Vorige

Fiscaal voordelig belonen in 2022? Wees er op tijd bij

27 april 2022 Werkgevers

Je medewerkers fiscaal voordelig belonen? Dan zit je bij de loonbonus cao90 goed. Deze bonus is gekoppeld aan het behalen van een doelstelling, en werkt dus uitstekend als extra motivator voor je medewerkers. Wil je graag je medewerkers een extra beloning toe kennen? Dan is de loonbonus cao90 een fiscaal interessante manier.

Leestijd: Later lezen?

Wat is de loonbonus cao90?

De loonbonus cao90, ook wel gekend als de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, is een fiscaal voordelige manier om je medewerkers te belonen bij het behalen van een collectieve doelstelling.

Voor wie is de loonbonus cao90?

Je kan deze bonus toekennen aan alle medewerkers van je onderneming, of aan een specifieke groep. Het aanduiden van de betrokken groep (d.w.z. meer dan één werknemers) dient te gebeuren op basis van objectieve criteria en in overeenstemming met de anti-discriminatiewetgeving. Dit betekent niet dat kmo’s die slechts één werknemer tewerkstellen uitgesloten worden van het systeem van de loonbonus cao90. Zij kunnen een bonusplan invoeren dat betrekking heeft op één werknemer, voor zover dat voordeel gekoppeld is aan een collectieve en niet aan een individuele doelstelling voor deze persoon (bijvoorbeeld omzet, winst, etc.).

Waarom is de loonbonus cao90 voordelig?

De toekenning van maximaal 3.558 euro (in 2022) wordt op RSZ-vlak niet beschouwd als loon. Het fiscaal vrijgestelde bedrag bedraagt dan weer 3.094 euro.

Als werkgever betaal je dan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %. Je medewerker betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07 %. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van de bonus.

In die zin zal de werknemer dus meer overhouden aan een loonbonus cao90 dan aan een gewone bonus.

Voor de werkgever is het bedrag van de bonus en de bijzondere werkgeversbijdrage van 33 % aftrekbaar als beroepskost.

Welke doelstellingen kan je gebruiken voor de loonbonus cao90?

Het moet steeds gaan om doelstellingen die objectief meetbaar en verifieerbaar zijn. Het kan gaan om financiële doelstellingen (bijvoorbeeld omzetstijging), maar ook om niet-financiële doelstellingen zoals het behalen van een bepaalde  klanttevredenheid of reductie van verbruik van papier. Voorwaarde is dat het kennelijk onzeker is dat de doelstelling zal worden behaald. De doelstellingen moeten behaald worden binnen een vooraf bepaalde referteperiode van minimaal drie maanden.

Sinds 22 februari 2022 is er een nieuwe cao 90/4 die enkele nieuwe doelstellingen voor een loonbonus formuleert. Lees er hier meer over.

Welke administratieve formaliteiten zijn er bij de loonbonus cao90?

Je moet een cao afsluiten (voor kmo’s zonder vakbondsafvaardiging volstaat een toetredingsakte) om een loonbonus cao90 te kunnen toekennen. Beiden (cao of toetredingsakte) moeten aan bepaalde modellen en formaliteiten voldoen. Acerta kan je hierbij helpen.

Leg je loonbonus cao90 vast vóór 30 april

Wil je graag nog een cao90 invoeren voor het refertejaar 2022? Dat kan, maar het plan moet uiterlijk eind april neergelegd zijn bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de FOD WASO, aangezien slechts 1/3e van de referteperiode reeds mag verstreken zijn. Het is nadien uiteraard wel nog mogelijk om een plan op te stellen met een kortere referteperiode (bijvoorbeeld 1 juni tot en met 31 augustus 2022). De minimale referteperiode bedraagt steeds drie maanden.

Ontdek 4+1 manieren om je medewerkers extra te belonen

Wil je je medewerkers graag een extraatje geven? Ontdek op welke verschillende manieren je dat kan doen.

Beloon je medewerkers

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

ESG: een term die overal steeds vaker opduikt in het bedrijfsleven. Maar wat is ESG, hoe zit het met de verplichte rapportering en hoe integreer je dit in je strategie? De experten van Acerta Consult gingen in dialoog met enkele experten uit het bedrijfsleven tijdens het Panel webinar. Wij somden de belangrijkste zaken op.

Lees meer
Werkgevers

Mobiliteitsoplossingen voor je werknemers: de fiets als favoriet

25 januari 2024
Charlotte Thijs

Een leasefiets, (elektrische) bedrijfswagen of mobiliteitsbudget? Er zijn veel mogelijkheden om je werknemers flexibel te belonen als het op mobiliteit aankomt. En dit kan ook nog eens op een groene en duurzame manier.

Lees meer
Werkgevers

De juiste inzichten voor jouw hr-beleid in 2024: de Inspiratienota

16 januari 2024
Chris Wuytens

Welke hr-trends zullen dit jaar cruciaal zijn om als bedrijf op in te zetten? Van duurzame loopbanen, tot digitalisering van je hr. We doken in onze cijfers en belichten vijf hr-werven die de basis zullen vormen voor een flexibele en moderne hr in 2024.

Lees meer