Vorige

Praktijksessie ontslag bij lokale besturen - Online opleiding

Acerta opleidingen Praktijkdag ontslag_acerta

Prijs: € 365,- (excl. BTW)

6 uur opleiding Eerstvolgende startdatum: 17 december 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Praktijksessie ontslag bij lokale besturen - Online opleiding

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen: module 12 - ONLINE

Deel deze opleiding

Als werkgever word je onvermijdelijk al eens geconfronteerd met een werknemer die uit dienst gaat of met een ontslag dat je zelf geeft. Je moet je hierbij houden aan een aantal regels die vastliggen en die de geldigheid van het ontslag mee bepalen. Contractuelen en statutairen hebben hun eigen regels.

Niet enkel de ontslaghandeling zelf is onderworpen aan een aantal regels, ook na het ontslag zijn er een aantal gevolgen en verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht outplacementaanbod bij contractuelen of de verplichte RSZ-regularisatie bij statutairen.

En ondertussen is er ook de arbeidsdeal die inzet op activerend ontslag en nieuwe verplichtingen meebrengt.

In deze opleiding verneem je:

 • Met welke regels en formaliteiten je moet rekening houden;
 • Hoe je een ontslag praktisch aanpakt;
 • Welke documenten je in orde moet maken;
 • In welke situaties je verplicht bent een outplacementaanbod te doen.

We geven je ook een overzicht van de andere manieren waarop er een einde van de tewerkstelling kan gebeuren.

Inhoud

 • Einde van de arbeidsovereenkomst (contractuelen)
 • Opzeg: vorm, duur van de opzegtermijn, arbeiders-bedienden
 • Verbreking: berekening van de vergoeding, vorm
 • Ontslag om dringende reden
 • Einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
 • Sollicitatieverlof
 • Outplacement
 • Ontslagbescherming
 • Nieuwe maatregelen in het kader van activerend ontslag (arbeidsdeal)
 • Beëindiging van de dienstbetrekking (statutairen)
 • Ambtshalve verlies van vaste benoeming
 • Definitieve ambtsneerlegging
 • Vrijwillig ontslag
 • Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid
 • Ontslag
 • Tucht
 • Wegvallen van dienstbetrekking
 • Ambtshalve herplaatsing
 • Beëindiging dienstbetrekking bij ziekte

Deze module 'Praktijksessie ontslag bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 12 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Aanpak

Via ‘ZOOM’ met ruimte voor interactie en praktijkvoorbeelden.
Opleiding volgen is intensief, zeker online. Daarom houden we op regelmatige tijdstippen een pauze.

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

17 december 2024

Tijdstip:

9:00 - 15:00

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers. Ook medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat zijn welkom.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 365,- (excl. BTW)

Gerelateerde opleidingen