Vorige
Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen – Online opleiding

Prijs: € 2320,- (excl. BTW)

12 halve dagen opleiding Eerstvolgende startdatum: 7 november 2023

Schrijf in/ Enroll Opleiding op maat aanvragen

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen – Online opleiding

Van aanwerving tot uit dienst: overzicht van A tot Z - ONLINE

Deel deze opleiding

In de modulaire opleiding 'Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen' leer je alles wat je nodig hebt om jouw werk op de personeelsdienst van een gemeente, OCMW, intercommunale of een ander lokaal bestuur correct uit te voeren.

Het programma bestaat uit 12 modules die je ook apart kan volgen.

Je krijgt een totaalpakket: theoretisch kader, wetgeving, praktijkcases én oefeningen. Zo zorgen we ervoor dat je de materie helemaal onder de knie krijgt, waarbij alle aspecten aan bod komen: aanwerving, afwezigheden en vakantie, arbeidstijd en -reglement, ontslag, …

Volg je de opleiding liever op locatie in plaats van een virtueel klaslokaal? Schrijf dan in voor Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen. De inhoud is dezelfde en de leerstof wordt gegeven in 6 volledige dagen.

Om het meeste uit deze opleiding te halen, heb je best al wat basiskennis in huis. Heb je die nog niet, start dan met de 2-daagse Sociale wetgeving lokale besturen: de basis.

Na deze opleiding:

 • Heb je een compleet overzicht van alle sociaalrechtelijke aspecten in een lokaal bestuur
 • Heb je deze uitgebreide materie goed onder de knie dankzij praktijkvoorbeelden en oefeningen
 • Laat je je niet meer verrassen door personeelsvragen over deze thema’s

Inhoud

De modulaire opleiding 'Sociaal recht in de praktijk bij lokale besturen' is een must voor elke medewerker op de personeelsdienst. Hier leg je de fundamenten voor de rest van je carrière in hr.

De opleiding is:  

 • Interactief: breng zeker ook je eigen cases en vragen mee
 • Doorspekt met oefeningen: voor bepaalde modules breng je ook best je rekenmachine mee (vakantiegeld, bruto netto,...) 
 • Praktisch: vol herkenbare cases en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de personeelsmedewerker
 • Gegeven door experten die de materie door en door kennen en ook weten hoe ze die op een boeiende manier overbrengen

Je schrijft in voor de volledige modulaire opleiding of je kiest enkel de modules die je nodig hebt en schrijft voor elke module apart in. Vanaf 8 modules wordt het qua prijs interessant om in te schrijven voor de volledige modulaire opleiding.

Aanpak

Via ‘ZOOM’ met ruimte voor interactie en praktijkvoorbeelden.
Opleiding volgen is intensief, zeker online. Daarom houden we op regelmatige tijdstippen een pauze.

In de opleiding 'Aanwerven van personeel bij lokale besturen: contractueel of statutair'  leer je in een halve dag deze topics:

 • Statutair vs contractueel
 • Soorten personeelsgroeperingen bij een lokaal bestuur
 • De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement
 • Toezichthoudende overheid
 • Arbeidsovereenkomsten:  
  • Voorwaarden van een geldige arbeidsovereenkomst
   • Vormvoorwaarden
   • Inhoudelijke voorwaarden
  • Soorten arbeidsovereenkomsten
   • Naar duur: onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingscontract...
   • Naar inhoud: studenten, handelsvertegenwoordigers, interimkrachten,...
  • Veel voorkomende contractuele bedingen
   • Scholingsbeding
   • Ontbindend beding
   • Verboden bedingen
 • Administratieve verplichtingen van de werkgever bij aanwerving
  • Dimona aangifte
  • RSZ (DMFA)
  • Arbeidsreglement en policies

Deze module ''Aanwerven van personeel bij lokale besturen: contractueel of statutair’ maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 1 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

In de opleiding 'Het salaris en de functionele loopbaan bij een lokaal bestuur' leer je in een halve dag deze topics:

 • Toegang tot de loopbaan
  • Aanwerving
  • Bevordering
  • Interne en externe personeelsmobiliteit
  • Aanstelling
  • Eedaflegging
 • Vaststelling van de wedde:
  • Functionele loopbaansalarisschalen
  • Evolutie binnen de salarisschaal
  • Salaris bij bevordering
  • Administratieve anciënniteiten
  • Vaststelling en uitbetaling van het salaris
 • Algemene inleiding op toelagen en vergoedingen
  • Verplichte en facultatieve toelagen en vergoedingen
  • Haard- en standplaatsvergoeding
  • Eindejaarspremie
 • De loonbeschermingswet

Deze module 'Het salaris en de functionele loopbaan bij een lokaal bestuur' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 2 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

De opleiding ‘Van bruto naar nettoloon bij een lokaal bestuur’ geeft je een zicht op de verschillende componenten van het loon:

 • RSZ
  • Statutairen vs contractuelen
  • Loonbegrip
  • Werknemersbijdragen
  • Werkbonus
 • Bedrijfsvoorheffing
  • Soorten bedrijfsvoorheffing: schalen vs exceptionele voorheffing
  • Wat heeft invloed op de bedrijfsvoorheffing?
  • Welke kortingen zijn er?
 • Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Deze module 'Van bruto naar nettoloon bij een lokaal bestuur' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 3 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

 • De verschillende verloven en afwezigheden:
    - Overzicht van de bestaande verloven en afwezigheden
    - De invloed van verloven op de verschillende soorten anciënniteit
    - Administratieve standen vs schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Wat verstaan we onder samenloop van afwezigheden
 • Verschil tussen schorsing arbeidsovereenkomst en inactiviteitsdag
 • Samenloop van schorsingsgronden
 • Overzicht van de meest voorkomende schorsingsgronden
 • Samenloop van inactiviteitsperioden
 • Samenloop van een schorsing en een inactiviteitsperiode
 • Herkwalificatie van de arbeidsrechtelijke spelregels door de sociale zekerheid

Deze module 'Verloven en afwezigheden en de voorrangsregels bij samenloop bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 4 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

1. Onvolledige arbeidsdag

 • Voorwaarden
 • Loonwaarborg

2. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte bij contractuelen

 • Voorwaarden voor loonwaarborg
 • Berekening van het gewaarborgd loon
 • Herval en verlenging
 • Re-integratie na ziekte
 • Progressieve werkhervatting

3. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte bij statutairen

 • Het ziektekrediet: voorwaarden, toekenning, opbouw, pro-rataregels
 • Disponibiliteit wegens ziekte
 • Re-integratieprocedure bij ziekte
 • Progressieve werkhervatting
 • Pensioen medische redenen

Deze module 'Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 5 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

1. Arbeidsongevallen

 • Voorwaarden voor een arbeidsongeval
 • Arbeidswegongeval
 • Gewaarborgd loon
 • De (her)verzekeraar
 • De rol van Medex
 • Uitsluitingen
 • Procedure

2. Moederschapsrust

 • Voorwaarden
 • Duurtijd
 • Verlenging van de moederschapsrust
 • Volledige en gedeeltelijke werkverwijdering
 • Betaling

Deze module 'Arbeidsongevallen en moederschapsrust bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 6 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Thematisch verlof

 • Ouderschapsverlof (incl. 1/10de ouderschapsverlof en gevolgen van het Corona ouderschapsverlof)
 • Palliatief verlof
 • Medische bijstand voor een zwaar ziek familie- of gezinslid
 • Mantelzorgverlof

Het Vlaamse zorgkrediet:

Zowel voor de thematische verloven als het Vlaamse Zorgkrediet worden o.a. volgende zaken besproken:

 • Voorwaarden
 • Aanvraagtermijn
 • Duur
 • Modaliteiten
 • Flexibele opnamemodaliteiten
 • Gelijkstelling pensioen
 • Met of zonder uitkeringen
 • Weigeren of uitstellen
 • Bijverdienen tijdens een thematisch verlof
 • Bescherming tegen ontslag
 • Vroegtijdige beëindiging
 • Verlies van uitkeringen

Onze professionele trainer vertrekt steeds vanuit jouw praktijk en reikt de regelgeving aan op een pragmatische en interactieve manier.

Deze module 'Thematische verloven en zorgkrediet bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 7 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Keuze tussen 2 stelsels: het private en het publieke vakantiestelsel

Basisbegrippen rond vakantierechten berekenen

 • Het publieke systeem vs het private stelsel
 • Vakantiejaar – vakantiedienstjaar
 • Op wie is de vakantiewetgeving van toepassing?

Berekening vakantieduur (zowel publiek als privé stelsel)

 • Gelijkgestelde en niet gelijkgestelde prestaties
 • Deeltijdse werknemers
 • Wat met werknemers die in de loop van het jaar in dienst komen?
 • Wat met vakantierechten na wijziging van prestatiebreuk?

Algemene principes bij vermindering of stijging van de prestatiebreuk

 • Decemberafrekening of niet ?
 • Hoe zit zo'n verrekening in elkaar?
 • Hoe leg ik dit begrijpelijk uit aan mijn medewerkers?

Jeugd-en seniorvakantie

Deze module 'Vakantierechten berekenen bij lokale besturen: de basis' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 8 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Keuze tussen 2 stelsels: het private en het publieke vakantiestelsel

Basisbegrippen rond vakantiegeld berekenen

 • Het publieke systeem vs het private stelsel
 • Vakantiejaar – vakantiedienstjaar
 • Op wie is de vakantiewetgeving van toepassing?

Berekening vakantiegeld

 • Basisprincipes
 • Vakantiegeld op variabel loon
 • Deeltijdse werknemers

Berekening vakantiegeld uit dienst

 • Vakantie-attesten opmaken
 • Inhoud van de attesten

Verrekening vakantie-attesten in dienst

 • Wanneer verrekenen
 • Hoe verrekenen
 • Verplichtingen

Deze module 'Vakantiegeld berekenen bij lokale besturen: de basis' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 9 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Volgende onderwerpen worden systematisch vergeleken in de bespreking van arbeidstijdwet en de arbeidswet:

 • Het toepassingsgebied: arbeidstijdwet versus arbeidswet
 • Het begrip arbeidstijd
 • Arbeidsduur:
  • Naleven uurroosters
  • Grenzen inzake arbeidsduur
  • Overuren
  • Overloon en inhaalrust
  • Deeltijdse arbeid
  • Hoe pas je arbeidsduurvermindering toe?
  • Hoe bepaal je de referteperiode voor de gemiddelde arbeidsduur?
 • Zondagsrust
 • Rusttijden en pauzes
 • Flexibele uurroosters (glijdende uurroosters)
 • Thuiswerk en telewerk

Deze module 'Arbeidsduur bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 10 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De Wet op de feestdagen van 1974
  • Toepassingsgebied
  • Loon voor feestdagen
  • Vervangende feestdagen
  • Voltijds versus deeltijds en de feestdagen
  • Werken op feestdagen en inhaalrust
  • Nabetaalde feestdagen
  • Feestdagen en arbeidswetgeving
  • Statutair versus contractuelen
 • Het Rechtspositiebesluit van 2007 en 2010
  • Toepassingsgebied
  • Loon voor feestdagen
  • Vervangende feestdagen
  • Voltijds versus deeltijds en de feestdagen
  • Werken op een feestdagen en inhaalrust
 • De Arbeidsreglementenwet en feestdagen

Deze module 'Feestdagen bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 11 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

 • Einde van de arbeidsovereenkomst (contractuelen)
 • Opzeg: vorm, duur van de opzegtermijn, arbeiders-bedienden
 • Verbreking: berekening van de vergoeding, vorm
 • Ontslag om dringende reden
 • Einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
 • Sollicitatieverlof
 • Outplacement
 • Ontslagbescherming
 • Beëindiging van de dienstbetrekking (statutairen)
 • Ambtshalve verlies van vaste benoeming
 • Definitieve ambtsneerlegging
 • Vrijwillig ontslag
 • Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid
 • Ontslag
 • Tucht
 • Wegvallen van dienstbetrekking
 • Ambtshalve herplaatsing
 • Beëindiging dienstbetrekking bij ziekte

Deze module 'Praktijksessie ontslag bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 12 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

7 november 2023
9 november 2023
14 november 2023
16 november 2023
21 november 2023
28 november 2023
30 november 2023
5 december 2023
7 december 2023
12 december 2023
14 december 2023
19 december 2023

Tijdstip:

9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 15:00
9:00 - 11:00
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
9:00 - 13:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:30

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers. Ook medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat zijn welkom.

Om het meeste uit deze opleiding te halen, heb je best al wat basiskennis in huis. Heb je die nog niet, start dan met de 2-daagse Sociale wetgeving lokale besturen: de basis.  

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 2320,- (excl. BTW)

Gerelateerde opleidingen