Vorige

Internationale tewerkstelling Groothertogdom Luxemburg: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Christophe Hameeuw Werkgevers

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen. De internationale tewerkstelling wordt dan ook drastisch beïnvloed. Managing Legal Consultant Christophe Hameeuw licht in vier artikels de krachtlijnen voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg toe. Hieronder is Groothertogdom Luxemburg aan de beurt.

Leestijd: Later lezen?

Groothertogdom Luxemburg

Is er sprake van een lockdown?

Ja, sinds 16 maart 2020 zijn verplaatsingen op het Luxemburgs grondgebied verboden behalve voor noodzakelijke professionele verplaatsingen, voeding of medische redenen. Deze regeling is vergelijkbaar met wat in België geldt.

Grensarbeiders die zich naar hun werk in Luxemburg moeten verplaatsen, dienen een attest van de werkgever op zich hebben, waaruit blijkt dat de beroepsmatige verplaatsing noodzakelijk is.

Sluiting scholen & kinderdagverblijven

Voor de opvang van een kind jonger dan 13 jaar, kan één ouder onder bepaalde voorwaarden genieten van verlof om familiale redenen. Het is mogelijk om tussen ouders af te wisselen.

Wat indien werknemers niet meer kunnen werken om economische redenen?

De werkgever kan onder voorwaarden beroep doen op een stelsel van tijdelijke werkloosheid.

De werkgever betaalt het loon voor elk gewerkt uur alsook een compensatievergoeding voor de niet-gewerkte uren die overeenstemt met 80% van het normale loon van de werknemer. Nadien dient de werkgever terugbetaling te vragen aan de Luxemburgse overheid (weliswaar beperkt tot maximum 250% van het sociale minimum loon).

Welke andere steunmaatregelen zijn er voor werkgevers getroffen?

De belangrijkste maatregelen in dit verband zijn:

  • Bedrijven en zelfstandigen die kampen met liquiditeitsproblemen kunnen betalingsuitstel krijgen inzake belastingen
  • De Luxemburgse sociale zekerheidsinstantie zal een voorschot betalen op de financiële tegemoetkoming inzake verlof omwille van familiale redenen (zie hierboven)
  • Steun vanwege de overheid (= terug te betalen voorschot) aan bedrijven (vrije beroepen, KMO’s en grote bedrijven) tot maximum 500.000 EUR aan bedrijven die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus.

 

Benieuwd naar de situatie in Nederland, Frankrijk en Duitsland? Je leest het in deze artikels:

Opmerkingen:

Gelieve te noteren dat sommige van bovenstaande tegemoetkomingen mogelijks niet van toepassing zijn voor Belgische werkgevers zonder lokale vestiging in dat ander land (bv. werkgevers met enkel handelsvertegenwoordigers in het buitenland).

Bovenstaande informatie is opgesteld op basis van de huidige stand van de lokale (steun)maatregelen waar elk moment wijzigingen aan kunnen gebracht worden.

Deel dit artikel

Christophe Hameeuw

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Internationale tewerkstelling Nederland: krachtlijnen in coronatijden
Werkgevers

Internationale tewerkstelling Nederland: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Christophe Hameeuw

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen.

Lees meer
Internationale tewerkstelling Frankrijk: krachtlijnen in coronatijden
Werkgevers

Internationale tewerkstelling Frankrijk: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Frédéric Hespel

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen.

Lees meer
Internationale tewerkstelling Duitsland: krachtlijnen in coronatijden
Werkgevers

Internationale tewerkstelling Duitsland: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Christophe Hameeuw

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen.

Lees meer