Vorige

Zelfstandige? Dit moet je weten over je pensioen

04 februari 2021 Zelfstandigen

Recent kreeg het pensioen van zelfstandigen een stevige duw in de rug. Heb jij een idee van het pensioenbedrag waarop je recht hebt? Want of je nu aan het begin van je loopbaan staat, of je de pensioenleeftijd al ziet naderen: het loont sowieso de moeite om je op voorhand over je pensioen te buigen.

Leestijd: Later lezen?

Verhoging minimumpensioen zelfstandigen

Begin dit jaar werd het minimumpensioen verhoogd met 2,65%. Deze verhoging geldt voor zelfstandigen die reeds op pensioen zijn én voor toekomstig gepensioneerden. Concreet zal het minimumbedrag voor een volledige loopbaan stijgen van 1.291,69 euro tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 euro tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd. Deze bedragen zullen tussen nu en 2024 geleidelijk blijven stijgen.

Pensioenrechten zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk?

Het minimumpensioen van de zelfstandigen houdt al enige tijd gelijke tred met dat van de werknemers. In de berekening van het proportioneel pensioen, dat berekend wordt op basis van je beroepsinkomsten, bestaat echter nog altijd een ongelijkheid tussen de stelsels: een zelfstandige krijgt 1/3 minder pensioen op zijn inkomen dan een werknemer. De regering De Croo heeft beslist om dat verschil af te schaffen voor de loopbaanjaren vanaf 2021. Daardoor zal het proportioneel pensioen geleidelijk evolueren naar het niveau van de werknemers. Dit zal druppelsgewijs gebeuren, jaar na jaar, 45 jaar lang. Volledig gelijke pensioenrechten zullen dus nog niet voor morgen zijn.

Wat is het verband tussen het minimumpensioen en het proportioneel pensioen? Wel, je hebt recht op het hoogste van beide bedragen. Om een idee te geven: om met je proportioneel pensioen boven het minimumpensioen uit te komen, moet je geïndexeerd beroepsinkomen als zelfstandige hoger liggen dan 40.000 euro gemiddeld per jaar. Door het verschil in de pensioenberekening af te schaffen voor de toekomstige loopbaanjaren zal dat gemiddelde jaar naar jaar dalen en zal je dus iets sneller boven het minimumpensioen uitkomen.

Hoe wordt mijn pensioen als zelfstandige berekend?

Als zelfstandige bouw je pensioen op via je sociale bijdragen. Hoe langer je loopbaan en hoe hoger het beroepsinkomen waarop je sociale bijdragen betaalt, hoe hoger je pensioen. Maar in de praktijk is de berekening van je wettelijk pensioen toch iets complexer. Er wordt ook rekening gehouden met je loopbaan, inkomsten, geregulariseerde studiejaren, gezinssituatie enzoverder.

Een ander goed vertrekpunt voor je pensioenberekening is www.mypension.be. Op deze website kan je een simulatie maken, zodat je een idee krijgt van je pensioenbedrag. De info op My Pension is aangepast aan de meest recente wetgeving.

Bouw zelf extra pensioen op

Hoe dan ook voorzie je als zelfstandige maar beter een appeltje voor de dorst. Want het wettelijk pensioen dat je zo opbouwt, is doorgaans onvoldoende om je levensstandaard te onderhouden.

Neem daarom het heft in eigen handen en bouw aanvullend pensioen op. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, bijvoorbeeld met een Individuele Pensioentoezegging (ITP), een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) en een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (SVAPZ).

Het SVAPZ is een fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan om het even wanneer een VAPZ afsluiten. Bovendien bepaal je volledig zelf wanneer en hoeveel je betaalt, tussen een minimum- en maximumplafond.

Benieuwd hoeveel je SVAPZ bedraagt?

Met een gerust hart op pensioen? Het SVAPZ van Acerta is een interessante en veilige spaarformule. Niet alleen zijn de jaarlijkse bijdragen vrij te kiezen en 100% fiscaal aftrekbaar, je geniet ook bijkomende bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid en moederschap. Maak een simulatie van je SVAPZ.

Simulatie SVAPZ

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Welke verzekeringen zijn onmisbaar voor bedrijfsleiders?
Zelfstandigen

Welke verzekeringen zijn onmisbaar voor bedrijfsleiders?

24 juni 2022 Nicolas Pevenage

Wist je dat er verzekeringen zijn die je als bedrijfsleider kan nemen en die betaald worden door je vennootschap? We geven je een overzicht.

Lees meer
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: stort je bedrag vóór het jaareinde
Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: stort je bedrag vóór het jaareinde

09 december 2021 Katrien Jonckheer

Ben je een startende zelfstandige of heb je net al heel wat jaren op de teller staan? In welke fase je je ook bevindt, je pensioen, daar denk je best op voorhand aan. Via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan je zelf extra pensioen opbouwen op een fiscaal gunstige manier.

Lees meer