Vorige

Vlaamse jobbonus krijgt groen licht

14 juni 2022 Nele Mertens Werkgevers

De Vlaamse jobbonus is een feit. Vanaf 2023 zal deze nieuwe premie uitbetaald worden aan medewerkers die voldoen aan de voorwaarden. We geven je een overzicht van wat je moet weten over de Vlaamse jobbonus, hoewel een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering de verdere praktische uitwerking en nadere regels nog moet bepalen. 

Leestijd: Later lezen?
Wat is de Vlaamse jobbonus?

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie van de Vlaamse overheid voor alle werkenden met een inkomen dat lager is dan een bepaalde grens. 

Waarom bestaat de Vlaamse jobbonus?

De Vlaamse regering wil de koopkracht verhogen van werknemers. Via de Vlaamse jobbonus zullen je medewerkers, die aan de voorwaarden voldoen, een extra inkomen krijgen terwijl jij als werkgever geen extra kosten hebt. 

Wie heeft recht op de Vlaamse jobbonus?

De Vlaamse regering heeft het toepassingsgebied voor deze maatregel ruim opgevat, aangezien de bedoeling is om wie niet werkt aan het werk te zetten. Wie wel al werkt zal door de verhoging van zijn koopkracht hopelijk langer aan het werk blijven. Volgende werkenden komen in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus, toch als hun inkomen lager is dan een bepaalde grens:  

  • Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid; 
  • Ambtenaren; 
  • Gerechtigden op een doctoraatsbeurs; 
  • Onderwijzend personeel en medewerkers in het onderwijs; 
  • Medewerkers van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra; 
  • Grensarbeiders, dat zijn personen die zijn tewerkgesteld in een lidstaat van de EU of de EER en in principe dagelijks of minstens een keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Vlaams gewest . 

Wie aan de voorwaarden voldoet en voor de Vlaamse overheid werkt, zal deze automatisch toegekend krijgen. Alleen het rekeningnummer moet meegedeeld zijn via het Burgerprofiel. Wie niet voor de Vlaamse overheid werkt, zal zelf een aanvraag moeten doen bij het Departement Werk en sociale economie van de Vlaamse overheid. 

Daarnaast moet je medewerker op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn en mag hij de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben op de eerste dag van het kwartaal waarvoor het recht op de Vlaamse jobbonus wordt berekend.  

Hoe gebeurt de uitbetaling van de Vlaamse jobbonus?

De Vlaamse jobbonus zal jaarlijks uitbetaald worden vanaf 2023 door de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt telkens gekeken naar het inkomstenjaar (in 2023 kijkt men dus naar het inkomen van 2022). 

Hoeveel bedraagt de Vlaamse jobbonus?

Je medewerker verdient maximaal 1800 euro brutoloon? Dan bedraagt de maximale jobbonus 600 euro voor een voltijdse tewerkstelling gedurende een heel jaar. 

Verdient je medewerker tussen de 1800 euro en de 2500 euro bruto? Dan wordt de maximale jobbonus verminderd. 

Als je medewerker 2500 euro of meer bruto verdient, dan heeft hij geen recht op de Vlaamse jobbonus. 

Voor wie deeltijds werkt of niet het volledige jaar, zal de maximale jobbonus verminderd worden. Is het resultaat van de berekening kleiner dan 20 euro (voor een voltijds werkende) of 10 euro (voor een deeltijds werkende), dan is de premie niet opeisbaar.  

Om na te gaan welk loon verdiend werd en welke prestaties daar tegenover stonden, zal de Vlaamse overheid de gegevens van de RSZ en de fiscus raadplegen.  

 

Bron: Decreet van het Vlaams parlement van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 8 juni 2022 

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden. 

Sociaal-juridische updates Trefzeker

Deel dit artikel

Nele Mertens

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?
Werkgevers

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?

06 juli 2022 Annelies Bries

De ministerraad geeft in tweede lezing haar akkoord over de arbeidsdeal. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Wat staat er in het akkoord? Welke maatregelen kunnen we verwachten? We geven je hieronder een overzicht. De maatregelen moeten w...

Lees meer
Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer