Vorige

Loonakkoord voor 2023-2024: wat houdt het in?

01 december 2022 Werkgevers
Leen Smeets

De regering heeft een akkoord bereikt over het loonakkoord voor 2023-2024. Wat houdt het voorstel in? Wat zijn de volgende stappen?

Leestijd: Later lezen?

Geen extra structurele loonsverhogingen bovenop indexering

Aangezien er te weinig marge is bij bedrijven voor structurele loonsverhoging, heeft de regering beslist dat de lonen niet zullen stijgen bovenop de index.

Premie van maximaal 500 euro of 750 euro

Bedrijven die in 2022 goede resultaten hebben geboekt, zullen hun werknemers kunnen belonen met een eenmalige premie van maximaal 500 euro. Deze ‘koopkrachtpremie’ zou verhoogd worden tot 750 euro in bedrijven die een uitzonderlijke winst hebben geboekt.

De regering stelt een gelijkwaardige werkwijze voor als bij de coronapremie, namelijk een premie in de vorm van consumptiecheques. De werkgevers en werknemersvertegenwoordigers op sector en/of bedrijfsniveau zouden de toekenningsvoorwaarden en modaliteiten van deze premie nog verder moeten uitwerken.

Dit voorstel komt naast de automatische indexaanpassing die je sector voorziet.

Bijkomende verhoging GGMMI

De regering voorziet een beperkte verhoging van het nationaal GGMMI (gemiddeld gewaarborgd maandelijks minimuminkomen), bovenop de afspraken die daarover gemaakt werden in het interprofessioneel akkoord voor de periode 2021-2022.

Volgende stappen

Op de Ministerraad van 23 december heeft men zowel de ontwerpen over de loonmarge alsook de koopkrachtpremie goedgekeurd. Dit zijn de volgende stappen:

  • Loonmarge 2023-2024: het ontwerp van Koninklijk Besluit wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
  • Koopkrachtpremie: zowel een ontwerp van Koninklijk Besluit als een Voorontwerp van Wet zijn goedgekeurd. Deze ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad Van State en de Nationale Arbeidsraad (NAR). Meer informatie lees je hier.

Je kan er nog niet zelf mee aan de slag, aangezien er nog geen wettelijke basis is. Zodra die er wel is, is het uitkijken naar wat het overleg in je sector oplevert. Pas daarna kan je (eventueel) zelf initiatief nemen.

Onderhandelingen tussen sociale partners over andere dossiers

Naast het dossier van de minimumlonen zullen bovendien ook nog andere dossiers zoals een eventuele verlenging van het systeem van vrijwillige relance-overuren en de eindeloopbaanregelingen terug op de tafel van de sociale partners belanden. Ook hier zullen waarschijnlijk afspraken bij zijn waar je sector eerst nog mee aan de slag moet. Acerta houdt je verder op de hoogte.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Leen Smeets_acerta

Geschreven door Leen Smeets

Leen Smeets is juridisch adviseur bij het Kenniscentrum van Acerta. Zij is onder meer gespecialiseerd in arbeidsduur, flexibiliteit en arbeidsreglementering.

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer