Vorige

Havenbedrijf Brabo: van complexe naar overzichtelijke verloning met Acerta Connect

#Werkgevers
Leestijd: Later lezen?

Schepen veilig loodsen en aan- en afmeren is de hoofdactiviteit van Brabo. Een niet-alledaagse activiteit, waar ook een niet-alledaagse loonverwerking bij hoort. Acerta loodst Brabo door die moeilijke loonadministratie. Met de Acerta Connect-tool blijft de payrolladministratie van Brabo overzichtelijk.

Payrollapplicatie met bedrijfseigen programmatie

Brabo is al meer dan 10 jaar klant bij het sociaal secretariaat van Acerta. “Als havenbedrijf hebben we een heel complexe verloning, die sterk afwijkt van andere meer gebruikelijke verloningsvormen”, zegt Bob Janssens, personeelsdirecteur bij Brabo. “Bij de meerderheid van onze medewerkers hanteren wij namelijk geen maandloon, maar een streefcijfer dat aangeeft wat iemand zou moeten verdienen in een kalenderjaar. Elke verandering van dit streefcijfer door bijvoorbeeld indexatie of toepassing van een nieuwe bedrijfs-cao heeft telkens heel wat gevolgen voor onze loonberekening. Daarnaast werken we met bedrijfsspecifieke uursystemen, die een op maat gemaakt systeem vereisen om bijvoorbeeld ziektes en arbeidsongevallen te boeken.

Bob Janssens: “Naar aanleiding van de overgang naar een nieuw online payrollsysteem, Acerta Connect, wilden we kijken hoe we de zaken konden verbeteren. Hoewel het voor beide partijen een onmogelijke opdracht leek omwille van onze specifieke verloning, hebben we samen met de dossierbeheerder en de IT’ers van Acerta de omschakeling in goede banen geleid. Alles is tot nu toe vlekkeloos verlopen. Acerta Connect maakt de registratie, verwerking en verloning van arbeidstijd, ook in ploegen, wachturen en booturen voor ons een pak eenvoudiger.

Menselijke samenwerking

Bob Janssens: “De samenwerking voor de overschakeling van payroll-tool is heel vlot verlopen; niet enkel op technisch en zakelijk vlak, maar ook qua contact: het is steeds prettig samenwerken met de mensen van Acerta.

Naast de payroll services doet Brabo ook een beroep op het juridisch advies van Acerta. “Voor allerlei vragen over juridische kwesties kunnen we steeds bij Acerta terecht. De afgelopen 15 jaar hebben we dezelfde contactpersoon gehad, die alles heel goed opvolgt. Continuïteit is een goede zaak, zeker als het om een moeilijk dossier zoals dat van ons gaat.”

Participatief ondernemen in de praktijk

Daarnaast is Brabo een mooi voorbeeld van participatief ondernemen, waarbij medewerkers inspraak krijgen in het bedrijf. Brabo is namelijk een coöperatieve vennootschap: alle werknemers zijn aandeelhouder en staan zo mee aan het roer van het bedrijf. Dat verhoogt hun betrokkenheid en zo ook hun engagement.

We zetten ook in op doorgroeikansen binnen Brabo: van bootman tot loods tot leidinggevende functies. Onze medewerkers hebben oog voor de toekomst van het bedrijf en het bedrijf heeft ook oog voor de toekomst van de medewerkers. Dat zorgt voor een samenhorigheid waarbij alle neuzen in dezelfde richting wijzen.

Brabo is een dienstverlenend privé-havenbedrijf en stelt zo’n 340 mensen tewerk in de havens van Antwerpen, Oostende, Zeebrugge en het zeekanaal van Brussel. Naast het beloodsen en vastmaken van zeeschepen, staat Brabo onder meer ook in voor de bestrijding van watergebonden oliecalamiteiten in het Antwerpse havengebied.

www.brabo.com

 

Op zoek naar een flexibele tool voor de verwerking van je lonen, afgestemd op de noden van jouw bedrijf?

Deel dit ondernemersverhaal