Vorige

Verloven en afwezigheden en de voorrangsregels bij samenloop bij lokale besturen - Online opleiding

Acerta opleidingen arbeidsongeschriktheid van lokale ambtenaren_acerta

Prijs: € 280,- (excl. BTW)

3 uur opleiding Eerstvolgende startdatum: 14 november 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Verloven en afwezigheden en de voorrangsregels bij samenloop bij lokale besturen - Online opleiding

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen: module 4 - ONLINE

Deel deze opleiding

Het hoofdstuk ‘verloven en afwezigheden’ maakt een belangrijk onderdeel uit van de rechtspositieregeling bij lokale besturen. Het regelt de verschillende types van verloven en afwezigheden, zoals het vakantieverlof en de feestdagen, het ziekteverlof en de disponibiliteit, het omstandigheidsverlof, onbetaald verlof, bevallings- en opvangverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, verlof voor opdracht en de dienstvrijstellingen.

Het kan gebeuren dat de afwezigheid van een werknemer te wijten is aan meerdere oorzaken tegelijkertijd of aan opeenvolgende oorzaken.

We denken hier bijvoorbeeld aan:

 • Een werknemer wordt ziek tijdens de vakantieperiode;
 • Op het ogenblik dat er een systeem van tijdelijke werkloosheid ingaat, is een van de arbeiders ziek;
 • Tijdens een periode van zwangerschapsrust overlijdt de broer van de werkneemster;
 • Na het moederschapsverlof blijft de werkneemster afwezig wegens ziekte;
 • Er vallen 3 feestdagen in een periode van langdurige ziekte;

De vraag die dan rijst is welke regels in deze situaties dan van toepassing zijn? Moet je als werkgever gewaarborgd loon betalen of ontvangt de werknemer uitkeringen in de sociale zekerheid? Wat is het karakter van de afwezigheid? Hoe geef je die afwezigheid aan? Tijdens deze opleiding geven we je graag een duidelijk inzicht in deze complexe juridische regelgeving. 

Inhoud

 • De verschillende verloven en afwezigheden:
    - Overzicht van de bestaande verloven en afwezigheden
    - De invloed van verloven op de verschillende soorten anciënniteit
    - Administratieve standen vs schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Wat verstaan we onder samenloop van afwezigheden
 • Verschil tussen schorsing arbeidsovereenkomst en inactiviteitsdag
 • Samenloop van schorsingsgronden
 • Overzicht van de meest voorkomende schorsingsgronden
 • Samenloop van inactiviteitsperioden
 • Samenloop van een schorsing en een inactiviteitsperiode
 • Herkwalificatie van de arbeidsrechtelijke spelregels door de sociale zekerheid

Deze module 'Verloven en afwezigheden en de voorrangsregels bij samenloop bij lokale besturen' maakt deel uit van de opleiding: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE (12 modules)

Dit is module 4 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

Aanpak

Via ‘ZOOM’ met ruimte voor interactie en praktijkvoorbeelden.
Opleiding volgen is intensief, zeker online. Daarom houden we op regelmatige tijdstippen een pauze.

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

14 november 2024

Tijdstip:

9:00 - 12:00

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers. Ook medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat zijn welkom.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 280,- (excl. BTW)

Gerelateerde opleidingen