooit te vroeg over beginnen nadenken. Je wettelijk pensioen als zelfstandige bedraagt gemiddeld 920 euro, een stuk lager dan bij werknemers. Gelukkig bestaan er fiscaal voordelige spaarformules waarmee je je wettelijk pensioen kan aanvullen. De pensioenverzekering die elke starter best afsluit is een SVAPZ (Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Als medische vrij beroeper, kan je je RIZIV-toelage gebruiken om je aanvullend pensioen te financieren. 

4. Overlijdensdekking

Als je je wettelijk pensioen aanvult met een SVAPZ, kan je hierin een overlijdensdekking opnemen. Je beschermt dan je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde reserve.

5. Arbeidsongevallenverzekering

Ben je van plan om binnenkort je allereerste werknemer aan te werven? Als werkgever moet je verplicht een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor elke persoon waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt, ook al is het maar voor een dag. Met de polis die je via Acerta Verzekeringen kan afsluiten, krijg je meer dan de wettelijke vereisten.

Acerta, jouw specialist in pensioenverzekeringen voor starters

Wij begeleiden je in het maken van de juiste keuze:

  • Wij kennen als enige het juiste inkomen om je steeds opnieuw de meest fiscaal gunstige SVAPZ-bijdrage aan te bieden
  • Wij informeren je persoonlijk en op vaste tijdstippen of je het maximale fiscale voordeel al hebt bereikt.
  • Jaarlijks bezorgen wij jou het vereiste fiscaal attest.

Je kan dus gerust zijn: je loopt nooit je optimale fiscale en sociale voordelen mis.

Vraag je SVAPZ aan
Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 -  RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV