Re-integratie na ziekte

Leestijd: Later lezen?

Het middellang ziekteverzuim blijft jaarlijks stijgen. Zo werd in 2018 2,3% arbeidstijd niet-gepresteerd door zieke medewerkers die tussen de 1 maand en 1 jaar thuis bleven. Het is dan ook belangrijk om als werkgever te investeren in een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Acerta helpt je hier graag bij het uitwerken van een plan van aanpak.

Wat zegt de wetgeving over re-integratie?

Vanaf een maand afwezigheid door ziekte is het al mogelijk om een re-integratie traject op te starten zodat je medewerker weer aan de slag kan. Volgens de wetgeving is een formele re-integratie, op initiatief van de werkgever, wel pas mogelijk na vier maanden arbeidsongeschiktheid. Hoe dan ook is het belangrijk om vanaf dag één van de ziekte de nodige aandacht te besteden aan je medewerker. Betrokkenheid van de werkgever is immers een cruciale factor in de re-integratie.

Het formele en informele re-integratieproces

Een formele re-integratieprocedure moet aangevraagd worden bij je preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. In deze procedure gaat de preventieadviseur samen met alle betrokken partijen na wat de mogelijkheden zijn. Hierbij kan het gaan om:

 • Een geleidelijke terugkeer naar de vroegere functie
 • Tijdelijk of definitief aangepast werk

Vervolgens stel je als werkgever een re-integratieplan op. Daarnaast kan je in onderling overleg met je medewerker kiezen voor een informeel re-integratieproces. Hierdoor ben je als werkgever niet gebonden aan de beslissing van de arbeidsgeneesheer. En als je de arbeidsovereenkomst beëindigt omdat je medewerker definitief medisch ongeschikt blijkt te zijn, dan bied je outplacement aan. Zo krijgt je medewerker de nodige professionele support om elders een aangepaste job te vinden.

Ziekteverzuim in cijfers

Wanneer we kijken naar de cijfers rond middellang ziekteverzuim zien we dat grotere bedrijven opvallend slechter scoren dan kleine bedrijven. In 2018 bedroeg het middellang ziekteverzuim in een kleine onderneming van 5 tot 9 medewerkers 1,67%. In een grote onderneming met meer dan 500 werknemers was dit 2,85%.

Daarnaast is er een logisch verschil tussen arbeiders (2,76%) en bedienden (2,09%). Wanneer een bediende zijn been breekt, kan deze meestal nog zijn werkzaamheden uitvoeren. Bij een arbeider ligt dit duidelijk moeilijker. Daarnaast is het opmerkelijk dat het ziekteverzuimcijfer van bedienden er sterk op achteruit gaat. In 2018 tegenover 2014 zien we een stijging van bijna 20 %. Een mogelijke oorzaak is de toename van negatieve stress en de stijging in het aantal burn-outs.

Wat is de impact van ziekteverzuim?

Wanneer een medewerker wegvalt door ziekte heeft dit heel wat gevolgen voor het bedrijf. Zo worden de  collega’s extra belast en moeten er planningen worden aangepast. Daarnaast vindt er een verlies van kennis plaats en wordt de continuïteit naar de klanten toe onderbroken. Uiteraard zijn er ook financiële gevolgen bij ziekteverzuim. Enerzijds stijgen de loonkosten met 2,6%. Anderzijds zijn er nog de indirecte kosten die ontstaan door het productiviteitsverlies.

Factoren die het ziekteverzuim beïnvloeden

Om als werkgever een invloed te hebben op het ziekteverzuim is het belangrijk om te weten waarom een medewerker zich ziek meldt. Denk hierbij aan:

 • Zaken die spelen in het privéleven
 • Combinatie werk/privé
 • De medewerker is niet helemaal tevreden met zijn job
 • Conflicten op de werkvloer
 • Te zware fysieke belasting
 • Te veel stress

Als werkgever is het belangrijk om de werkgerelateerde factoren aan te pakken door ze bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. Zo creëer je een motiverende bedrijfscultuur.

Een succesvolle re-integratie

Wanneer een medewerker terugkeert na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid is het dus cruciaal om een goede (formele of informele) re-integratie op poten te zetten. Een succesvolle re-integratie bestaat uit de volgende bouwstenen:

 • Zorg voor een duidelijk plan van aanpak en houd je hier ook aan
 • Houd continu de vinger aan de pols door op de juiste momenten op een goede manier te communiceren
 • Betrek de arbeidsgeneesheer bij de re-integratie
 • Betrek de collega’s bij het proces

Wil je graag hulp bij het opstarten van een re-integratie? Schakel dan de kennis en ervaring in van de Acerta re-integratiecoach. In zes stappen helpen we je medewerker weer aan de slag. Daarnaast staan we je ook bij met de uitwerking van alle juridische elementen van je re-integratiebeleid.

Ziekteverzuim voorkomen: ga voor een motiverende bedrijfscultuur

Wil je graag het cijfer van het ziekteverzuim in je bedrijf doen dalen? Dan is het een goed idee om -naast een afwezigheidsbeleid- ook een aanwezigheidsbeleid uit te werken.  Hiermee creëer je een motiverende bedrijfscultuur  waarin iedere medewerker zich thuis voelt. Op die manier zorg je ervoor dat je een interessante werkgever wordt voor potentiele medewerkers.

Stel een uitgebreid preventieplan op

Als werkgever ben je verplicht om een preventieplan op te stellen. In dit plan staan een aantal preventieve maatregelen om het welzijn van je medewerkers te beschermen. Dit plan wordt opgesteld op basis van een risicoanalyse. In deze analyse wordt nagegaan wat de risico’s zijn in jouw bedrijf.

Meten is weten: meet de tevredenheid van je medewerkers

Wil je als werkgever continu de vinger aan de pols houden? Dan wil je uiteraard weten wat er leeft onder je medewerkers. Acerta staat je dan ook graag bij in het meten van het engagement en de tevredenheid van je medewerkers. Hiervoor beschikken we over verschillende professionele en gebruiksvriendelijke tools.

Evaluaties zijn een belangrijke manier om de prestaties en de tevredenheid van je medewerkers te meten. Daarom is het interessant om meerdere malen per jaar een evaluatie te organiseren. Met Me@MyBest© van Acerta organiseer je een talentgerichte performancemanagementcyclus.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp