Vorige

Hybride werken: op zoek naar een evenwicht

29 september 2021 Werkgevers
Miet Vanhegen

Het blijft zoeken naar een goed evenwicht tussen werken op kantoor en thuiswerk. 9 op de 10 bedrijven is positief over de hybride werkvorm, maar met voorzichtige stapjes. Zo kiest 6 op de 10 ondernemingen ervoor om zijn medewerkers minstens 3 dagen opnieuw op kantoor te laten komen. Dat blijkt uit een onderzoek.

Leestijd: Later lezen?

Hybride werken wordt positief onthaald

Ooit was thuiswerk eerder een voorrecht, tot het plots een verplichte of sterk aangeraden coronamaatregel werd. Gaan we, nu die aanbeveling van de overheid weggevallen is in Vlaanderen en Wallonië, terug naar de “oude” situatie? Niet helemaal, zo blijkt. 9 op de 10 ondernemingen is van plan om de hybride werkvorm – een mix tussen thuiswerk en werk op kantoor – definitief in te voeren. Hybride werken werkt wel degelijk voor een meerderheid van de organisaties.

Met z’n allen 100 % thuis werken dus?

Zover gaat het niet, blijkt uit het onderzoek. In de grote groep (90 %) die kiest voor hybride werken, vraagt 6 op de 10 bedrijven zijn personeel om op de eerste plaats in het bedrijf te werken, met telewerk als alternatief. Concreet willen ze dat werknemers minstens drie dagen per week op kantoor zijn. 29 % interpreteert het net andersom: in de eerste plaats thuis werken en slechts sporadisch naar kantoor komen. 9 % van de werkgevers zal zijn personeel vragen om de hele werkweek naar kantoor te komen. Hybride werken breekt dus niet in alle ondernemingen door, vooral bij kleinere bedrijven (nog) niet.

Vul de kantoortijd nuttig in

Een (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor is wenselijk, zeker om de connectie tussen medewerkers en het bedrijf te (blijven) stimuleren. Of het nu om twee of drie dagen thuiswerk gaat is minder belangrijk. Wat wel belangrijk is, is om een zinvolle combinatie te maken van het type werk en het soort contact daarbij nodig is. De soort activiteit, het doel en de gewenste interactie zullen bepalen of er best van kantoor wordt gewerkt of niet. En dat vergt een nieuwe ‘mindset’. Vul de kantoortijd bijvoorbeeld nuttig in met brainstormsessies, team meetings, individuele overlegmomenten, etc. En vergeet zeker niet extra aandacht aan informele momenten te besteden, want dat gaat vaak verloren bij digitaal werken.

Rome is ook niet op één dag gebouwd

Dat 90 % van de ondernemingen voor een hybride werkvorm gaat, hadden weinig mensen twee jaar geleden durven denken. Het gaat echter nog om voorzichtige stapjes. Dit is duidelijk nog maar het begin. Ook al omdat hybride werken over veel meer gaat dan de werkplek alleen. Het hybride werken moet aansluiten bij de doelen van je bedrijf en de implementatie ervan moet het ritme van je organisatie volgen. Bovendien gaat het niet enkel over de factor plaats, maar ook over de factor tijd. Mensen werken soms synchroon en een andere keer asynchroon, zoals ze soms fysiek samenwerken en soms fysiek apart. Om álles uit het concept hybride werken te halen, is er dus nog werk aan de winkel. Maar de eerste stappen zijn alvast gezet.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Start nu met je hybride werkvorm

Het nieuwe hybride werken is een combinatie van thuiswerk en werken op kantoor. Laat je begeleiden om deze nieuwe manier van werken tot een succes te maken, juridisch én praktisch.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Thuiswerkbeleid opnieuw evalueren: zo pak je het aan

20 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

De meeste werkgevers zien hun werknemers in de toekomst terug wat vaker naar kantoor komen. Maar hoe kijken werknemers hier naar? Een nieuw thuiswerkbeleid of een aangepaste versie ervan komt niet van vandaag op morgen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer
Werkgevers

Managers werken vaker van thuis dan vroeger

11 oktober 2022
Sabine Goossens

In de huidige hybride werkcontext kan iets meer dan de helft (54%) van de werknemers thuiswerken, zo blijkt uit een bevraging van Acerta bij een 2000-tal werknemers.

Lees meer