Vorige

Wanneer is het Covid Safe Ticket verplicht?

04 november 2021 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers en werknemers?

Sinds 1 november 2021 moeten deelnemers aan evenementen en bezoekers van verschillende sectoren (zoals de horeca) ook een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel was de maatregel al van kracht sinds 15 oktober 2021. Wat zijn de gevolgen van deze maatregel voor werkgever en werknemer? Je leest het in deze blog.

Leestijd: Later lezen?

Deelnemers en bezoekers moeten Covid Safe Ticket voorleggen

Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben elk een eigen regeling voor het gebruik van het Covid Safe Ticket. Afhankelijk van de regio waar je actief bent, gelden dus andere regels met betrekking tot de grootte van de evenementen en de sectoren waarvoor de CST-regeling geldt. Ook de leeftijdsvoorwaarden van deelnemers en bezoekers verschillen. Al deze informatie kan je terugvinden op onze website.

Het algemeen uitgangspunt is dat het CST enkel moet kunnen worden voorgelegd door deelnemers en/of bezoekers, en dat je instaat voor de controle van een geldig CST wanneer je de deelnemer en/of bezoeker toegang tot je evenement of zaak verleent.

Geen Covid Safe Ticket voor je personeelsleden

Je kan het gebruik van het Covid Safe Ticket niet opleggen aan je personeelsleden en/of vrijwillige medewerkers. Via het CST kan je immers de vaccinatiestatus van je medewerker of eventuele testresultaat zien, en daar is momenteel geen wettelijke basis voor. Je mag de vaccinatiestatus van je medewerkers niet opvragen, en/of je mag niet je medewerker eenzijdig te dwingen een coronatest te laten afnemen.

Je medewerkers kunnen dus hun functie blijven uitoefenen (met of zonder CST), mits het dragen van een mondmasker wanneer/waar dat verplicht is.

Meer controles, meer handen nodig?

Het tijdig en correct controleren van de deelnemers of bezoekers kan je dwingen je werkorganisatie wat te reorganiseren. Zo kunnen je vaste medewerkers deze taak op zich nemen, maar mogelijks kan een paar helpende handen ook van pas komen.

Jobstudenten

Je kan overwegen om een jobstudent aan te werven die op de drukke momenten mee instaat voor de controle. Sinds 1 oktober worden de uren studentenarbeid niet langer geneutraliseerd, zoals dat in de periode daarvoor wel het geval was. Je kan de jobstudent dan ook maar gedurende 475 uren per kalenderjaar aan een gunstig statuut tewerkstellen. Het nog beschikbare contingent aan voordelige uren kan de student je meedelen via raadpleging van de student@work app.

Flexijobbers

Ben je actief in de horeca, dan kan je ook nadenken over de inzet van flexijobbers die je aanwerft met een flexi-overeenkomst en wie je het flexiloon verschuldigd bent waarop je slechts 25% werkgeversbijdragen betaalt.

Gelegenheidswerknemers

Je kan daarnaast ook beroep doen op gelegenheidswerknemers die je op dagbasis (met een maximum van twee aansluitende dagen) kan aantrekken met toepassing van een voordelig bijdragesysteem. Je kan gedurende maximum 200 dagen per kalenderjaar op dit systeem een beroep doen.

Vrijwilligers

Is je organisatie een vzw, dan kan je ook beroep doen op vrijwilligers die je inzet via een vrijwilligersovereenkomst en die je desgevallend een kostenvergoeding kan betalen. Ofwel vergoed je de reële kosten op basis van bewijsstukken, ofwel opteert je voor het forfait van maximum 35,41 euro per dag en 1.416,16 euro per jaar per vrijwilliger.

Werknemers uitwisselen

Je kan je pieken en dalen in je personeelsbezetting opvangen door werknemers onderling te delen met andere werkgevers. Het is wettelijk mogelijk, en Acerta heeft de juiste juridische expertise in huis zodat het delen van werknemers vlot en correct verloopt.

Hou je organisatie wendbaar, zet medewerkers flexibel in

Je organisatie wendbaar houden en je medewerkers flexibel inzetten, dat is de uitdaging waar je vandaag als werkgever voor staat. Hoog tijd om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen die deze flexibiliteit ondersteunen. Met Bridge van Acerta bieden we jou een totaaloplossing waarmee werknemers delen vlot en correct verloopt.

Ontdek Bridge

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer