Vorige

Nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen

25 januari 2023 Werkgevers
Katleen Janssens

De Vlaamse regering heeft op 20 januari het besluit voor de nieuwe rechtspositieregeling definitief goedgekeurd. Als het rechtspositiebesluit gepubliceerd is, dan zet het de deur open voor een personeelsbeleid op maat bij lokale besturen.

Leestijd: Later lezen?

Wat is een rechtspositieregeling?

De rechtspositieregeling beschrijft de rechten en plichten van werknemers in dienst bij lokale overheden. Het gaat o.a. over de selectie van het personeel, de loopbaan, het salaris, vergoedingen, verloven en afwezigheden… Het besluit omvat de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling.

Verschillen statutairen en contractanten wegwerken

De nieuwe rechtspositieregeling helpt met het verder wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers, zoals de proeftijd, verlof en afwezigheden. Naast het besluit voor de nieuwe rechtspositieregeling wil de Vlaamse regering ook werk maken van een nieuwe ontslagregeling voor statutairen. Dit is dan weer een uitwerking van de belofte uit het regeerakkoord 2019-2024 om de ontslagregeling voor statutairen gelijk te stellen met die van contractanten. Het voorontwerp van decreet voor een ontslagregeling van statutairen werd op 10 november 2022 voor de tweede keer goedgekeurd en is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het zal nadien nog besproken worden in het Vlaams parlement.

Innovatieve uitbouw loonhuis

In het besluit voor de nieuwe rechtspositieregeling staan enkele vernieuwingen die verrassend innovatief zijn voor lokale besturen. Vlaanderen wil besturen ruimte geven om zelf een stelsel van salarisschalen op te maken binnen een vastgelegd kader. Dat geeft besturen de mogelijkheid om een functieclassificatiesysteem uit te werken met nieuwe functionele loopbanen en eigen regels rond doorstroming in die loopbanen. Diploma’s blijven belangrijk, maar ervaring kan een evenwaardig alternatief worden. Daarnaast is er een eerste aanzet tot de uitbouw van een cafetariaplan.

Re-integratie arbeidsongeschikte medewerkers

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers neemt toe, ook bij lokale besturen. Hoewel de federale regering al maatregelen neemt, wil ook de Vlaamse regering deze trend doen kenteren. In het nieuwe rechtspositiebesluit staan enkele elementen die de re-integratie moeten bevorderen. Een lokaal bestuur zal bijvoorbeeld kunnen afwijken van de eigen rechtspositieregeling voor individuele gevallen, bv. meer thuiswerk.

Meer autonomie voor lokale besturen

Lokale besturen krijgen meer autonomie, zodat ze een modern personeelsbeleid kunnen invoeren. Elk bestuur zal zelf invulling kunnen (en moeten) geven aan de basisregeling, weliswaar met respect voor de algemene beginselen behoorlijk bestuur. De weg ligt dus open naar een modern en wervend hr-beleid op maat van het lokaal bestuur en de medewerkers!

Volg de opleiding over deze nieuwe rechtspositieregeling

Experten in de sociale wetgeving lokale besturen, Katleen Janssens, Dirk Neefs en Johan Weemaes, lichten het besluit toe. Ze gaan dieper in op belangrijke wijzigingen, nieuwe vrijheidsgraden, opportuniteiten en gemiste kansen.

Meer info en inschrijven

Deel dit artikel

Geschreven door Katleen Janssens

Senior Consultant, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer
Werkgevers

Een fusie of overname van je bedrijf: hoe pak je dit aan?

22 februari 2024
Nele Pelicaen

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen of bepaalde afdelingen of andere ondernemingen samengevoegd worden, gelden er bepaalde regels en zijn er ook enkele gevolgen die je als bedrijf moet naleven.

Lees meer