Vorige

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens Werkgevers

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen. De RVA heeft ondertussen overgangsmaatregelen bekendgemaakt. We geven je een overzicht per vorm van tijdelijke werkloosheid.

Leestijd: Later lezen?

Economische werkloosheid

Heeft je medewerker recht op uitkeringen voor economische werkloosheid vanaf 1 juli 2022?

Wanneer je als werkgever tijdelijke werkloosheid om economische redenen toepast, hebben volgens de wettelijke bepalingen enkel je medewerkers die toelaatbaar zijn tot de volledige werkloosheid recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Dat wil dus zeggen dat ze voldoende gewerkte dagen in het verleden moeten hebben opgebouwd. Jonge medewerkers vallen daarom soms uit de boot. Die voorwaarde wordt geschrapt tot het einde van het jaar.  

Hoe vraag je economische werkloosheid aan vanaf 1 juli 2022?

Tenminste 7 kalenderdagen voor de eerste dag van economische werkloosheid moet je niet alleen de RVA een kennisgeving sturen, maar ook je medewerkers en de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging (als die er zijn) op de hoogte brengen van de periode van economische werkloosheid. Die kennisgevingstermijn wordt verkort naar 3 kalenderdagen. Je zal wel nog steeds elke maand een mededeling van de eerste dag van tijdelijke werkloosheid moeten doen aan de RVA via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Het dagsupplement van 5,98 euro, dat de RVA betaalde aan al wie tijdelijk werkloos was ten gevolge van de corona pandemie of het conflict in Oekraïne, verdwijnt. Bij economische werkloosheid ben je wettelijk verplicht zelf een supplement te betalen. Je sector kan een hoger bedrag vastgelegd hebben dan het wettelijk minimum en/of kan de betaling ervan opgelegd hebben aan een Fonds voor Bestaanszekerheid. Je vindt de bedragen van het supplement in je sectorale gids op Trefzeker.

Heb je arbeiders in dienst die je tijdelijk werkloos stelt met een volledige schorsing, dan moet je normaal gezien na de 4 weken van de volledige schorsing een werkweek inlassen. Die verplichte werkweek zal je vanaf 1 juli soepel kunnen toepassen. Je zal er dan voor kunnen kiezen om 8 weken volledige schorsing toe te passen gevolgd door 2 werkweken of 12 weken volledige schorsing gevolgd door 3 werkweken.

Heb je bedienden in dienst die je niet kan laten werken omdat er te weinig werk is, dan moet je eerst een erkenning krijgen als onderneming in moeilijkheden. Heb je deze al gekregen tijdens de voorbije maanden of jaren, dan hoef je niets meer te doen. Zo niet, moet je een C 106 A formulier invullen en bezorgen aan de RVA. Dit doe je normaal gezien minstens 14 kalenderdagen voor de eerste dag van economische werkloosheid, maar ook voor deze termijn zal de RVA soepeler zijn. Vanaf de goedkeuring door de RVA, zelfs als die er sneller is dan 14 dagen, kan je de kennisgeving doen, die ook naar 3 kalenderdagen ingekort wordt. Bovendien kan je bij het aantonen van je economische moeilijkheden nu de vergelijking maken met het jaar 2019 zodat je kan aantonen dat je nog altijd minder werk hebt dan voor de pandemie. Beroep je je op een graad van 10 procent tijdelijke werkloosheid bij je arbeiders, dan zal je daarvoor ook de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona of het conflict in Oekraïne in rekening mogen brengen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Word je geconfronteerd met een situatie van overmacht waardoor je medewerkers niet kunnen werken, dan moet je weer een elektronische mededeling doen aan de RVA, met verzending van de bewijsstukken aan het bevoegd werkloosheidsbureau. De RVA zal bovendien terug de strikte interpretatie van overmacht hanteren, wat wil zeggen dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk is.

Je zal deze procedure bijvoorbeeld moeten volgen wanneer je medewerker niet kan werken omdat:

  • Hij in quarantaine moet en niet kan telewerken.
  • Hij op een kind moet passen dat niet naar de opvang, crèche, school of opvangvoorziening kan omwille van een quarantainemaatregel of een opgelegde sluiting ten gevolge van het corona virus. Hiervoor dien je een attest te laten invullen en te bezorgen aan de RVA.

Ook voor deze gevallen daalt de uitkering weer naar 65 procent en betaalt de RVA niet langer het dagsupplement. Sommige sectoren bepalen dat ook voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid een supplement betaald moet worden. Deze bedragen vind je, indien van toepassing, eveneens in je sectorale gids op Trefzeker.

Alle vormen van tijdelijke werkloosheid

Nog tot het einde van het jaar moet je geen controlekaarten C 3.2 A afleveren aan je medewerkers en moet je over deze kaarten geen validatieboek bijhouden. De ASR-aangifte scenario 002 (WECH002) moet ook nog steeds niet gedaan worden, een maandelijkse aangifte scenario 005 (WECH005) volstaat. Daarin geef je aan welke dagen je tijdelijke werkloosheid toepaste.

Acerta helpt je graag

Staat het al vast dat je gebruik zal moeten maken van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli, dan neem je best zo snel mogelijk contact met ons op om alle formaliteiten in orde te brengen.

Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met je vertrouwd aanspreekpunt bij Acerta.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

De klokkenluidersrichtlijn: deadline nadert

16 november 2023 Miet Vanhegen

In November 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe Klokkenluidersregeling. Wat houdt deze regelgeving in en welke stappen moet je als bedrijf nemen om in orde te zijn? Bekijk snel wat je in orde moet brengen, want de deadline nadert.

Lees meer
Werkgevers

Hervorming schoolvakanties Franstalig onderwijs: op zoek naar een nieuw evenwicht in de vakantieplanning

20 oktober 2023 Amandine Boseret

Scholen van de Franse en Vlaamse gemeenschappen zullen voor het eerst weer een andere schoolvakantiekalender volgen. De zomervakantie wordt korter en de herfst- en krokusvakantie worden langer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers een nieuw evenwicht vinden?

Lees meer
Werkgevers

Het mobiliteitsbudget krijgt een officiële berekeningsformule

19 oktober 2023 Karolien Van Herpe

Goed nieuws voor bedrijven die gebruik willen maken van het mobiliteitsbudget: de overheid heeft een officiële formule gepubliceerd om het bedrag van het jaarlijkse mobiliteitsbudget te berekenen.

Lees meer