Vorige

Loonakkoord voor 2023-2024: wat houdt het in?

01 december 2022 Leen Smeets Werkgevers

De regering heeft een akkoord bereikt over het loonakkoord voor 2023-2024. Wat houdt het voorstel in? Wat zijn de volgende stappen?

Leestijd: Later lezen?

Geen extra structurele loonsverhogingen bovenop indexering

Aangezien er te weinig marge is bij bedrijven voor structurele loonsverhoging, heeft de regering beslist dat de lonen niet zullen stijgen bovenop de index.

Premie van maximaal 500 euro of 750 euro

Bedrijven die in 2022 goede resultaten hebben geboekt, zullen hun werknemers kunnen belonen met een eenmalige premie van maximaal 500 euro. Deze ‘koopkrachtpremie’ zou verhoogd worden tot 750 euro in bedrijven die een uitzonderlijke winst hebben geboekt.

De regering stelt een gelijkwaardige werkwijze voor als bij de coronapremie, namelijk een premie in de vorm van consumptiecheques. De werkgevers en werknemersvertegenwoordigers op sector en/of bedrijfsniveau zouden de toekenningsvoorwaarden en modaliteiten van deze premie nog verder moeten uitwerken.

Dit voorstel komt naast de automatische indexaanpassing die je sector voorziet.

Bijkomende verhoging GGMMI

De regering voorziet een beperkte verhoging van het nationaal GGMMI (gemiddeld gewaarborgd maandelijks minimuminkomen), bovenop de afspraken die daarover gemaakt werden in het interprofessioneel akkoord voor de periode 2021-2022.

Volgende stappen

Op de Ministerraad van 23 december heeft men zowel de ontwerpen over de loonmarge alsook de koopkrachtpremie goedgekeurd. Dit zijn de volgende stappen:

  • Loonmarge 2023-2024: het ontwerp van Koninklijk Besluit wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
  • Koopkrachtpremie: zowel een ontwerp van Koninklijk Besluit als een Voorontwerp van Wet zijn goedgekeurd. Deze ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad Van State en de Nationale Arbeidsraad (NAR). Meer informatie lees je hier.

Je kan er nog niet zelf mee aan de slag, aangezien er nog geen wettelijke basis is. Zodra die er wel is, is het uitkijken naar wat het overleg in je sector oplevert. Pas daarna kan je (eventueel) zelf initiatief nemen.

Onderhandelingen tussen sociale partners over andere dossiers

Naast het dossier van de minimumlonen zullen bovendien ook nog andere dossiers zoals een eventuele verlenging van het systeem van vrijwillige relance-overuren en de eindeloopbaanregelingen terug op de tafel van de sociale partners belanden. Ook hier zullen waarschijnlijk afspraken bij zijn waar je sector eerst nog mee aan de slag moet. Acerta houdt je verder op de hoogte.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Sociaal-juridische updates Trefzeker

Deel dit artikel

Leen Smeets

Geschreven door Leen Smeets

Leen Smeets is juridisch adviseur bij het Kenniscentrum van Acerta. Zij is onder meer gespecialiseerd in arbeidsduur, flexibiliteit en arbeidsreglementering.

Gerelateerde artikels

Fietsvergoeding wordt verplicht
Werkgevers

Fietsvergoeding wordt verplicht

31 januari 2023 Nele Mertens

In de Nationale Arbeidsraad werd een cao gesloten die een algemene verplichting voorziet voor de werkgever om een fietsvergoeding toe te kennen.

Lees meer
Beperking van de uitkeringen voor tijdskrediet
Werkgevers

Beperking van de uitkeringen voor tijdskrediet

31 januari 2023 Amandine Boseret

Tijdskrediet met motief blijft mogelijk, maar het recht op aanvullende uitkeringen van de RVA wordt vanaf februari 2023 verminderd. Acerta vat de wijzigingen samen en beantwoordt de belangrijkste vragen naar aanleiding van deze ontwikkeling.

Lees meer
Koopkrachtpremie: wat weten we al?
Werkgevers

Koopkrachtpremie: wat weten we al?

30 januari 2023 Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Op 23 december 2022 keurde de regering het wettelijk kader van die premie een eerste keer goed op de ministerraad. Wat weten we momenteel al en wat zijn de volgende stappen?

Lees meer