Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Voltijdse vierdagenweek en wisselend weekregime: straks ook voor ambtenaren

21 september 2023

Op de federale ministerraad van 1 september werd een voorstel van de minister van ambtenarenzaken, Petra De Sutter, goedgekeurd. De minister wil met dit voorstel de vrijwillige vierdagenweek en een wisselend weekregime ook van toepassing maken op ambtenaren.

Beide maatregelen zijn nochtans niet nieuw. Het zijn dan ook de twee meest bekende vernieuwingen, samen met het recht op deconnectie, uit de arbeidsdeal van 2022. 
Ter herinnering. Met de arbeidsdeal wil de regering meer mensen aan het werk krijgen. Voor werknemers bevat de arbeidsdeal daarom een aantal maatregelen om werk en privéleven beter op elkaar te laten aansluiten.

Reeds sinds de publicatie van de arbeidsdeal kunnen werknemers de vraag stellen om voltijds te werken op 4 dagen. Bovendien kunnen werknemers extra flexibiliteit vragen door hun voltijdse prestaties in een wisselend regime te spreiden over 2 weken of 4 weken tijdens de maanden juli, augustus en september. Voor alle details verwijzen we naar ons nieuwsbericht van 10 november 2022.

Deze flexibele stelsels werden ingeschreven in de arbeidswet van 16 maart 1971. Dit is de basiswetgeving voor alles wat betreft arbeids – en rusttijden van werknemers. De arbeidswet is echter enkel van toepassing op private ondernemingen en hun werknemers. 

Statutaire en contractuele ambtenaren zijn met andere woorden uitgesloten behalve indien zij in dienst zijn van de publiekrechtelijke organisaties die omwille van hun activiteit dicht aanleunen bij de private sector. Organisaties uit de openbare sector die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verstrekken maar ook publiekrechtelijke organisaties met een industriële of commerciële activiteit, moeten net zoals de private ondernemingen de arbeidswet toepassen. Dit zijn onder meer de openbare ziekenhuizen, sommige intercommunale verenigingen,…
Contractuele of statutaire ambtenaren in dergelijke organisaties, kunnen al  sinds 20 november 2022 een vierdagenweek of een wisselend weekregime aanvragen. 

Een uitzondering op deze uitzondering zijn de organisaties waar de wekelijkse arbeidsduur hoger is dan 38 uur en waar men de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd bereikt met adv-dagen. Zij kunnen de vierdagenweek enkel invoeren door middel van een ondernemings-cao. Openbare werkgevers vallen namelijk niet onder de cao-wetgeving en kunnen dergelijke ondernemings-cao nooit afsluiten. Al bestaan er ook hier weer uitzonderingen waarop we hier niet verder ingaan.

Kortom, voor een deel van de ambtenaren is er geen nood aan een eigen regeling. 
Echter voor het overgrote deel van statutairen én contractuele ambtenaren in dienst van een federaal, regionaal of lokaal bestuur zijn de twee besproken voordelen uit de arbeidsdeal momenteel niet bruikbaar.
Voor deze ambtenaren wordt de arbeidstijd geregeld in de arbeidstijdwet van 14 december 2000 waar momenteel geen gelijkaardig uitdrukkelijk recht of zelfs geen gunst is voorzien om voltijds te werken op vier dagen of te werken met een cyclus van wisselende roosters.
Het voorstel van minister De Sutter zal voor deze groep van ambtenaren wel interessant zijn om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen.

Het is weliswaar nog afwachten op de definitieve teksten van het voorstel om te weten wat de opties zullen zijn en of het een recht dan wel een gunst betreft. Uit het nieuwsbericht van de FOD BOSA blijkt dat er geen wijziging komt aan deze arbeidstijdswet. De flexibele stelsels worden toegevoegd aan het verlofbesluit van 19/11/1998 van de federale ambtenaren. Opmerkelijk, omdat het hier strikt genomen geen verlofrechten betreft maar louter een andere organisatie van de voltijdse arbeidsregelingen. Rechtsreeks gevolg is dan ook dat de wijzigingen beperkt blijven tot de federale ambtenaren die onder het verlofbesluit vallen. Regionale en lokale besturen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zullen er dan ook geen gebruik van kunnen maken. 

Is er voor deze groep van ambtenaren dan geen enkele mogelijkheid om gebruik te maken van meer flexibele uurrooster zoals de federale collega’s of zoals werknemers in de private sector?
Toch wel. De hoger genoemde arbeidstijdwet bevat nu reeds alle elementen om voor statutaire en contractuele ambtenaren heel flexibel om te gaan met uurregelingen. De arbeidstijdwet  laat toe dat openbare besturen uurrooster opstellen binnen de grenzen van 11uur per dag, 50 uur per week en met een gemiddelde van 38 op een periode van 4 weken. Een weekrooster van 4 maal 9,5 uren was en is binnen het huidig wettelijk kader geen enkel probleem. Ook op federaal niveau was een flexibele invulling van voltijdse uurrooster theoretisch al lang mogelijk.

Wij volgen de evolutie uiteraard verder voor u op.

Vragen over flexibele uurroosters en arbeidstijd?

Heb je specifieke vragen over de organisatie van de arbeidstijd in jouw bestuur? Neem een abonnement juridisch advies van Acerta Consult en je persoonlijke gespecialiseerde jurist staat klaar om al je vragen te beantwoorden. 

Juridisch advies

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates