Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Woonplaatsverklaring buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw: wijzigingen vanaf 2022

22 september 2022

Buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw moeten in principe geen belastingaangifte indienen. Voor deze aangiftevrijstelling gelden echter voorwaarden. Zo moet de seizoenarbeider  o.m. een woonplaatsverklaring bezorgen aan zijn  werkgever. De reglementering rond deze woonplaatsverklaring wijzigde recent.

Samenvatting

  • Mits een aantal voorwaarden vervuld zijn, moeten buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw sinds 2021 geen belastingaangifte meer indienen.
  • Sinds 2022 geldt een bijkomende voorwaarde: de buitenlandse seizoenarbeider moet een ‘woonplaatsverklaring’ bezorgen aan zijn werkgever, en dit voor elk onderscheiden contract.
  • De werkgever moet deze woonplaatsverklaring niet bezorgen aan de fiscus. Hij moet de woonplaatsverklaring wel ter beschikking houden van de fiscus en hij moet er melding van maken  op de fiscale fiche van de werknemer  (en dus desgevallend meedelen aan zijn sociaal secretariaat dat de seizoenarbeider een woonplaatsverklaring overmaakte).

Situering

Onder een aantal voorwaarden zijn buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw sinds 2021 vrijgesteld om een aangifte personenbelasting in te dienen. De ingehouden bedrijfsvoorheffing, die sinds 25 maart 2021 in principe 18,725 procent bedraagt, wordt hierdoor dus meteen ook de eindbelasting van de buitenlandse seizoenarbeider.
Voornamelijk de buitenlandse werknemers die louter bezoldigingen genieten met toepassing van het rsz-gunstregime voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector (*) vallen onder deze aangiftevrijstelling.

Sinds dit jaar, dus vanaf inkomstenjaar 2022, geldt een bijkomende voorwaarde: de seizoenarbeider moet aan zijn werkgever een ‘woonplaatsverklaring’ bezorgen, en dit uiterlijk voor de eerste betaling door die werkgever.
Het betreft een verklaring van de fiscale administratie van het land waar hij fiscaal gezien inwoner is, die bevestigt dat hij er inderdaad fiscaal als inwoner beschouwd wordt. Het certificaat draagt vaak de Engelstalige titel ‘certificate of residence’.
Omdat het niet altijd evident is om (tijdig) zo’n woonplaatsverklaring te verkrijgen, aanvaardt de fiscus overigens ook een verklaring waarbij de officiële woonplaats wordt vastgesteld door een andere overheidsadministratie van de woonstaat van de werknemer, mits die overheidsadministratie bevoegd is om de burgerlijke woonplaats vast te stellen.

(*) Dit betreft een rsz-gunstregime in de land- en tuinbouwsector waarbij, onder bepaalde voorwaarden, de sociale zekerheidsbijdragen berekend worden op basis van fictieve forfaitaire daglonen i.p.v. de reële bezoldiging van de werknemer.

Eerste wijziging: werkgever moet woonplaatsverklaring niet opsturen naar de fiscus

De wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen schrapt de werkgeversverplichting om de woonplaatsverklaring over te maken aan de fiscus. De werkgever moet de woonplaatsverklaring louter ter beschikking houden van de FOD Financiën.
In realiteit is dit geen nieuwigheid: in maart 2022 communiceerde de FOD Financiën reeds dat ze deze pragmatischere houding zou aannemen.

Tweede wijziging: vermelding overhandiging woonplaatsverklaring op de fiscale fiche

Diezelfde wet voert de werkgeversverlichting in om op de fiscale fiche van de werknemer – de fiche 281.10 – aan te duiden dat de woonplaatsverklaring aan de werkgever werd bezorgd. Deze verplichte vermelding geldt voor de fiches voor inkomstenjaar 2022, die ten vroegste begin 2023 worden afgeleverd.

De fiscus moet nog concrete instructies uitwerken over hoe dit nieuw gegeven exact op de fiscale fiche dient te worden vermeld.

Wanneer de fiscale fiche door het sociaal secretariaat wordt opgemaakt moet de werkgever uiteraard doorgeven wanneer een buitenlandse seizoenarbeider een woonplaatsverklaring overmaakt aan hem. Zo niet zal de fiscale fiche van de werknemer een fout bevatten.

Derde wijziging: een woonplaatsverklaring voor elke tewerkstelling

Een aan de werkgever overhandigde woonplaatsverklaring geldt niet meer voor het hele betrokken inkomstenjaar. Wanneer een seizoenarbeider gespreid over het jaar meer dan één keer wordt tewerkgesteld bij dezelfde werkgever met onderscheiden contracten, moet hij dus telkens een woonplaatsverklaring overhandigen aan die werkgever! Doet de buitenlandse seizoenarbeider dit niet, dan moet hij voor dat jaar toch een aangifte personenbelasting indienen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates