Vorige

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022 Nele Mertens Werkgevers

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Leestijd: Later lezen?

Geen verlengingen meer

De minister van werk keurde begin maart een laatste keer een verlenging goed tot en met 30 juni 2022. Op het niveau van de regering zou nu een akkoord zijn om vanaf 1 juli weer over te stappen naar de gebruikelijke motieven en procedures om tijdelijke werkloosheid toe te passen.

Terug normale procedure

Wanneer kan je als organisatie vanaf 1 juli nog beroep doen op tijdelijke werkloosheid (via de normale procedure)?

  • Bij een gebrek aan werk is dat de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen
  • Bij een onvoorzienbare omstandigheid waardoor het werk niet kan uitgevoerd, is dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Beide vormen kan je toepassen voor je arbeiders en je bedienden

Verplichtingen herleven

Aangezien de versoepelde procedure wordt stop gezet, zullen ook enkele verplichtingen herleven. Als je als werkgever tijdelijke werkloosheid moet toepassen, dan moet je rekening houden met onderstaande zaken:

  • Je zal een goedkeuring moeten krijgen na het indienen van een C 106 A formulier indien je tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wil toepassen voor je bedienden.
  • Je zal een kennisgeving moeten doen aan zowel je medewerkers als de RVA als je ondernemingsraad of syndicale delegatie (economische redenen).
  • Je zal controlekaarten C 3.2 A moeten afleveren aan de betrokken medewerkers en een validatieboek bijhouden (economische redenen).
  • De tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan je maar toepassen zolang je krediet nog niet opgebruikt is en je zal aandacht moeten hebben voor de verplichte werkweek
  • Je zal de reden van overmacht moeten melden aan de RVA en bewijsstukken opsturen naar het bevoegd werkloosheidsbureau

Aangezien 1 juli niet ver af meer is, zou het mogelijk zijn dat er afwijkingen komen op de bestaande procedures. Zo kan de overstap naar de gewone procedure na ruim twee jaar van de versoepelde procedure zachter verlopen. Hoe dan ook moet de ministerraad zich vrijdag 3 juni nog buigen over een definitieve stopzetting. Acerta houdt je uiteraard verder op de hoogte.

Acerta helpt je graag

Staat het al vast dat je gebruik zal moeten maken van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli, dan neem je best zo snel mogelijk contact met ons op om alle formaliteiten voor economische werkloosheid in orde te brengen.

Heb je arbeiders in dienst, dan contacteer je bpo.service@acerta.be of 016/24.56.88. Gaat het om bedienden, dan kan je je laten begeleiden door  cns.legal.consult@acerta.be (016/24.63.45). Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met je vertrouwd aanspreekpunt bij Acerta.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Sociaal-juridische updates Trefzeker

Deel dit artikel

Nele Mertens

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?
Werkgevers

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?

17 maart 2023 Johan Weemaes

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuwe ontslagregeling voor wie statutair in dienst is bij een provinciebestuur, een Vlaamse stad, gemeente of een OCMW-bestuur. De Ministerraad gaf alvast zijn goedkeuring aan het ontwerpdecreet.

Lees meer
Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?
Werkgevers

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?

17 maart 2023 Ellen Van Grunderbeek

De Groep van Tien bereikte op 15 maart 2023 een akkoord over verschillende dossiers zoals de eindeloopbaanstelsels, de relance overuren en fiscaal gunstige overuren en de aanvullende pensioenen.

Lees meer
Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen
Werkgevers

Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen

09 maart 2023 Florence Cordonnier

Wat hebben deconnectie, het opleidingsplan, het werkgelegenheidsplan oudere werknemers, de loonkloofanalyse en het jaarverslag van de interne preventiedienst als gemeenschappelijke factor? De deadline: 31 maart.

Lees meer