Vorige

Wat verandert er in december voor werkgevers?

01 december 2022 Werkgevers
Miet Vanhegen

Ook in de allerlaatste maand van het jaar zijn er enkele veranderingen op til. Volgende wijzigingen kunnen een impact hebben op jouw organisatie:

Leestijd: Later lezen?

1. Wijzigingen kilometervergoeding dienstverplaatsingen

Twee maximumbedragen om uit te kiezen

Wanneer een werknemer een privévoertuig gebruikt voor dienstverplaatsingen en daardoor kosten maakt, moet de werkgever deze in principe vergoeden. Naar aanleiding van de stijgende brandstofprijzen wijzigde de regering één van de twee koninklijke besluiten die de maximale kilometervergoeding regelen, nl. het KB van 13 juli 2017.

Hierdoor gelden sinds 1 maart 2022, uitzonderlijk en met terugwerkende kracht, twee maximumbedragen*:

  1. Het maximumbedrag dat gebaseerd is op ‘de oude regels’ en jaarlijks op 1 juli geïndexeerd wordt;
    = sinds 1 juli 2022 bedraagt dit maximum 0,4170 euro per kilometer.
  2. Een maximumbedrag dat gebaseerd is op de nieuwe regels en op kwartaalbasis geïndexeerd wordt, om de schommelingen van de energieprijzen sneller te kunnen compenseren.
    = voor het vierde kwartaal van 2022 bedraagt dit maximum 0,4201 euro per kilometer.

Belangrijk: er geldt geen algemene verplichting om één van de maxima toe te kennen. Indien bijvoorbeeld een sectorale cao, het arbeidsreglement of ondernemingsgebruiken een tussenkomst voorzien, moet men die uiteraard wel respecteren.

Tijdelijke fiscale stimulans voor werkgevers die hun kilometervergoeding verhogen

De regering wil ondernemingen aanmoedigen om de kilometervergoeding op te trekken. Werkgevers die beslis(t)(s)en om de kilometervergoedingen tussen 31 oktober 2021 en 1 januari 2023 te verhogen, kunnen rekenen op een tijdelijk belastingkrediet. Op die manier worden extra kosten deels gecompenseerd.

2. Overschrijding spilindex november (impact vanaf december)

In november  werd de spilindex overschreden. Hierdoor stijgen vanaf december met 2%:

  • de socialezekerheidsuitkeringen (zoals de werkloosheidsuitkeringen, …);
  • de pensioenen;
  • de lonen in verschillende sectoren zoals PC 330.

In januari 2023 stijgen dan de lonen van de ambtenaren met 2%, alsook de lonen van de werknemers in een reeks sectoren zoals PC 319, 329…

3. Nieuwe herwaarderingscoëfficiënten SWT

De Nationale Arbeidsraad zal deze maand de herwaarderingscoefficiënt in het kader van SWT vaststellen. Daardoor zullen vanaf 1 januari 2023 zowel de aanvullende vergoeding SWT als het netto-referteloon aangepast worden.

4. Hogere thuiswerkvergoeding voor werknemers

Werknemers die structureel én regelmatig thuiswerken, kunnen daarvoor een forfaitaire thuiswerkvergoeding krijgen. Als gevolg van de spilindexoverschrijding van oktober kan de werkgever vanaf 1 december 2022 opnieuw een iets hoger bedrag toekennen, want de RSZ- en belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt naar 145,81 euro.

Sociaal-juridische updates binnen handbereik?

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever moet je altijd op de hoogte blijven van de vernieuwende regelgeving. Schrijf je daarom in voor onze maandelijkse updates en/of ontdek onze sociaal-juridische databank Trefzeker.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer