Vorige

De nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen

De nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen

Naar een nieuw kader voor het hr-beleid in je bestuur

Deel deze opleiding

Sinds vorig jaar is een nieuw besluit dat de minimale voorwaarden bepaalt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen, in werking.

De Vlaamse regering koos voor een kaderbesluit dat verschillende besluiten over personeel integreert, met aandacht voor lokale autonomie en het verder wegwerken van verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers. in het verlengde daarvan is via het ontslagdecreet een nieuwe flexibele ontslagregeling ingevoerd voor statutaire personeelsleden, geënt op de regeling voor contractanten.  

In deze infosessie krijg je een overzicht van wat dit nieuwe rechstpositiebesluit en het ontslagdecreet inhouden en wat het betekent voor het hr-beleid voor jouw lokaal bestuur.

Na dit webinar weet je

 • welke belangrijke nieuwigheden en vrijheidsgraden het nieuwe rechtspositiebesluit bevat;
 • hoe de verdere gelijkschakeling tussen contractueel en statutair personeel zal verlopen, inclusief de nieuwe ontslagmodaliteiten voor de statutairen;
 • welke ruimte je als lokaal en provinciaal bestuur krijgt voor het voeren van een personeelsbeleid op maat van je bestuur.

Inhoud

Infosessie rechtspositie

 • Welke wijzigingen brengt de nieuwe rechtpositieregeling met zich mee?  
 • Wat is de impact op:  
  • loopbaan 
  • verloning 
  • verloven en afwezigheden 
  • ontslag 
  • … 
 • Welke stappen moet je als bestuur zetten om de nieuwe rechtspositie te implementeren? 

Rechtspositieregeling opstellen

Heb je juridisch advies nodig voor het schrijven van je nieuwe rechtspositieregeling? Contacteer onze experten legal public.

Zij hebben een ruime ervaring bij het opmaken van een RPR, arbeidsreglementen en andere policies.

Zij garanderen dat de aanpassingen niet enkel in overeenstemming zijn met het rechtspositiebesluit maar bovendien houden zij rekening met de impact van sociale wetgeving die van toepassing is binnen uw bestuur.

Interesse? Mail je vraag naar legalpublic.consult@acerta.be.

Waar en wanneer

Er zijn geen sessies meer ingepland. Maar, je kan deze opleiding op maat aanvragen.

Opleiding op maat aanvragen

Docenten

Prijs

Prijs op aanvraag.

Gerelateerde opleidingen