Competentie ontwikkelen

07 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Een diploma is mooi, maar geen garantie voor succes. Wat echt telt is die competentie die het best matcht met de opdracht en met de bedrijfsdoelen en -cultuur.

Competentie kan grotendeels gestimuleerd en gecoacht worden, individueel of in team. Dat maakt deel uit van een kwaliteitsvol hr-beleid, en het zorgt voor meer zelfvertrouwen en tevredenheid bij je medewerkers.

Competentie, wat houdt het in?

De competentie van een persoon wordt gevormd door zijn kennis, vaardigheden en attitude. Kennis bestaat uit de informatie en de ervaring waarover iemand beschikt om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Iemands vaardigheden zijn de handelingen waarin hij bekwaam is, de mate waarin kennis in praktijk omgezet wordt. De derde sleutel voor succes is een gepaste houding aannemen, een constructieve attitude naar anderen toe.

Analyse van competentie

Zelfbewustzijn is de sleutel tot een helder zicht op competentie. Weten waar je goed in bent, wat je sterktes zijn, wat moeiteloos gaat en wat voldoening geeft, en waar er nog groeiruimte is. Vanuit een haarscherpe analyse en met duidelijke doelen voor ogen, kan een medewerker in een boeiend en bijzonder nuttig ontwikkelingsproces stappen.

Tal van leermogelijkheden

Volgens leerpsycholoog David Kolb doorloopt een geslaagde leercyclus vier stappen:

  1. ervaren
  2. reflecteren
  3. conceptualiseren
  4. experimenteren

Er bestaan veel verschillende vormen van competentieontwikkeling, die al dan niet gecombineerd kunnen worden. Enkele mogelijkheden:

Ontwikkelingsgesprek

Tijdens het ontwikkelingsgesprek, of functionerings‐ of loopbaangesprek, tussen medewerker en leidinggevende wordt de manier van werken bekeken, en welke wensen de medewerker heeft. Potentieel en ambities van de medewerker worden blootgelegd. Net als de mogelijkheden binnen het bedrijf en de te verwachten ondersteuning voor de medewerker.

Ontwikkelingsplan

De medewerker stelt zelfsturend zijn eigen ontwikkelingsplan op: groeiwensen, hoe hij of zij zich daarvoor engageert, op welke termijn en wat voor ondersteuning hij of zij daarvoor nodig heeft. Dit persoonlijke ontwikkelingsplan maakt deel uit van een continu ontwikkelingsproces. Een team kan de persoonlijke ontwikkelingsplannen van zijn leden bundelen of van nul een teamontwikkelingsplan opstellen.

Opleiding

Een efficiënte training combineert theorie en praktijk. Wat iemand leert, moet immers ook stevig verankerd en vlot toegepast worden. Naast klassiek klassikaal leren zijn er tal van interessante en interactieve opties: e-learning, één-op-één-coaching, leren op de werkplek van een peter of meter, duoleren met een collega als sparringpartner…

Ervaringsbewijs als extra troef

Bij een openstaande vacature kan het de moeite lonen om ook kandidaten met een ervaringsbewijs uit te nodigen. Zij toonden tijdens praktische tests aan dat ze over de nodige competentie beschikken. Meer hierover op erkennen van competenties.

Competentie coachen: slim plan

Degelijk competentie-assessment geeft zowel je medewerker(s) als je onderneming meer waarde. Om volop te kunnen groeien is een positief leerklimaat in je bedrijf cruciaal. Daar hoort ook competentie belonen bij, als extra stimulans voor medewerkers die oprecht hun tijd en energie in ontwikkeling stoppen. Dat kan bijvoorbeeld via een bonussysteem of via gratis extra opleiding naar keuze.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp