Vorige

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen

Acerta opleidingen Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen_acerta

Prijs: € 2400,- (excl. BTW)

6 dagen opleiding Eerstvolgende startdatum: 24 september 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen

Van aanwerving tot uit dienst: overzicht van A tot Z

Deel deze opleiding

In de 6-daagse opleiding 'Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen' leer je alles wat je nodig hebt om jouw werk op de personeelsdienst van een gemeente, OCMW, intercommunale of een ander lokaal bestuur correct uit te voeren, rekening houdend met het ruimere kader van het nieuwe rechtspositiebesluit en de nieuwe ontslagregeling.

 Je krijgt een totaalpakket: theoretisch kader, wetgeving, praktijkcases én oefeningen. Zo zorgen we ervoor dat je de materie helemaal onder de knie krijgt, waarbij alle aspecten aan bod komen: aanwerving, afwezigheden en vakantie, arbeidstijd en -reglement, ontslag, …

Volg je de opleiding liever online, via een virtueel klaslokaal? Schrijf dan in voor Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen - online opleiding.

Om het meeste uit deze opleiding te halen, heb je best al wat basiskennis in huis. Heb je die nog niet, start dan met de 2-daagse Sociale wetgeving lokale besturen: de basis.

Na deze opleiding:

 • Heb je een compleet overzicht van alle sociaalrechtelijke aspecten in een lokaal bestuur, inclusief het nieuwe rechtspositiebesluit
 • Heb je deze uitgebreide materie goed onder de knie dankzij praktijkvoorbeelden en oefeningen
 • Laat je je niet meer verrassen door personeelsvragen over deze thema’s

Inhoud

Contractueel vs statutair

 • Soorten personeelsgroeperingen bij een lokaal bestuur
 • Soorten arbeidscontracten:
    - Onbepaalde duur - bepaalde duur - vervangingsovereenkomst - ...
    - Arbeider - bediende - student
    - Voltijds - deeltijds
 • Dimona-verplichtingen: Wie? Wat? Wanneer? Hoe?
 • Het arbeidsreglement inclusief de nieuwe informatieplicht 
 • Toegang tot de loopbaan: aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, aanstelling, eedaflegging
 • Vaststelling van de wedde en de functionele loopbaan: salarisschaal, evolutie binnen de salarisschaal, salaris bij bevordering, vaststelling en betaling van het salaris 
 • Algemene inleiding op toelagen en vergoedingen
 • De loonbeschermingswet
 • RSZ en DMFA:
    - Statutairen vs contractuelen: loonbegrip en bijdrage-percentages
 • Bedrijfsvoorheffing
    - Soorten bedrijfsvoorheffing: gewone bedrijfsvoorheffing vs. exceptionele voorheffing
    - Wat heeft invloed op de bedrijfsvoorheffing?
    - Welke kortingen zijn er?
 • De verschillende verloven en afwezigheden:
    - Overzicht van de bestaande verloven en afwezigheden
    - De invloed van verloven op de verschillende soorten anciënniteit
    - Administratieve standen vs schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Samenloop van verloven en afwezigheden: de voorrangsregels
 • Ziekte
 • Arbeidsongevallen
 • Moederschapsrust
 • Omstandigheidsverlof (klein verlet), verlof om dwingende reden, onbezoldigd verlof 
 • Adoptieverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof
 • De thematische verloven: palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof en mantelzorgverlof
 • De verschillende soorten van zorgkrediet
 • Vakantieregeling voor de publieke sector
  - Vakantieduur en vakantiegeld
 • Vakantieregeling privé
  - Berekening van vakantieduur
  - Vakantiegeld in dienst berekenen
  - Vertrekvakantiegeld berekenen
  - Van voltijds naar deeltijds - decemberverrekening
  - Jeugdvakantie
  - Seniorvakantie
  - Europese / aanvullende vakantie
 • Nieuwigheden in de vakantiewetgeving vanaf 2024 

Toepassing van de arbeidswet en arbeidstijdwet 

 • Definitie arbeidsduur
 • Grenzen aan arbeid:
  - Overloon en inhaalrust
  - Zondagsrust en feestdagen
  - Avond- en nachtarbeid
  - Rusttijden en pauzes
  - Deeltijds werk: voorwaarden, vorm, overuren, gevolgen...
 • Glijdende uurregeling
 • Arbeidsflexibiliteit
 • Telewerk 

Feestdagen(wet)

 • Voor wie van toepassing: instellingen vs niet-instellingen
 • Aantal feestdagen
 • Loon voor feestdagen
 • Vervanging van feestdagen
 • Verhouding met rechtspositieregeling
 • Beëindiging van de statutaire dienstbetrekking volgens de nieuwe ontslagregeling (1 oktober 2023)
  •   Ambtshalve verlies van benoeming
  •   Definitieve ambtsbeëindiging:
   • pensionering
   • ontslag:opzeg, verbreking en dringende reden, definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid, beëindiging wegens medische overmacht
   • ontslagmotivering
   • afschaffing van de functie wegens dienstnoodwendigheden
  • Toepassing van de wet van 20 juli 1991 (sociale zekerheid)
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
  •   Opzeg: vorm, duur van de opzegtermijn, schorsing opzegtermijn, arbeiders-bedienden
  •   Verbreking: berekening van de vergoeding, vorm
  •   Ontslag om dringende reden
  •   Einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  •   Sollicitatieverlof
  •   Outplacement
  •   Ontslagbescherming

De opleiding 'Sociaal recht in de praktijk bij lokale besturen' is een must voor elke medewerker op de personeelsdienst. Hier leg je de fundamenten voor de rest van je carrière in hr.

De opleiding is:  

 • Interactief: breng zeker ook je eigen cases en vragen mee
 • Doorspekt met oefeningen: voor bepaalde modules breng je ook best je rekenmachine mee (vakantiegeld, bruto netto,...) 
 • Praktisch: vol herkenbare cases en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de personeelsmedewerker
 • Gegeven door experten die de materie door en door kennen en ook weten hoe ze die op een boeiende manier overbrengen
Aanpak

Klassikaal met ruimte voor interactie en praktijkvoorbeelden.

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Datum:

24 september 2024
1 oktober 2024
8 oktober 2024
15 oktober 2024
22 oktober 2024
5 november 2024

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers. Ook medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat zijn welkom.

Om het meeste uit deze opleiding te halen, heb je best al wat basiskennis in huis. Heb je die nog niet, start dan met de 2-daagse Sociale wetgeving lokale besturen: de basis.  

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 2400,- (excl. BTW)

Tevreden cursisten

Veel praktijkvoorbeelden, mogelijkheid tot vragen stellen en enthousiaste docenten die indrukwekkend veel kennis van zaken hebben. Wat een expertise! Als 'groentje' in HR heb ik heel veel gehad aan deze opleiding.

Maria Dutrieue,
payroll medewerker, Sociaal huis Oostende, Oostende

Er is heel veel leerstof verwerkt in 6 dagen. Tijdens de opleiding werden er veel voorbeelden gebruikt.

Erika Desaedeleer,
personeelsmedewerker, OCMW Kortenberg, Kortenberg

De docent kon zich inleven in de werksituatie van de deelnemers en gaf zelf ook veel voorbeelden, waardoor de materie zeer uitgebreid was.

Katleen Ratinckx,
Dileoz, Zaventem

Gerelateerde opleidingen