Vorige

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding

03 november 2021 Werkgevers
Annelies Bries

In het algemeen paritair comité van de bedienden (PC 200) werd een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2021-2022 opgemaakt. Het PC 200 omvat meer dan 50.000 werkgevers die samen meer dan 400.000 bedienden tewerkstellen. Eens het akkoord gesloten is, heeft dat dus een impact op heel wat werkgevers. Hier lees je alvast welke afspraken op tafel liggen.

Aangesloten bij Acerta Sociaal Secretariaat? Dan zal je nog een uitgebreidere communicatie met de mogelijkheden en de verwachte acties ontvangen. Meer uitgebreide toelichting zal je ook kunnen vinden in afdeling 00 van je Sectorale Gids. Je zal daar ook kunnen lezen wanneer het sectorakkoord volledig rond is.

Leestijd: Later lezen?

Loonsverhoging met 0,4%

Vanaf 1 december 2021 verhogen de minimumloonschalen en de reële bruto maandlonen met 0,4%. Voor werknemers die volgens de minimumloonschalen betaald worden, is een omzetting in een gelijkwaardig voordeel niet mogelijk.

De verhoging van de reële bruto maandlonen kan toegekend worden via een effectieve loonsverhoging en/of andere voordelen in koopkracht die gelijkwaardig zijn. Daarbij gelden de volgende principes:

  • eenmalige premies worden aangerekend op de 0,4% indien je ze al uitbetaald hebt of nog zal uitbetalen in de periode 2021-2022;
  • de bruto-loonsverhoging van 0,4% of het gelijkwaardig voordeel moet recurrent zijn vanaf uiterlijk 1 januari 2023. Dat wil zeggen dat deze verhoging ook na deze datum blijvend moet toegekend worden;
  • de totale kost (bruto + patronale RSZ) van de effectieve loonsverhoging en/of de andere voordelen wordt aangerekend op de 0,4%;
  • jaarlijkse loonsverhogingen gebaseerd op beroepservaring en/of anciënniteit worden niet aangerekend op de 0,4%

Wil je werken met een gelijkwaardig voordeel voor de verhoging van de reële bruto maandlonen, dan moet hiervoor overleg gebeuren:

  • in ondernemingen met een syndicale delegatie moet hiervoor een akkoord bereikt zijn tegen uiterlijk 30 november 2021;
  • in ondernemingen zonder een syndicale delegatie volstaat het dat je je werknemers schriftelijk en individueel informeert over de toepassing van het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 30 november 2021.

Coronapremie van 125 of 250 euro

Uiterlijk op 31 december 2021 moet er een eenmalige coronapremie worden toegekend aan werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die een voldoende grote omzet en winst gegenereerd hebben in 2019 en 2020. De coronapremie bedraagt:

  • 125 euro als de omzet van de onderneming gestegen is met minimum 5% én er winst gemaakt is in 2019 en 2020;
  • 250 euro als de omzet van de onderneming gestegen is met minimum 10% én er winst gemaakt is in 2019 en 2020.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van deze bedragen.

Fietsvergoeding van 0,20 euro per gereden kilometer

Vanaf 1 januari 2022 wordt het bedrag van de jaarlijkse bruto-grens voor de tegemoetkoming in het privé-vervoer van 27.750 euro verhoogd tot 29.680 euro.

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd van 0,10 naar 0,20 euro per effectief met de fiets afgelegde kilometer met een maximum van 8 euro (max. 40 km heen en terug) per arbeidsdag.

Eindejaarspremie

Om aanspraak te kunnen maken op de eindejaarspremie is vereist dat er een anciënniteit werd opgebouwd van tenminste 6 maanden. De sector verduidelijkt dat de periode van tewerkstelling als uitzendkracht ook in aanmerking wordt genomen op voorwaarde dat:

  • de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid;
  • de functie uitgeoefend door de werknemer gelijkaardig is aan deze die hij als uitzendkracht heeft uitgeoefend.

Elke periode van inactiviteit van 7 dagen of minder geldt als een periode van tewerkstelling als uitzendkracht.

Aan de andere regels rond de eindejaarspremie, zoals de mogelijkheid tot het omzetten in een gelijkwaardig voordeel, wijzigt niets.

Tijdelijke jaarpremie van sectoraal akkoord 2019-2020 blijft behouden

Het sectoraal akkoord 2019-2020 voorzag voor bepaalde werknemers in een tijdelijke jaarpremie gelijk aan het bruto maandloon x 15,31%, die in december moet toegekend worden aan werknemers in dienst op 1 september 2019. Deze premie moest betaald worden tot wanneer er voor de bedienden een pensioenplan voorzien werd dat minstens gelijkwaardig was aan het aanvullend pensioen van arbeiders tewerkgesteld in dezelfde ondernemingsactiviteit.

De sector gaf zichzelf de tijd tot 31 december 2022 om een gelijkwaardig pensioenplan uit te werken. Bij gebreke daaraan, zou deze tijdelijke premie betaald worden tot in december 2024. De termijn om tot een gelijkwaardig pensioenplan te komen wordt nu verlengd tot 31 december 2024. Indien tegen die datum geen regeling werd uitgewerkt, wordt deze tijdelijke premie betaald tot in december 2029.

Telewerk en deconnectie

De sector werkt voorlopig geen sectoraal kader uit voor het invoeren van telewerk, maar moedigt jou als werkgever wel aan om - indien je telewerk implementeert - dit te doen na overleg binnen je onderneming.

Nog geen gesprek gehad over deconnectie? De sector raadt je aan om hierover een gesprek aan te gaan in het Comité voor Preventie en bescherming op het werk en te sensibiliseren over de risico’s bij overdreven connectiviteit.

Andere wijzigingen

Naast het verhogen van de baremalonen en de fietsvergoeding werden de afspraken over SWT (het vroegere brugpensioen) en tijdskrediet verlengd, rekening houdende met de actuele wetgeving. Rond het aantal dagen opleiding die een werkgever moet toekennen werden de afspraken die in het akkoord voor 2019-2020 gemaakt werden bevestigd.

Ga voor een optimale verloning

Om je te helpen bij het voorzien van de beste optie voor jouw werknemers en jezelf in het kader van de verhoging van de koopkracht en het toekennen van de eindejaarspremie biedt Acerta Consult je een individuele begeleiding voor de berekening en/of de keuze van het beste voordeel dat je zou kunnen overwegen. Contacteer de experts van Acerta Consult op 016/24 63 45 of via legal.consult@acerta.be.

Contacteer ons

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden. Ook het sectorakkoord zal terug te vinden zijn in je Sectorale Gids van Trefzeker.

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer