Vorige

Vlaamse jobbonus krijgt groen licht

14 juni 2022 Werkgevers
Nele Mertens

De Vlaamse jobbonus zal vanaf 2023 worden uitbetaald aan medewerkers die voldoen aan de voorwaarden van deze nieuwe premie. Acerta geeft een overzicht van wat je moet weten over de Vlaamse jobbonus. Let wel: de Vlaamse regering moet de verdere praktische uitwerking en nadere regels nog bepalen in een uitvoeringsbesluit.

Leestijd: Later lezen?
Vlaamse jobbonus aanvragen

Wat is de Vlaamse jobbonus?

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie van de Vlaamse overheid voor alle werkenden met een inkomen dat lager is dan een bepaalde grens. Daarmee wil de Vlaamse regering de koopkracht verhogen van werknemers. Via de Jobbonus zullen je medewerkers, die aan de voorwaarden voldoen, een extra inkomen krijgen terwijl jij als werkgever geen extra kosten hebt.

Wie heeft recht op Jobbonus?

De Vlaamse regering heeft het toepassingsgebied voor deze maatregel ruim opgevat, aangezien de bedoeling is om wie niet werkt aan het werk te zetten. Wie wel al werkt, zal door de verhoging van zijn koopkracht hopelijk langer aan het werk blijven. Volgende werkenden komen in aanmerking voor de jobbonus, toch als hun inkomen lager is dan een bepaalde grens:

  • Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid; 
  • Statutaire ambtenaar;  
  • Gerechtigden op een doctoraatsbeurs; 
  • Onderwijzend personeel en medewerkers in het onderwijs; 
  • Medewerkers van de diensten voor school- en beroepsoriënterings- en van de psycho-medisch-sociale centra; 
  • Grensarbeiders, dat zijn personen die zijn tewerkgesteld in een lidstaat van de EU of de EER en in principe dagelijks of minstens een keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Vlaams gewest.

Hoe vraag ik de Jobbonus aan?

De Vlaamse jobbonus aanvragen kan op twee manieren:

  • Wie voldoet aan de bovenstaande voorwaarden én voor de Vlaamse overheid werkt, zal deze automatisch toegekend krijgen. Alleen het rekeningnummer moet medegedeeld zijn via het Burgerprofiel.
  • Wie niet voor de Vlaamse overheid werkt, zal zelf een aanvraag moeten doen bij het Departement Werk en sociale economie van de Vlaamse overheid

Daarnaast moet je medewerker op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn en mag hij de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben op de eerste dag van het kwartaal waarvoor het recht op de Vlaamse jobbonus wordt berekend.

Hoe gebeurt de uitbetaling van de Vlaamse jobbonus?

De Vlaamse jobbonus zal jaarlijks uitbetaald worden vanaf 2023 door de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt telkens gekeken naar het inkomstenjaar (in 2023 kijkt men dus naar het inkomen van 2022). 

Hoe wordt Jobbonus berekend?

Je medewerker verdient maximaal 1800 euro brutoloon? Dan bedraagt de maximale jobbonus 600 euro voor een voltijdse tewerkstelling gedurende een heel jaar. 

Verdient je medewerker meer dan 1800 euro en minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan wordt de maximale bedrag van de jobbonus verminderd. 

Als je medewerker 2500 euro of meer bruto verdient, dan heeft hij geen recht op de Vlaamse jobbonus. 

Voor wie deeltijds werkt of niet het volledige jaar, zal de maximale jobbonus verminderd worden. Is het resultaat van de berekening kleiner dan 20 euro (voor een voltijds werkende) of 10 euro (voor een deeltijds werkende), dan is de premie niet opeisbaar.

Om na te gaan welk loon verdiend werd en welke prestaties daar tegenover stonden, zal de Vlaamse overheid de gegevens van de RSZ en de fiscus raadplegen.

 

Bron: Decreet van het Vlaams Parlement van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 8 juni 2022 

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden. 

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer