Zondag 26 mei verkiezingen: Wat als je werknemer moet zetelen als voorzitter of bijzitter?

07 mei 2019

Werknemers die moeten zetelen als voorzitter of bijzitter hebben het recht om afwezig te zijn van het werk, maar enkel bijzitters behouden hun recht op loon.

Op zondag 26 mei 2019 trekken we weer met zijn allen naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

Op de dag van de verkiezingen doet de overheid beroep op burgers om het kiezen in de stemlokalen en het tellen van de stemmen in goede banen te leiden. Het is dus mogelijk dat je werknemer in aanloop naar de verkiezingen een brief ontving waarmee hij werd opgeroepen om te zetelen in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter. Maar wat als uw werknemer die zondag in principe moet werken?

Bijzitter

Werknemers die worden opgeroepen om te gaan zetelen in een stem- of telbureau, hebben het recht om afwezig te zijn van het werk.

In volgende situaties kan de werknemer afwezig zijn van het werk met behoud van loon wanneer hij een beroep doet op dagen kort verzuim (ook wel ‘klein verlet’ of ‘omstandigheidsverlof’ genoemd):

  • Wie bijzitter is in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: mag afwezig zijn voor de tijd die daarvoor nodig is;
  • Wie bijzitter is in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: mag afwezig zijn voor de tijd die daarvoor nodig is, maar met een maximum van 5 dagen.
  • Wie bijzitter is in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement mag ook afwezig zijn voor de tijd die daarvoor nodig is, maar met een maximum van 5 dagen.

Voorzitter

De werknemer die wordt opgeroepen om als voorzitter te zetelen bij een stem- of telbureau, heeft ook het recht om afwezig te zijn van het werk. De wetgever heeft voor hen geen recht op behoud van loon voorzien.  

Mogen uw werknemers die zondag 26 mei 2019 moeten werken en niet opgeroepen zijn om te zetelen afwezig zijn van het werk om hun stemplicht te vervullen? U leest er hier alles over.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates