Vorige

Loopbaanonderbreking en arbeidsduurvermindering in het coronatijdperk

17 juli 2020 Amandine Boseret Werkgevers

Voor de intrede van het coronavirus beschikten werkgevers en werknemers over ‘klassieke’ opties voor een loopbaanonderbreking. De huidige crisis heeft de regering ertoe gedwongen nieuwe opties in te voeren. Kan je niet meer goed volgen? Hieronder vatten we de verschillende ‘klassieke mogelijkheden’ en de ‘corona-opties’ voor loopbaanonderbreking en arbeidsduurvermindering samen.

Leestijd: Later lezen?

Tijdskrediet vs. thematisch verlof

In de privésector zijn er twee grote opties voor loopbaanonderbreking of arbeidsduurvermindering, namelijk tijdskrediet en thematisch verlof. In beide gevallen bestaan er al verschillende klassieke opties: tijdskrediet met motief, tijdskrediet landingsbaan, evenals verschillende thematische verloven. Nu heeft de overheid ook 'corona-opties' voorzien voor specifieke situaties:

Overzicht thematisch verlof
Overzicht tijdskrediet

Werknemer: “Ik wil mijn loopbaan onderbreken om voor een kind te zorgen”

De werknemer beschikte al over verschillende mogelijkheden om zijn loopbaan te onderbreken om voor zijn/haar kinderen te zorgen: het tijdskrediet met motief om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar, en het thematische 'ouderschapsverlof' om te zorgen voor een kind jonger dan 12 jaar.

Sinds 1 mei heeft de regering corona-ouderschapsverlof ingevoerd. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidstijd met een 1/5de of 1/2de te verminderen. Werknemers die alleenstaand zijn of een kind met een handicap hebben, kunnen sinds 1 juli hun arbeidsovereenkomst ook tijdelijk opschorten.

We merken op dat de werknemer ook beschikt over verschillende mogelijkheden voor tijdskrediet en thematisch verlof om te zorgen voor een kind, een ernstig ziek familielid of een persoon die palliatieve zorg krijgt.

Werknemer: “Ik wil mijn arbeidstijd verminderen op het einde van mijn loopbaan”

Werknemers die een bepaalde leeftijd bereikt hebben, kunnen hun arbeidstijd met 1/5de (ten opzichte van een voltijdse medewerker in de onderneming) of met de helft verminderen aan de hand van een landingsbaan.

Dit tijdskrediet ‘landingsbaan’ bestond al in een ‘klassieke’ vorm, die de werknemer toelaat om zijn arbeidstijd te verminderen vanaf 55 jaar en te genieten van een RVA-uitkeringen vanaf 60 jaar. Sinds kort behoort een ‘coronavariant’ ook tot de mogelijkheden: dit tijdskrediet biedt de werknemer de mogelijkheid om vanaf 55 jaar zijn arbeidstijd te verminderen en te genieten van de RVA-uitkeringen, op voorwaarde dat de werkgever erkend wordt als onderneming in moeilijkheden en dat de werknemer een loopbaan van 25 jaar kan aantonen.

Werkgever: “Ik zou de arbeidstijd van mijn werknemer willen verminderen”

De coronacrisis leidt tot een vermindering van de activiteiten van heel wat bedrijven. Het kan dus zijn dat de werkgever niet genoeg werk heeft om alle werknemers in hun oorspronkelijke arbeidsregime of voltijds aan het werk te houden.

Naast ‘Klassieke’ oplossingen, namelijk de tijdelijke werkloosheid door corona en het delen van werknemers, en los van het tijdskrediet en het thematisch verlof, zijn er voor de werkgever nog twee andere opties in dit coronatijdperk: een arbeidsduurvermindering met 1/4de of 1/5de (voor iedereen of voor een bepaalde groep) voor maximum een jaar, of de invoering van een vierdagenwerkweek, ook maximum voor een jaar.

Sinds de lente van 2020 kan de werkgever bovendien met de werknemer afspreken om een coronatijdkrediet te nemen. De werknemer kan dan aanspraak maken op de RVA-uitkeringen die de werkgever kan aanvullen, op voorwaarde dat het brutoloon van de werknemer zijn loon van voor het tijdskrediet niet overschrijdt.

Ondersteuning nodig?

Deze opties zijn de belangrijkste scenario’s met de nieuwe ‘coronamogelijkheden’. Je mag niet uit het oog verliezen dat ze allemaal gekoppeld zijn aan specifieke voorwaarden en/of procedures. Hebt je vragen over een van deze opties, neem dan gerust contact op met jouw dossierbeheerder bij Acerta.

Voor een audit waarbij een jurist voor jou de beste opties evalueert, kan je een beroep doen op onze consultants, telefonisch via 016 24 53 24 of per e-mail: info.consult@acerta.be.

Vraag advies

Deel dit artikel

Amandine Boseret

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?
Werkgevers

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?

25 februari 2021 Liselot Baert

Wil jouw medewerker graag deeltijds werken? We geven je een overzicht van de mogelijkheden en bijhorende formaliteiten.

Lees meer
VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim
Werkgevers

VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim

18 februari 2021 Kristel Minten

In november en december 2020 ging gemiddeld 1,8% van de werkuren verloren door kort ziekteverzuim, oftewel afwezigheden van minder dan een maand. De cijfers werden vastgesteld op basis van de cijfers van 28.500 bedrijven.

Lees meer
Federale steunmaatregelen: verlengd en uitgebreid
Werkgevers

Federale steunmaatregelen: verlengd en uitgebreid

15 februari 2021 Nele Mertens

Vrijdag 12 februari besliste de federale regering over de steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers. In deze blog geven we je een overzicht van de verlengde en nieuwe steunmaatregelen die interessant zijn voor de werkgever.

Lees meer