Vorige

Vijf tips om je retentie te verbeteren

07 februari 2022 Hannelore Van Meldert Werkgevers

De arbeidskrapte laat zich voelen bij Belgische bedrijven. Nieuw talent aan boord halen is geen gemakkelijke opdracht, maar ook werknemers aan je bedrijf binden is niet eenvoudig. Hoe kan je je retentie verbeteren? Hoe hou je talentvolle medewerkers in je bedrijf? Ontdek onze vijf tips.

Leestijd: Later lezen?

Tip 1: Zorg voor een positieve employee experience

Van het sollicitatiegesprek tot de aanwerving, tot misschien zelfs een promotie of functiewijziging: elke medewerker legt als het ware een reis af binnen je bedrijf. Deze reis wordt ook wel de employee journey genoemd. Wanneer je medewerker die ‘reis’ als positief ervaart, dan zal dat zijn vruchten afwerpen. Bij een goede employee experience zal je medewerker immers gelukkiger zijn, meer betrokkenheid tonen én gemotiveerder en productiever zijn.

Hoe zorg je ervoor dat die employee experience goed verloopt? Door voldoende aandacht te schenken aan elke fase van de reis: onboarding, talentontwikkeling, welzijn of zelfs het afscheid. Breng alle processen goed in kaart en zorg dat er nergens hiaten zitten.

Tip 2: Speel in op de basisbehoeften van je medewerkers

Volgens de zelfdeterminatietheorie hebben medewerkers drie basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie (ABC-model). Vervul je deze behoeften, dan zullen je medewerkers gemotiveerder en gelukkiger zijn.

Autonomie

  • Wat is het? Autonomie is het gevoel van psychologische vrijheid.
  • Hoe kan je hierop inspelen? Laat je medewerker mee beslissen, geef hem/haar keuzemogelijkheden.

Je kan autonomie bevorderen op bijvoorbeeld vlak van arbeidstijd- en plaats: door glijdende werktijden of telewerken in te voeren, geef je je medewerkers meer vrijheid en een beter evenwicht tussen werk- en privéleven. Maar ook op vlak van verloning kan je keuzevrijheid inlassen, bijvoorbeeld via een cafetariaplan.

Verder kan je ook op taakniveau de nodige autonomie en verantwoordelijkheden aan je medewerkers geven. Wees duidelijk over het verwachte resultaat en schets het kader, maar zorg ervoor dat je medewerker binnen dat kader nog keuzes kan maken.

Betrokkenheid

  • Wat is het? Betrokkenheid gaat over positieve werkrelaties.
  • Hoe kan je hierop inspelen? Maak je team sterk en hecht, zorg voor een sfeer van vertrouwen en openheid.

Een belangrijke factor die motivatie beïnvloedt, is het gevoel van samenhorigheid – je onderdeel van een team voelen en een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Sterke communicatie is daarbij cruciaal. Communiceer je regelmatig en helder naar iedereen binnen je onderneming? Dan weet elke medewerker precies waar hij aan toe is en waar het bedrijf naartoe wil. Dat bevordert de samenwerking binnen je team en helpt bij het behalen van gemeenschappelijke doelen. Vergeet trouwens niet om die successen te vieren met het hele team,­ zo versterk je het teamgevoel nog meer.

Competentie

  • Wat is het? Competentie gaat over het gevoel doeltreffend te zijn, talenten te kunnen benutten en zelfontwikkeling.
  • Hoe kan je hierop inspelen? Hiervoor kan je een cultuur van kennisdeling en zelfontwikkeling stimuleren.

Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van je personeel is investeren in je onderneming. Bovendien vinden steeds meer werknemers het belangrijk dat er leeropportuniteiten zijn. Laat je medewerkers daarom (digitale) opleidingen volgen of zet een systeem van interne coaching op. Overweeg ook eens om medewerkers samen een nieuwe vaardigheid te laten leren,­ dat versterkt de verbondenheid binnen je team en draagt bij aan een goede employee experience. Zorg voor een match tussen de talenten van je medewerkers en de noden van je bedrijf. Heroriënteer waar nodig, bijvoorbeeld via rematching.

Tip 3: Zorg voor het welzijn van je medewerkers

Medewerkers die zich mentaal en fysiek goed voelen komen graag naar het werk. Uit de Talent Pulse-bevraging blijkt dat het geluk van je medewerkers voor een groot stuk afhangt van de leidinggevende, meer bepaald van zijn/haar people management skills. Wanneer de leidinggevende inzet op de talenten van zijn medewerkers en oog heeft voor de ontwikkeling van het team, naar hun welzijn vraagt en duidelijk en transparant communiceert, dan zijn je medewerkers gelukkiger en minder geneigd om van job te veranderen. Je herkent hier natuurlijk ook de basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie in. Wat je echter niet over het hoofd mag zien, is dat de leidinggevende een cruciale rol speelt in dit verhaal.

Tip 4: Bied loopbaanperspectief

Maak de mogelijke loopbaanpaden in je organisatie inzichtelijk. Loopbaanpaden vormen een overzicht van de verschillende functies met logische ordening op basis van hoofdrol en niveau. Bewegingen binnen een loopbaanladder met eenzelfde hoofdrol zijn doorgaan logisch en bouwen vaak verder op reeds opgedane kennis, competenties en ervaring. Bewegingen naar een andere loopbaanladder met andere hoofdrol vragen doorgaans andere kennis en competenties.

Loopbaanladders geven zowel inzicht in de horizontale als verticale mogelijkheden in de organisatie, en bieden perspectief aan je medewerkers.

Via individuele begeleiding en loopbaancoaching kan je je medewerkers begeleiden om grip te krijgen op hoe zij zich verhouden tegenover een bepaalde job, en welke ontwikkelstappen ze kunnen nemen om daar te geraken.

Tip 5: Bied een aantrekkelijk loonpakket aan

Ook al hoeft loon niet de eerste verleidingsstrategie te zijn voor het aantrekken van personeel, toch houd je de verloning van jouw bestaande medewerkers beter nauwgezet in het oog. Wat je als werkgever zeker wil vermijden is dat kwalitatieve medewerkers elders groener gras vinden. Ook al is jouw verloning marktconform, elke medewerker is anders en heeft zijn eigen specifieke noden. Speel daarom in op de individuele behoeften van jouw medewerkers met een flexibele beloningssystematiek. Door flexibel te verlonen bevorder je de tevredenheid van je medewerkers en houd je talenten aan boord. Zo is een cafetariaplan een haalbare kaart voor grote én kleine ondernemingen.

Volg onze workshop ‘Je personeel behouden in de war for talent’

In deze workshop retentiemanagement krijg je 3 pijlers aangereikt die je ondersteunen om medewerkers duurzaam en positief aan jou te binden. En die er ook voor zorgen dat medewerkers gemotiveerd bij jou aan de slag blijven en bereid zijn zich verder te ontplooien.

Meer info & inschrijven

Deel dit artikel

Ellips Hannelore Van Meldert

Geschreven door Hannelore Van Meldert

Director talent acquisition & orientation, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Opleidingen: de toekomst van jobmobiliteit
Werkgevers

Opleidingen: de toekomst van jobmobiliteit

01 juni 2023 Annelies Baelus

Als werkgever wil je graag talent behouden en flexibel inspelen op de noden van je organisatie. Hoe kunnen opleidingen bijdragen aan jobmobiliteit en wat kan je als bedrijf doen om jouw werknemers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling?

Lees meer
Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?
Werkgevers

Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?

16 mei 2023 Julie Rousseau

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging waar ook bedrijven mee geconfronteerd worden. Wat zijn de voordelen als je oudere werknemers aanwerft? Hoe hou je je oudere werknemers gezond en gelukkig aan het werk? En wat als je toch afscheid moet nemen?

Lees meer
Financiële stress bij werknemers: wat kunnen bedrijven doen?
Werkgevers

Financiële stress bij werknemers: wat kunnen bedrijven doen?

09 mei 2023 Annelies Baelus

Wie financiële zorgen heeft, durft daar vaak niet over te praten. Laat staan om hulp te vragen. Hoewel het onderwerp onder een taboesfeer hangt, is het belangrijk dat bedrijven erbij stilstaan. De gevolgen van financiële stress zijn immers reëel, ook op de werkvloer.

Lees meer