Acerta voor werkgevers

Social profit

Social profit

De socialprofitsector is heel divers: van grote ziekenhuisgroepen, woon- en zorgcentra, scholen, beschutte maatwerkbedrijven en cultuurgezelschappen tot kleinere vzw’s. De diverse werknemersstatuten met variabele uurroosters, beperkte werkmiddelen en subsidies met hun bijhorende regelgevingen: Acerta is ermee vertrouwd en pakt het prijsbewust aan.

Persoonlijke aanpak

Je open en proactief bijstaan met raad en daad, dat is de missie en passie van je dossierbeheerder bij Acerta. Hij is een echte partner met de nodige expertise in jouw sector, geflankeerd door deskundige sociaal-juridische experts en een slimme back-office.

Vlotte loonverwerking

Nacht- en weekenddienst, dubbele contracten, freelance, stage, detachering, GESCO, VOP, REVA, erkende vluchteling enzovoort. Acerta heeft ruime ervaring met de administratie rond alle mogelijke statuten en werkritmes in de social profit. We stemmen onze bijzonder gebruiksvriendelijke payroll-applicatie perfect af op de behoeftes van jouw organisatie. Voor een eenvoudig en snel beheer en intuïtief gebruik van:

 • Sectorspecifieke schermen gebaseerd op je paritair comité, om alle relevante informatie rond je werknemer te bundelen.
 • Specifieke statuten in je sector.
 • Sectorspecifieke aanwerfkaders en journaalposten.
 • Verschillende toeslagen voor verschillende prestatietypes.
 • De kalender met variabele uurroosters en toeslagen, plus de mogelijkheid om prestaties te importeren vanuit je tijdsregistratiesysteem.
 • De diversiteit aan vervoersmiddelen en bijhorende vergoedingen.
 • Subsidierapporten op maat van je sector zodat je de nodige financiering hebt om je medewerkers tewerk te stellen.

Zo wissel je moeiteloos de nodige gegevens uit met ons sociaal secretariaat en zijn je medewerkers zeker van een vlotte en correcte vergoeding.

Andere maatwerkoplossingen

 • Flexsourcing: onze hr- of payroll-experten werken zij aan zij bij je op kantoor.
 • Hr-software van Acerta in huis: je verwerkt je payroll volledig op onze maatwerksoftware.
 • Internationale payroll, economische werkloosheid, educatief verlof, overuren, RIZIV-lijsten, dagprijsdossier, digitale aangifte jongerenwelzijn enzovoort. We pakken het aan zoals het hoort.

Lees meer of vraag een demo aan

Stevige rapportering

Met Acerta Connect maak je ook in een-twee-drie uitgebreide rapporteringen om je recht op subsidies te staven en beschikbare budgetten nauwgezet te bewaken. Weer een hoop tijd en geld uitgespaard.

Planning en tijdsregistratie

Maak het jezelf makkelijk. Acerta is niet enkel je rechterhand voor loon- en personeelsadministratie. We hebben uitgebreid geteste applicaties en tools op maat van jouw sector om bestaande procedures te optimaliseren.

Menselijk kapitaal

Een gezonde organisatie draait op bekwame, tevreden en gedreven mensen. Als strategische partner verdiepen wij ons in je hr-processen en denken met je mee op korte én lange termijn. We staan je hr-afdeling professioneel en met de glimlach bij. Met heel veel ervaring en met software op maat.

Sociaal-juridisch juist

Uiteraard wil je met je organisatie aan alle regelgevingen voldoen, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Wij zien door de bomen het bos.

Onze experts zijn er voor jou

De juridische en de sociale wetgeving evolueren constant. Een deel van ons expertenteam spitst zich toe op de juridische afspraken en plannen voor jouw sector. Ze krijgen hun informatie ook uit eerste hand, van overheden en sociale partners. Zodra onze juristen nieuws hebben, hoor jij het ook. In klare taal.

Acerta biedt ook opleidingen aan over de sociale wetgeving op maat van de social profit + 30% korting op het algemene opleidingsaanbod.

Alle kennis overzichtelijk verzameld

Acerta bundelt alles wat je moet weten op sociaal-juridisch en fiscaal vlak in Trefzeker®, onze online kennisbank:

 • De wetgeving van jouw sector
 • Je sociale gids en de inhoud van je cao
 • Je verplichtingen als werkgever
 • Barema’s voor loon, bonussen, verplaatsingsvergoedingen enzovoort
 • Modeldocumenten

Federatieoverleg

Als je dat wenst, is Acerta ook je luisterende oor en spreekbuis bij sectoroverleg en onderhandelingen met overheden, subsidiërende organen, koepelorganisaties enzovoort. We onderhouden goede contacten met vele Raden van Bestuur en hebben ervaring met corporate governance.