Re-integratie na langdurige ziekte

Je medewerkers weer aan het werk zetten na een langdurige ziekte pak je best stapsgewijs aan. Begin bijvoorbeeld met deeltijds werk, of pas de job aan in functie van eventuele tijdelijke of permanente beperkingen.

Wij zetten alvast enkele opties op een rijtje over de aanpak van zo'n integratietraject.

Ellips Blauw 08

Professionele steun voor je medewerkers

Na een langdurige ziekte opnieuw aan de slag gaan is niet makkelijk. Zorg daarom voor professionele steun voor je medewerkers en reken op een re-integratiecoach van Acerta.

De re-integratiecoach onderzoekt op welke manier je medewerker zo goed mogelijk terug zijn plaats kan innemen op de werkvloer. Zo zorgt hij voor een win-win voor alle betrokkenen.

Is een terugkeer toch niet mogelijk, dan staan onze outplacementcoaches klaar. 

Coaching nodig? Leg ons je vraag voor Outplacementbegeleiding nodig? Meer info vind je hier

Juridisch advies

Het is van vitaal belang dat je beleid over ziekteverzuim duidelijk is binnen je organisatie. Dit betekent ook dat de richtlijnen goed omschreven moeten zijn, bijvoorbeeld in het arbeidsreglement.

Bij een eventuele re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid, moet bekeken worden welke juridische mogelijkheden tot tewerkstelling er zijn en welke haalbaar zijn voor beide partijen.

Dankzij onze expertise en ervaring krijg jij de juridische instrumenten om correct met ziekteverzuim om te gaan en om zo een plan van aanpak op te stellen.

Meer informatie

Beleid en begeleiding van leidinggevenden

Uit onderzoek van Acerta blijkt dat je re-integratie best aanpakt in een ruimer kader van verzuimbeleid. Acerta zet dan ook volop in op een integrale aanpak met zowel preventieve als reactieve maatregelen.

We bekijken graag met jou hoe het staat met het ziekteverzuim in jouw onderneming en wat je eraan kan doen. In deze totaalaanpak voorzien we een belangrijk luik over de rol van de leidinggevenden. Die is namelijk cruciaal voor een gezond aanwezigheidsklimaat.

We adviseren en trainen managers over waarderend leidinggeven, over omgaan met zieke medewerkers en met hun terugkeer, na een langdurige ziekte.

Interesse in deze begeleiding? Contacteer ons

Samenwerking met Groep IDEWE

Onze experten krijgen de steun van Groep IDEWE. DIe bestaat uit IDEWE vzw - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) en IBEVE vzw - Experten in milieu en veiligheid. Ook zij ondersteunen je bij preventie en welzijn op maat. Samen versterken we elkaar en zorgen we ervoor dat jij en je medewerkers de beste dienstverlening krijgen. 

Ontdek het aanbod van IDEWE