Betalingsmoeilijkheden

Het lukt je moeilijk om je sociale bijdragen te betalen. Misschien heb je een tijdelijk kasprobleem, misschien is het van langere duur.  En misschien heb je ook schulden bij andere instanties. Hoe geraak je eruit? De vragen en antwoorden hieronder kunnen je misschien helpen.

Ondervind je betalingsmoeilijkheden? Dan kan je een afbetalingplan aanvragen via acerta.be/afbetalingsplan.

Goed om weten als je achterstallig bent

Het is goed om zicht en greep te krijgen op je schulden. Wat zijn de mogelijke gevolgen als je sociale bijdragen onbetaald blijven? Welke loopbaankeuzes kan je maken? Wie kan je helpen?

Als je sociale bijdragen onbetaald blijven, kom je in de knoei met je sociale zekerheid. Een oplossing zoeken is dus belangrijk voor je ziekteverzekering, pensioen etc.

Als je meerdere schuldeisers  hebt, weeg dan goed af welke betalingen prioritair zijn. Geef je sociale bescherming niet te vlug prijs door je bijdragen op de lange baan te schuiven.

Een openstaande schuld wordt snel groter. Zo verhoogt een onbetaalde kwartaalbijdrage op een jaar tijd met liefst 19% (3% op het einde van ieder kwartaal + 7% extra op het einde van het jaar). Van een sneeuwbaleffect gesproken! Laat dat niet gebeuren. Kan je toch nog geld vrijmaken om te betalen?

Als je zaakvoerder of werkend vennoot bent, moeten we je achterstallige bijdragen invorderen bij je (vroegere) vennootschap. Als je helper bent, moeten we aankloppen bij de zelfstandige die je bijstaat of vervangt. Wacht niet af en zoek samen naar een faire regeling. 

Blijf niet alleen zitten met je financiële moeilijkheden. Spreek iemand aan die je vertrouwt en die een klankbord kan zijn. Een derde kan objectiever naar je situatie kijken en goede raad geven. Welke betalingen doe ik eerst? Welke aanvragen kan ik doen? 

Eventueel kan je je laten coachen door een professionele instantie, zoals:

  • Dyzo vzw: voor Vlaamse ondernemers met achterstallen
  • COm vzw: voor Brusselse ondernemers  met achterstallen
  • Boeren-op-een-kruispunt vzw: voor land- en tuinbouwers  met financiële problemen
  • Je boekhouder of een andere financieel raadgever
  • Een schuldbemiddelaar van het OCMW

Zelfstandige worden houdt altijd het risico in dat je zaak niet van de grond komt, dat het economisch klimaat gaat tegenzitten, dat je getroffen wordt door een tegenslag, enz. Soms moet je onder ogen zien dat je misschien best stopzet vooraleer de schuldenberg nog groter wordt. Acerta kan je dan helpen met bv. een vervangingsinkomen of zorgen dat je je sociale bescherming niet onmiddellijk verliest.

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt een minimumbijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal. Een zelfstandige in bijberoep daarentegen betaalt 20,5% op zijn beroepsinkomen, zonder minimumbijdrage. Misschien kunnen we je voor de openstaande kwartalen het statuut van bijberoep toekennen waardoor je achterstallige bijdragen verminderen. Je moet dan wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Die kan je nalezen op onze webpagina over bijberoep of gelijkstelling met een bijberoep.

Ik heb een incasso ontvangen

Heb je van ons een incassobrief ontvangen? Hieronder lees je waarom we deze hebben verstuurd en wat je nu juist moet doen.

Je krijgt een incassobrief wanneer je je sociale bijdragen voor meer dan 1 kwartaal nog niet hebt betaald. Een voorbeeld: je krijgt een incasso in 2021/4 als je je bijdrage van 2021/2 nog niet hebt betaald. Via deze weg herinneren we je aan het belang om je sociale bijdragen tijdig te betalen, ook wanneer je het moeilijk hebt.

Je betaalt de nog openstaande bijdragen best zo snel mogelijk. Respecteer daarbij de uiterste betaaldatum die op de brief staat. Op deze manier kan je verder blijven genieten van al je sociale rechten.

Lukt het je echt niet om te betalen? Dan kan je ook een afbetalingsplan vragen. Het aanvraagformulier vind je op acerta.be/afbetalingsplan. Andere oplossingen vind je onder de titel 

“Ik kan niet betalen. Wat kan Acerta voor me doen?”.

Wacht vooral niet te lang met het zoeken naar een oplossing. Wanneer je de bijdragen niet betaalt, komen je sociale rechten immers in het gedrang. Zo zal je ziekenfonds in 2022 niet langer tussenkomen voor je geneeskundige zorgen als je de bijdragen van 2020 nog niet volledig hebt betaald.

 

Ik kan niet betalen. Wat kan Acerta voor me doen?

Als het echt niet lukt om je bijdragen tijdig te betalen, zoeken we samen naar een uitweg. De volgende vragen en antwoorden kunnen je daarbij gidsen.

Als je je voorlopige bijdragen niet kunt betalen, kan Acerta je eventueel een bijdragevermindering  toekennen. Dat is mogelijk als je beroepsinkomen dit jaar lager ligt dan 3 jaar geleden. Lees  hier meer.

Als een bijdragevermindering geen optie is, kan je aan je Acertakantoor vragen om de afbetaling van je achterstallen te spreiden. Je kan de aanvraag snel en eenvoudig indienen via ons webformulier

Er komen verhogingen bij op het onbetaalde gedeelte, maar daarvoor kan je kwijtschelding vragen.

Als je de keerzijde van je afrekening bekijkt, merk je dat er in je achterstallen heel wat verhogingen zitten. Van die verhogingen kan je via ons een kwijtschelding aanvragen. Het RSVZ beslist. Lees  meer op deze webpagina.

Via Acerta kan je ook een volledige vrijstelling van betaling aanvragen, zowel van de bijdragen als van de verhogingen. Je kunt 1 jaar teruggaan in de tijd: alle afrekeningen die je in die periode ontvangen hebt, komen in aanmerking voor een vrijstelling van betaling. Je moet aantonen dat je niet kunt betalen door tijdelijke moeilijkheden. Het RSVZ beslist.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. Je kan dit doen hier.

Ik moet stopzetten. Wat kan Acerta dan voor me doen?

Soms is stopzetten onvermijdelijk. Hierna vindt je antwoorden over je bijdragen na de stopzetting, over je rechten op een vervangingsinkomen en over je sociale bescherming.

Je bent niet meer bijdrageplichtig vanaf het kwartaal na de stopzetting. Maar we kunnen je dossier niet zomaar afsluiten, de wet bepaalt wat je moet doen. Lees  meer op deze webpagina.

Probeer wel je achterstallige bijdragen zo vlug mogelijk te betalen (of een vrijstelling aan te vragen), zeker als je na de stopzetting aanspraak maakt op een uitkering (zie hierna).

Als je moet stopzetten door een tegenslag, kan je bij ons de ‘overbruggingsuitkering’ aanvragen (1 370,75 euro per maand voor een alleenstaande). De wet bepaalt welke tegenslagen in aanmerking komen: een gebeurtenis  of beslissing met economische impact, natuurramp, brand, schade aan bedrijfsgoederen, allergie, faillissement of collectieve schuldenregeling.

Ook een stopzetting door economische moeilijkheden komt in aanmerking. Je beroepsinkomen moet in de laatste 2 jaren onder de wettelijke grens liggen. Of je moet vrijstelling van bijdragen gekregen hebben of een leefloon genieten.

Samen met je overbruggingsuitkering, zorgen we ook dat je sociaal beschermd blijft.

Meer informatie op de volgende webpagina.

Als je moet stopzetten door arbeidsongeschiktheid (ongeval of aandoening) kan je een uitkering aanvragen bij je ziekenfonds. We zorgen er dan voor dat je sociale bescherming doorloopt. Lees meer op deze webpagina.

Iedere zelfstandige die stopzet, ongeacht de reden, kan sociale bijdragen blijven betalen aan een verlaagd tarief en zo zijn sociale bescherming tijdelijk laten doorlopen. Vraag meer informatie aan je Acertakantoor (contactgegevens op je afrekening)