Vorige
Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen

Prijs: € 2035,- (excl. BTW)

6 dagen opleiding Eerstvolgende startdatum: 28 januari 2020

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen

Van aanwerving tot pensioen: overzicht van A tot Z

Deel deze opleiding

In de 6-daagse opleiding 'Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen' leer je alles wat je nodig hebt om jouw werk op de personeelsdienst van een gemeente, OCMW, intercommunale of een ander lokaal bestuur correct uit te voeren.
Je krijgt een totaalpakket: theoretisch kader, wetgeving, praktijkcases én oefeningen. Zo zorgen we ervoor dat je de materie helemaal onder de knie krijgt, waarbij alle aspecten aan bod komen: aanwerving, afwezigheden en vakantie, arbeidstijd en -reglement, ontslag, pensioen…

Na deze opleiding:

 • Heb je een compleet overzicht van alle sociaalrechtelijke aspecten in een lokaal bestuur
 • Heb je deze uitgebreide materie goed onder de knie dankzij praktijkvoorbeelden en oefeningen
 • Laat je je niet meer verrassen door personeelsvragen over deze thema’s

Inhoud

 • Contractueel vs statutair
 • Soorten personeelsgroeperingen bij een lokaal bestuur
 • Soorten arbeidscontracten:
    - Onbepaalde duur - bepaalde duur - vervangingsovereenkomst - ...
    - Arbeider - bediende - student
    - Voltijds - deeltijds
 • Dimona-verplichtingen: Wie? Wat? Wanneer? Hoe?
 • Toegang tot de loopbaan: aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, aanstelling, eedaflegging
 • Vaststelling van de wedde en de functionele loopbaan: salarisschaal, evolutie binnen de salarisschaal, salaris bij bevordering, vaststelling en betaling van het salaris 
 • Algemene inleiding op toelagen en vergoedingen
 • De loonbeschermingswet
 • RSZ en DMFA:
    - statutairen vs contractuelen: loonbegrip en bijdrage-percentages
 • Bedrijfsvoorheffing
    - Soorten bedrijfsvoorheffing: schalen vs exceptionele voorheffing
    - Wat heeft invloed op de bedrijfsvoorheffing?
    - Welke kortingen zijn er?
 • De verschillende verloven en afwezigheden:
    - Overzicht van de bestaande verloven en afwezigheden
    - De invloed van verloven op de verschillende soorten anciënniteit
    - Administratieve standen vs schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Ziekte en arbeidsongevallen
 • Feestdagen
 • Moederschapsrust
 • Klein verlet, verlof om dwingende reden, toegestane afwezigheid
 • Adoptieverlof
 • Pleegzorgverlof
 • Palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof
 • De verschillende soorten van zorgkrediet
 • Vakantieregeling voor de publieke sector
    - Vakantieduur en vakantiegeld
 • Vakantieregeling privé
    - Berekening van vakantieduur
    - Vakantiegeld in dienst berekenen
    - Vertrekvakantiegeld berekenen
    - Van voltijds naar deeltijds - decemberverrekening
    - Jeugdvakantie
    - Seniorvakantie
    - Europese / aanvullende vakantie

Arbeidsregeling volgens de principes van de arbeidswet van 16 maart 1971

 • Definitie arbeidsduur
 • Grenzen aan arbeid:
  - Overloon en inhaalrust
  - Zondagsrust en feestdagen
  - Avond- en nachtarbeid
  - Rusttijden en pauzes
  - Deeltijds werk: voorwaarden, vorm, overuren, gevolgen...

Arbeidsregeling volgens de principes van de arbeidstijdwet van 14 december 2000

 • Arbeidsduur
 • Grenzen aan arbeid
 • Zondagrust en feestdagen
 • Avond- en nachtarbeid
 • Rusttijden en pauzes

Arbeidsreglement en arbeidsreglementenwet van 1965

 • Verplichte en facultatieve vermeldingen
 • Procedure wijziging arbeidsreglement
 • Bekendmaking
 • Toezicht en sancties
 • Beëindiging van de dienstbetrekking
    - Ambtshalve verlies van vaste benoeming
    - Definitieve ambtsneerlegging
    - Vrijwillig ontslag
    - Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid
    - Ontslag
    - Tucht
    - Wegvallen van dienstbetrekking
    - Ambtshalve herplaatsing
    - Beëindiging dienstbetrekking bij ziekte
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
    - Opzeg: vorm, duur van de opzegtermijn, arbeiders-bedienden
    - Verbreking: berekening van de vergoeding, vorm
    - Ontslag om dringende reden
    - Einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
    - Sollicitatieverlof
    - Outplacement
    - Ontslagbescherming
 • Pensioen: statutairen vs contractuelen
  Voorwaarden, berekening, minimum en maximum, cumulbepalingen, CAPELO ...

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online

Datum:

7 mei 2020
14 mei 2020
28 mei 2020
4 juni 2020
11 juni 2020
18 juni 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

10 september 2020
17 september 2020
24 september 2020
1 oktober 2020
8 oktober 2020
15 oktober 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

12 november 2020
19 november 2020
26 november 2020
3 december 2020
10 december 2020
17 december 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers. Ook medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat zijn welkom.

Docenten

Prijs

Inschrijvingsprijs
€ 2035,- (excl. BTW)

Tevreden cursisten

Veel praktijkvoorbeelden, mogelijkheid tot vragen stellen en enthousiaste docenten die indrukwekkend veel kennis van zaken hebben. Wat een expertise! Als 'groentje' in HR heb ik heel veel gehad aan deze opleiding.

Maria Dutrieue,
payroll medewerker, Sociaal huis Oostende, Oostende

Er is heel veel leerstof verwerkt in 6 dagen. Tijdens de opleiding werden er veel voorbeelden gebruikt.

Erika Desaedeleer,
personeelsmedewerker, OCMW Kortenberg, Kortenberg

De docent kon zich inleven in de werksituatie van de deelnemers en gaf zelf ook veel voorbeelden, waardoor de materie zeer uitgebreid was.

Katleen Ratinckx,
Dileoz, Zaventem

Gerelateerde opleidingen