Vorige

De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?

08 juni 2021 Tom Dirix Werkgevers

In de nacht van 7 op 8 juni 2021 bereikten de sociale partners in de groep van 10 een akkoord over 4 grote thema’s: het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, de einde loopbaan, overuren en de aanvullende pensioenen. Volgende stap is dat dit akkoord aan de regering en aan de respectievelijke achterban wordt voorgelegd. Wij geven je hier alvast de krijtlijnen mee.

Leestijd: Later lezen?

Wat wil je nu al weten over het sociaal akkoord van 8 juni?

Over deze vier belangrijke thema’s hebben de sociale partners in de nacht van 7 op 8 juni een akkoord bereikt.

Gefaseerde verhoging gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

De verhoging van het GGMMI gebeurt in 3 fasen:

  • Vanaf april 2022: + 76,28 euro bruto
  • Vanaf 2024 (geen exacte datum bekend): + 35 euro bruto
  • Vanaf 2026 (geen exacte datum bekend): + 35 euro bruto

Met betrekking tot de stappen in 2024 en 2026 vragen de sociale partners flankerende maatregelen van de regering om van de verhoging van het brutobedrag van 35 euro zo veel mogelijk netto over te houden.
In 2028 zou dan een evaluatie gebeuren van deze gefaseerde verhoging en van de effecten ervan, met het oog op een volgende verhoging.

Einde loopbaan

De bestaande regeling van het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) blijft overeind.

SWT voor bedrijven in moeilijkheden/herstructurering is voorzien vanaf 60 jaar. Wie op SWT gaat, moet voor de arbeidsmarkt beschikbaar blijven tot 62 jaar of een loopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen.

Landingsbanen zijn mogelijk vanaf 55 jaar.

De ‘relance-overuren’: meer flexibiliteit i.v.m. overuren

Het extra krediet van vrijwillige overuren wordt hernoemd tot ‘relance-overuren’.  

Het opzet is het stelsel van 120 extra vrijwillige overuren aan fiscaal gunstig regime uit te breiden naar alle bedrijven en alle sectoren. 

Deze maatregel van de ‘relance-overuren’ zou overeind blijven t.e.m. 31/12/2022.

Gelijkschakeling aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden opgeschoven

Zoals verwacht, komt er een verschuiving in de deadline met het oog op de gelijkschakeling van arbeiders en bedienden wat betreft de aanvullend pensioenen: die deadline verschuift van 2025 naar 2030. Met betrekking tot dit dossier zal voor toekomstige onderhandelingen een stuk van de toekomstige loonmarge ten belope van 0,1% aan die harmonisering worden besteed. 

Uiteraard blijft Acerta dit sociaal akkoord op de voet volgen en erover communiceren, zodat je met kennis van zaken en zonder tijd te verliezen de juiste beslissingen kan nemen voor jouw onderneming en jouw mensen.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Sociaal-juridische updates Ontdek Trefzeker

Deel dit artikel

Tom Dirix

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding
Werkgevers

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding

03 november 2021 Annelies Bries

In het algemeen paritair comité van de bedienden (PC 200) werd een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2021-2022 opgemaakt. Hier lees je alvast welke afspraken op tafel liggen.

Lees meer
Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe
Werkgevers

Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe

21 april 2021 Tom Dirix

Op maandag 19 april werden de sociale partners het op de valreep eens over een aanpassing van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Wat is de welvaartsenveloppe? Waarom is het belangrijk? En wat is er precies afgesproken?

Lees meer
Sociale verkiezingen 2020: bescherming kandidaten
Werkgevers

Sociale verkiezingen 2020: bescherming kandidaten

07 januari 2021 Clara D'hollander

De sociale verkiezingen liggen intussen definitief achter ons. Hoe zit het met de beschermingsduur van de verkozenen en hun eventuele plaatsvervangers? En wat met werknemers die zich kandidaat hebben gesteld, maar die niet verkozen zijn? We zetten hieronder alle regels op een rijtje.

Lees meer