Vorige

Zomer 2021: werkgevers, hou rekening met deze veranderingen

01 juli 2021 Werkgevers
Nele Mertens

Wat corona betreft zijn we stilaan op weg naar de uitgang. Dankzij de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingsgraad kunnen de zomermaanden 2021 er heel anders uitzien dan de zomer van vorig jaar. En ook de sociale partners hebben niet stilgezeten. Wij zetten voor jou op een rij wat nieuw is in de maanden juli, augustus en september.  

Leestijd: Later lezen?

Zo zien de zomermaanden van 2021 eruit

Dit wil je weten over nieuwe en gewijzigde afspraken voor de zomermaanden juli, augustus en september, voornamelijk in het kader van de relance uit corona.

Praktische versoepelingen

Terugkeer naar het werk

Vanaf 27 juni 2021 geldt niet langer de verplichting dat wie kan thuiswerken moet thuiswerken. Omgekeerd mag de terugkeer naar het werk ook niet verplicht noch gesanctioneerd worden. Business as usual dus? Neen, thuiswerk blijft aanbevolen. We raden je aan om de terugkeer naar het werk steeds te bespreken met je medewerkers.

De generieke gids corona blijft wel te respecteren, maar verder hoeft er geen rekening meer gehouden met limieten qua bezetting, is er geen aangifte meer nodig voor mensen die op kantoor werken en moet er voor die werknemers ook geen attest meer worden voorzien.

Geïndexeerde kilometervergoeding per 1 juli 2021

Komen je medewerkers straks ook fysiek terug naar het werk, weet dan dat de vrijgestelde kilometervergoeding die de federale overheid toekent aan haar personeel en die wordt beschouwd als de ‘ernstige norm’ voor de kilometervergoeding aan werknemers in de privé, per 1 juli 2021 geïndexeerd werd.

Federale mobiliteitsenquête hernomen na corona-uitstel

Per 1 juli 2021 pikt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de federale mobiliteitsenquête weer op. Die wordt normaal om de 3 jaar georganiseerd, maar was door corona uitgesteld. Ondernemingen met minstens 100 medewerkers worden bevraagd en de bedoeling is het woon-werkverkeer in kaart te brengen.

Reizen binnen Europa met het coronacertificaat

Een geldig coronacertificaat is vanaf 1 juli een “paspoort" om te reizen binnen Europa - er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen professionele en niet-professionele reizen. Toch opletten en best checken: elk Europees land kan nog eigen reisvoorwaarden opleggen én het virus dwingt soms weer bepaalde maatregelen op.

Voor de terugkeer uit het buitenland spelen de kleurencodes nog altijd een rol: kom je uit een rode zone, dan is minstens een test nodig; kom je uit een zone met heel hoog risico, dan gelden er nog altijd quarantaineverplichtingen.

Reizen buiten Europa blijft afgeraden.

Steun bij de relance

Federale coronasteunmaatregelen verlengd

Een reeks coronasteunmaatregelen blijft alvast nog de hele zomer, tot eind september, gelden – ook wat daarna gebeurt lees je bij ons. Nu gaat het o.a. over de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid en de verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de uitkering ervoor, over het verhoogde quotum vrijwillige overuren in bepaalde sectoren, over de mogelijkheid tot toekenning van de kostenvergoeding voor thuiswerk (dat aanbevolen blijft!), over de doelgroepvermindering voor werkgevers die het arbeidsvolume doen toenemen, over individuele gunstige financiële regelingen voor werkgevers en bv. arbeidsongeschikten, werklozen.
Hoe het zit voor het najaar blijven we voor jou volgen.

Vrijstelling voor studentenarbeid in derde kwartaal is extra

Als steun in deze relanceperiode en om maximale flexibiliteit te bieden, geldt voor het volledige derde kwartaal van 2021 dat studenten kunnen worden ingezet tegen het fiscale en sociale voordeeltarief zonder dat hun uren worden meegerekend in de normaal voorziene 475 uren.

180 fiscaal voordelige overuren (IPA)

Het sociaal akkoord vermeerdert binnen het maximum van 220 vrijwillige overuren (waarvan 120 zogenoemde relance-overuren) het aantal fiscaal voordelige overuren van 130 naar 180 per kalenderjaar, per werknemer. Die verhoging heeft uitwerking vanaf 1 juli 2021 en zou gelden tot 30 juni 2023.

Soepele(r) toegang tot het SWT en de landingsbaan (IPA)

De geldigheidsduur van stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) tot eind juni 2021 is met het recente IPA-akkoord quasi ongewijzigd verlengd. Het systeem waarbij oudere werknemers die aan de voorwaarden van het stelsel voldoen de arbeidsmarkt vervroegd kunnen verlaten, blijft dus ook na 1 juli 2021 bestaan.

In het IPA-akkoord is er ook besloten dat voor de periode 2021-2022 een landingsbaan met uitkering mogelijk zal zijn vanaf 55 jaar voor zowel 1/2 als 1/5. Die beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door de regering en vastgelegd worden in een kader-cao.

En ook nog dit...

Uitbreiding rouwverlof

Voor wie er deze zomer helaas mee geconfronteerd zou worden, het klein verlet bij overlijden is uitgebreid: het aantal dagen met behoud van loon is vermeerderd en de toepassing ervan geldt nu ook pleegouders en -kinderen.

Volledige uitrol van IF.IC vanaf 1 juli 2021

In juli 2021 zullen de medewerkers van de Vlaamse geregionaliseerde zorgsectoren binnen PC 330 voor het eerst 100% IF.IC uitbetaald krijgen, met een retroactieve looncorrectie voor de maanden april, mei en juni 2021.

Enkele concrete gevolgen van het interprofessioneel akkoord

In het kader van het tweejaarlijkse interprofessioneel akkoord (IPA-akkoord), gaat er vanaf 1 juli 2021 een verhoging in van een heleboel minimumbedragen van uitkeringen. Die vormen ook de basis voor de sectorale onderhandelingen.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer