Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Eindeloopbaanmaatregelen in het sociaal akkoord 2021-2022: wat wijzigt er?

24 juni 2021

Het sociaal akkoord 2021-2022 verlengt de bestaande SWT-stelsels en maakt landingsbanen met uitkering (opnieuw) mogelijk vanaf 55 jaar.

Het recente sociaal akkoord binnen de Groep van Tien bevat het afsprakenkader voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en het tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbanen) voor de komende jaren.

We bieden je een overzicht van de aankomende wijzigen aan beide eindeloopbaanstelsels.

Bestaande SWT-stelsels verlengd

De SWT-stelsels worden quasi ongewijzigd verlengd. Zo blijft het systeem, waarbij oudere werknemers die aan de voorwaarden van het stelsel voldoen de arbeidsmarkt vervroegd kunnen verlaten, voor de komende jaren bestaan. De verlenging is noodzakelijk aangezien deze stelsels, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020, een geldigheidsduur hebben tot 30 juni 2021.

Vanaf 1 juli 2021 komt de minimumleeftijd voor SWT op 60 jaar te liggen voor de stelsels zwaar beroep, 33 jaar beroepsverleden en lange loopbaan, alsook voor het stelsel waarop bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden zich kunnen beroepen. Voor het SWT om medische redenen blijft de lagere leeftijd van 58 jaar gelden. Deze leeftijdsvoorwaarden zullen gelden tem 30 juni 2023.

De toepasselijke loopbaanvoorwaarden voor de verschillende stelsels blijven ongewijzigd. Ook het algemeen stelsel blijft onaangeroerd met een toegangsleeftijd op 62 jaar en een loopbaanvoorwaarde van 40 jaar (voor vrouwelijke werknemers is dit gekoppeld aan een stapsgewijze optrekking tegen 2024). Ook de verplichting om een werknemer in SWT te vervangen en de vrijstelling daarop vanaf de leeftijd van 62 jaar blijft onverminderd gelden.

Aangezien een SWT-gerechtigde het statuut van werkloze heeft, geldt er een aangepaste beschikbaarheid tot de leeftijd van 65 jaar. Bepaalde SWT-gerechtigden kunnen op hun vraag daarvan vrijgesteld worden, onder meer op basis van een leeftijds- of loopbaanvoorwaarde. Deze vrijstellingsregeling wordt eveneens aan dezelfde voorwaarden verlengd, namelijk vanaf 62 jaar of met een bewijs van 42 jaar beroepsverleden.

Merk op dat dit voor het stelsel onderneming in herstructurering of moeilijkheden een versoepeling inhoudt, aangezien de leeftijdsvoorwaarde daalt van 65 naar 62 jaar en de loopbaanvoorwaarde van 43 naar 42 jaar.

 

SWT-stelsel

 

Leeftijdsvoorwaarde

Vrijstelling aangepaste
beschikbaarheid

33 jaar beroepsverleden - zwaar beroep - lange loopbaan

60 jaar

 

62 jaar of 42 jaar beroepsverleden

Onderneming met een erkenning als onderneming in herstructurering of moeilijkheden

60 jaar

Medische redenen

58 jaar

Zonder voorwaarden

Deze afspraken moeten verder vorm krijgen in de noodzakelijke interprofessionele CAO’s  gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Om deze te activeren, zullen nadien ook de nodige sectorale cao’s ondertekend moeten worden.

Landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar

Een werknemer kan een gewone landingsbaan nemen om zijn loopbaan te verminderen met 1/2 of 1/5 vanaf 55 jaar. Hij kan hiervoor pas een uitkering verkrijgen vanaf 60 jaar.

Daarnaast zijn er een aantal bijzondere vormen van landingsbaan waar de landingsbaan bij de werkgever al mogelijk is vanaf 50 jaar. Het gaat om werknemers die:

  • een zwaar beroep uitoefenden gedurende een bepaalde periode;
  • een lange loopbaan uitoefenden gedurende een bepaalde periode;
  • werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Voor deze werknemers is er in principe eveneens maar een recht op uitkering vanaf 60 jaar. In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 werd deze leeftijd verlaagd naar 55 of 57 jaar afhankelijk van de vorm van de landingsbaan (1/2 of 1/5). Deze regeling, vastgelegd in CAO nr. 137, liep echter af op 31 december 2020.

De Groep van 10 heeft nu besloten dat voor de periode 2021-2022 een landingsbaan met uitkering mogelijk zal zijn vanaf 55 jaar voor zowel 1/2 als 1/5 landingsbaan. Deze beslissing moet echter nog bekrachtigd worden door de regering en vastgelegd worden in een kader-cao. Pas dan zal de effectieve ingangsdatum van de maatregel duidelijk zijn.

Zodra die kader-cao er is, zijn de sectoren eerst nog aan zet. Opdat de werknemer landingsbaan met uitkering kan nemen vanaf 55 jaar, is het immers vereist dat het bevoegde paritair (sub)comité een sector-cao afsluit die uitdrukkelijk stelt dat de kader-cao van toepassing zal zijn in de sector. Is er geen sectorale cao, dan is er maar recht op een uitkering vanaf 60 jaar.

 

Onderbreking

bij werkgever

 

Recht op uitkering

Gewone landingsbaan

55 jaar

60 jaar

Lange loopbaan

50 jaar*

Principe 60 jaar

Indien sector-cao: 55 jaar

Zwaar beroep

50 jaar

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering

50 jaar

*Naast de cao over de lagere leeftijd voor de uitkeringen, is er nog een cao nodig van de sector die de landingsbaan wegens een lange loopbaan mogelijk maakt.

Opleiding: Einde loopbaan, alle scenario's op een rij

Deze opleiding geeft je een overzicht van de actuele einde loopbaanmaatregelen: SWT, landingsbanen en pensioen. 

Meer info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates