Vorige

Internationale tewerkstelling Groothertogdom Luxemburg: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Werkgevers
Christophe Hameeuw

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen. De internationale tewerkstelling wordt dan ook drastisch beïnvloed. Managing Legal Consultant Christophe Hameeuw licht in vier artikels de krachtlijnen voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg toe. Hieronder is Groothertogdom Luxemburg aan de beurt.

Leestijd: Later lezen?

Groothertogdom Luxemburg

Is er sprake van een lockdown?

Voorlopig is geen sprake van een lockdown in Groothertogdom Luxemburg. Wel is er sinds 26 oktober een avondklok van toepassing vanaf 23.00u tot en met 6.00u. Voor onder meer volgende verplaatsingen geldt echter een uitzondering:

 • Verplaatsingen voor professionele doeleinden of omwille van een opleiding
 • Verplaatsingen omwille medische consultaties die niet uitgesteld kunnen worden
 • Verplaatsingen voor de aankoop van geneesmiddelen
 • Omwille van dringende familiale redenen of om hulp te bieden aan kwetsbare personen of voor kinderopvang
 • Op weg naar of bij terugkeer van een treinstation of luchthaven in het kader van een buitenlandse reis

Restaurants, bars en café’s zijn open maar er geldt een maximum van 4 personen per tafel. Er moet een mondmasker gedragen worden wanneer men niet zit. Deze zaken moeten om 23u sluiten.

Winkels zijn open maar men moet de nodige afstand (2m) respecteren en een mondmasker dragen.

Sluiting scholen & kinderdagverblijven

Scholen en kinderdagverblijven zijn open.

Wanneer een kind echter in quarantaine of isolatie wordt geplaatst op aanbeveling van het ‘Health Directorate’ kan één van beide ouders aanspraak maken op een speciaal verlof wegens familiale redenen. Dit verlof kan aangevraagd worden voor kinderen tot 18 jaar.

Wat indien werknemers niet meer kunnen werken om economische redenen?

De werkgever kan onder voorwaarden beroep doen op een stelsel van tijdelijke werkloosheid.

De werkgever betaalt het loon voor elk gewerkt uur alsook een compensatievergoeding voor de niet-gewerkte uren die overeenstemt met 80% van het normale loon van de werknemer. Nadien dient de werkgever terugbetaling te vragen aan de Luxemburgse overheid (weliswaar beperkt tot maximum 250% van het sociale minimum loon).

Tot op heden kunnen enkel bedrijven met een fysieke vestiging in Luxemburg van het regime tijdelijke werkloosheid genieten. Onderworpen zijn aan Luxemburgse sociale zekerheid is dus niet voldoende.

Werkgevers kunnen gebruik maken van deze regeling tot 31/12/2020, maar er zijn wel 4 scenario’s voorzien waarbij de voorwaarden per scenario verschillen:

 1. Industriële ondernemingen
 2. Horeca, toerisme en evenementensector
 3. Andere economische sectoren
 4. Werkgevers in kwetsbare sectoren (horeca, toerisme en evenementensector)

Welke andere steunmaatregelen zijn er voor werkgevers getroffen?

De Luxemburgse overheid voorziet in diverse maatregelen:

 • Oprichting van een relance- en solidariteitsfonds voor ondernemingen
 • Steun voor retailsector
 • Schorsing van de berekening/betaling van moratoire interesten wegens laattijdige betaling van sociale zekerheidsbijdragen

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023
Christophe Hameeuw

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer
Werkgevers

(Hoe) kan je een Oekraïner in dienst nemen?

16 december 2022

Sinds het conflict tussen Oekraïne en Rusland zijn er meer Oekraïners aan de slag op de Belgische arbeidsmarkt. Hoe kan je een Oekraïner in dienst nemen?

Lees meer