Vorige

Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen

09 maart 2023 Florence Cordonnier Werkgevers

Wat hebben deconnectie, het opleidingsplan, het werkgelegenheidsplan oudere werknemers, de loonkloofanalyse en het jaarverslag van de interne preventiedienst als gemeenschappelijke factor? De deadline: 31 maart. Welke zaken moet je als werkgever nog in orde brengen vóór 1 april? 

Leestijd: Later lezen?

Juridisch in orde dankzij onze DIY-documenten

Acerta Consult biedt jou DIY-pakketten aan die je helpen bij een vlotte implementatie. Bestel ze op tijd zodat je sancties kan vermijden.

Ontdek onze DIY-pakketten

1. Afspraken rond deconnectie

Wanneer je 20 of meer werknemers in dienst hebt, dan zal je afspraken moeten vastleggen rond het gebruik van digitale hulpmiddelen buiten de werkuren. Als je sector een algemeen verbindend verklaarde cao afsluit over deconnectie, dan vervalt de verplichting op ondernemingsniveau. Als je sector geen algemeen verbindend verklaarde cao over deconnectie heeft afgesloten, dan moet je als onderneming afspraken vastleggen in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau. Indien er geen cao is, dan moeten de modaliteiten en de uitvoering van de maatregelen worden opgenomen in het arbeidsreglement. Je leest er hier meer over.

Wat is de deadline? De neerlegging van de cao of de bezorging van een afschrift van het arbeidsreglement moet in orde zijn tegen 1 april 2023.

2. Opleidingsplan

Wanneer je 20 of meer werknemers in dienst hebt, dan ben je jaarlijks verplicht om een opleidingsplan op te maken binnen je onderneming. Daarin voorzie je enerzijds opleidingen voor je medewerkers die behoren tot risicogroepen en anderzijds opleidingen die het tekort aan kandidaten voor knelpuntberoepen in je sector opvangen. Je mag dat opleidingsplan elektronisch of op papier opstellen. Je leest er hier meer over of volg onze opleiding over het opstellen van een opleidingsplan.

Wat is de deadline? Het opleidingsplan moet voor 31 maart voorgesteld worden. Het ontwerp van het opleidingsplan moet ten minste 15 dagen op voorhand voorgesteld worden aan de ondernemingsraad of – indien er geen ondernemingsraad is – aan de vakbondsafvaardiging, of – indien er ook geen vakbondsafvaardiging is -, aan je medewerkers.

3. Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Wanneer je 20 of meer werknemers in dienst hebt, dan ben je verplicht een werkgelegenheidsplan op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Het gaat bijvoorbeeld om selectie en rekrutering, ontwikkeling van competenties en kwalificaties via opleidingen, loopbaanontwikkeling … Je leest er hier meer over.

Wat is de deadline? Loopt je boekjaar gelijk met het kalenderjaar? Dan is je uiterste deadline 31 maart. Als je boekjaar op een ander moment afloopt, dan reken je drie maanden na het afsluiten ervan als deadline.

4. Loonkloofanalyse

Heb je 50 werknemers of meer in dienst? Dan moet je om de twee jaar een loonkloofanalyseverslag over de bezoldigingsstructuur van je medewerkers opstellen en bespreken met de werknemersvertegenwoordigers. Je leest er hier meer over.

Wat is de deadline? Loopt je boekjaar gelijk met het kalenderjaar? Dan is je uiterste deadline 31 maart. Als je boekjaar op een ander moment afloopt, dan reken je drie maanden na het afsluiten ervan als deadline.

5. Jaarverslag van de interne preventiedienst

Elke werkgever moet jaarlijks een verslag opmaken over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wanneer er minder dan 20 werknemers in dienst zijn, dan kan de werkgever zelf de rol van preventieadviseur opnemen. Je leest er hier meer over.

Wat is de deadline? De werkgever en het hoofd van de preventiedienst moeten het ingevulde formulier getekend hebben voor 1 april. Het hoeft niet opgestuurd te worden, maar wel beschikbaar te zijn indien daar vraag naar is vanuit de overheid.

Sociaal-juridische updates binnen handbereik?

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever moet je altijd op de hoogte blijven van de vernieuwende regelgeving. Schrijf je daarom in voor onze maandelijkse updates en/of ontdek onze sociaal-juridische databank Trefzeker.

Deel dit artikel

Geschreven door Florence Cordonnier

Managing consultant

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering: maatregelen voor werkgevers

26 september 2023 Evy Schoels

Naar aanleiding van de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering komen er nieuwe of aangepaste maatregelen voor werkgevers. Wat is er precies veranderd en heeft het impact binnen je organisatie? We geven een kort overzicht.

Lees meer
Werkgevers

Te laat op het werk door verkeershinder

15 september 2023 Miet Vanhegen

Te laat op het werk omwille van verkeershinder? Het kan iedereen overkomen. Maar wat met het loon voor die afwezige uren? Krijg je medewerkers die wel of niet betaald? Hoe werkt dat precies?

Lees meer
Werkgevers

Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?

13 september 2023 Miet Vanhegen

De klokkenluidersrichtlijn brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. Waar moet je je als werkgever precies op voorbereiden?

Lees meer