Vorige

Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie: hoe vraag je subsidiëring aan?

22 april 2022 Werkgevers
Miet Vanhegen

Is jouw organisatie op zoek naar nieuwe manieren om werk te organiseren? Streef je daarbij naar een win-winsituatie op vlak van kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van de arbeid? Dan heb je misschien wel recht op subsidiëring. De Nationale Arbeidsraad heeft in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, de subsidiëring van pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie uitgewerkt. Een nieuw concept dat we graag voor jou uit de doeken doen.

Leestijd: Later lezen?
Wat is het voordeel van een innovatieve arbeidsorganisatie?

Als innovatieve arbeidsorganisatie ga je op zoek naar een win-winsituatie op vlak van kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van de arbeid. Hierdoor kan je de werkgelegenheid van je onderneming en het welzijn van je medewerkers bevorderen.

Wat is het doel van de pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie?

De pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie moeten het rechtstreekse doel hebben om:

  1. een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, en
  2. de werk-privébalans en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemers te verbeteren.

Het kan bijvoorbeeld gaan om: het implementeren van een 4-dagenwerkweek, flexibele arbeidsweken, performant hybride werken… maar ook het uitwerken en implementeren van trajecten rond competentiemanagement, talentmanagement, duurzame loopbanen, autonomie, eigenaarschap en zelfsturing leiderschapsontwikkeling, changemanagement,  enz.

Wat zijn de voorwaarden voor een subsidieaanvraag innovatieve arbeidsorganisatie?

Er zijn verschillende voorwaarden om een subsidieaanvraag voor innovatieve arbeidsorganisatie te kunnen indienen:

  1. De pilootprojecten zijn nieuwe, collectieve acties/interventies, die niet gefinancierd kunnen worden met preventie-eenheden en die bijdragen tot een innovatieve arbeidsorganisatie.
  2. Het project moet gerealiseerd worden in continue samenspraak met de werknemers, de hiërarchische lijn, de afdeling human ressources, de overlegorganen de onderneming, de preventieadviseurs en elke andere persoon die kan bijdragen tot het slagen van het project. Je moet hun betrokkenheid en engagement kunnen aantonen, eventueel via een stuurgroep.
  3. Het project moet samen ingediend en begeleid worden door een deskundige begeleidende organisatie. Acerta Consult treedt hiervoor graag op als jullie projectbegeleider. Contacteer ons op info.consult@acerta.be.
  4. Er moet al voorbereidend werk in de organisatie gebeurd zijn. Dit betekent dat er al een zekere visie en strategie rond innovatieve arbeidsorganisatie voor jouw organisatie bestaat. Acerta Consult kan in dit kader optreden als inspirator en facilitator.

Daarnaast zijn er ook enkele kwaliteitscriteria:

  • Het project moet werken op één of meerdere A’s: arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties.
  • Ook moet er nagedacht zijn over het gewenste resultaat van de verschillende acties die je zal doen. Dit moet verduidelijkt worden in het project. Het is ook van belang dat aangegeven wordt welke de concrete kwantitatieve of kwalitatieve criteria zijn waarmee men de vooruitgang en het succes van de acties zal meten.
  • Het interventieproces moet beschreven worden.
  • Er moet aangegeven worden welke acties zullen genomen worden en op welke manier die acties samenhangen en passen binnen een streven naar een innovatieve(re) arbeidsorganisatie.
Wat is de duur van een pilootproject?

De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden. 

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Ondernemingen en organisaties uit de privésector én sectoren kunnen in 2022 een subsidieaanvraag indienen voor een pilootproject innovatieve arbeidsorganisatie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project. Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro.

De subsidie wordt in twee schijven betaald. Een eerste schrijf van 50% van het bedrag wordt ten laatste op 30 november toegekend. De andere schijf van 50% wordt ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op de subsidieaanvraag uitbetaald.

Dit op voorwaarde dat de aanvrager ten laatste op 30 april van dat jaar een gedetailleerd eindevaluatieverslag alsook een aantal financiële bewijsstukken aan de FOD Werkgelegenheid heeft bezorgd. De tussentijdse evaluatie/stand van zaken over de voortgang van het project moet worden voorzien door de projectbegeleider.

Wanneer kan je een subsidieaanvraag indienen?

De subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2022.

Hoe vraag je de subsidie aan?

De subsidieaanvraag moet elektronisch gebeuren. Het aanvraagformulier met enige uitleg erbij, vind je hier. Om de aanvraag goed voor te bereiden, wordt sterk aanbevolen om gebruik te maken van het model van aanvraagformulier voor je het aanvraagformulier definitief elektronisch indient. Het elektronisch aanvraagformulier kan namelijk niet tussentijds worden bewaard, en moet dus in één keer worden ingevuld.

Het is essentieel dat je voor het invullen van het aanvraagformulier overlegt en samenwerkt met de projectbegeleider of begeleidende organisatie, want er dient zowel informatie over het project bij de onderneming als over de begeleidende organisatie in het aanvraagformulier opgenomen te worden.

Na de aanvraag, word je in principe vóór 30 september in kennis gesteld van de beslissing of jouw organisatie in aanmerking komt voor de subsidie.

Wat kan Acerta voor jou doen?

Acerta kan als projectbegeleider samen met jouw organisatie een subsidieaanvraag voorbereiden en indienen. Onze hr-experten begeleiden jouw organisatie van A tot Z bij het ontwikkelen en implementeren van gepaste acties om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren en de samenhang van die acties bewaken.

Acerta ondersteunt jouw pilootproject

Heb je vragen over het opzetten van een pilootproject innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning die Acerta je kan geven? Contacteer ons via info.consult@acerta.be.

Laat je begeleiden

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

groene scan_acerta
Werkgevers

Hoe groen zijn ondernemingen?

20 februari 2023
Karolien Van Herpe

Hoe duurzaam is het beleid van ondernemingen vandaag al? De ‘Groene Scan’ van Acerta en IDEWE is een jaarlijkse barometer die de duurzaamheid van het beleid van bedrijven in kaart brengt.

Lees meer
Werkgevers

Hr-beleid 2021: een nieuw normaal vormgeven

01 december 2020
Chris Wuytens

De gezondheidscrisis heeft in 2020 alles, en dus ook het werken, flink dooreengeschud. Én enkele evoluties versneld. Chris Wuytens, managing director Acerta Consult, pikt eruit wat van pas zal komen voor een toekomstgericht hr-beleid.

Lees meer
Werkgevers

Hoe ziet het nieuwe bedrijfsleven eruit?

13 oktober 2020
Kathelijne Verboomen

Hoe ziet het nieuwe bedrijfsleven eruit? Het coronavirus heeft heel de samenleving wereldwijd op zijn kop gezet en de kans is klein dat we allemaal terug naar onze oude gewoontes gaan grijpen.

Lees meer