Vorige

Versoepeling regels gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw

23 april 2020 Leen Smeets Werkgevers

Het coronavirus houdt nog steeds heel wat landen in de ban. Verschillende landsgrenzen zijn gesloten, wat slecht nieuws is voor de land- en tuinbouwsector. Het teeltseizoen is immers begonnen en het tekort aan (buitenlandse) seizoenarbeiders kan roet in het eten gooien. De regering hoorde de noodkreet van de land- en tuinbouwsector en heeft tijdelijk een aantal voorwaarden voor de reeds aanwezige seizoenwerknemers versoepeld.

Leestijd: Later lezen?

Gelegenheidsarbeid: werken aan een gunstig RSZ-regime

Arbeiders kunnen in de land- en tuinbouwsector een beperkt aantal dagen tewerkgesteld worden aan een gunstig RSZ-regime. De voorwaarde is dat de gelegenheidsarbeider in de loop van de 180 voorafgaande dagen niet in een ander statuut gewerkt heeft in de land- of tuinbouwsector. Het aantal dagen seizoenarbeid per werknemer wordt bovendien beperkt.

Heeft de werknemer nog nooit seizoenarbeid gedaan? Dan bestel je bij het Fonds een gelegenheidsformulier waarop het aantal dagen kan worden bijgehouden. Dat formulier geef je dan mee aan de werknemer. Voor alle seizoenwerknemers doe je elke dag een dimona-aangifte met vermelding van begin– en einduur van de tewerkstelling.

Versoepeling van de regels

Versoepeling van de 180-dagenregel

De 180-dagenregel houdt in dat een persoon maar kan werken als seizoenwerknemer als hij of zij in de voorafgaande 180 dagen niet gewerkt heeft als vaste werknemer in de land- of tuinbouwsector. Oorspronkelijk gebeurde die controle op sectorniveau, maar nu moet dit enkel gebeuren op niveau van de eigen onderneming.

De versoepeling van deze regel tot de eigen onderneming werd eerder al voorzien, maar werd nu in versneld tempo goedgekeurd voor de periode van de huidige coronacrisis. Je kan nu dus onmiddellijk een persoon aanwerven die in vaste dienst tewerkgesteld was in een andere sector of onderneming. Je moet geen 180 dagen wachten.

Wil je na de tewerkstelling als seizoenwerknemer, ook nog een contract geven voor bepaalde duur of voor een bepaald werk van maximaal zes weken? Dat kan. Er wordt met dit contract dan geen rekening gehouden voor de verdere toepassing van de 180 dagenregel. Ook iemand die met wettelijk pensioen gaat, kan in hetzelfde bedrijf onmiddellijk worden ingezet als seizoenwerknemer.

Opgelet, deze maatregel is momenteel enkel geldig voor de huidige coronacrisis en het kalenderjaar 2020. Voor de periode daarna, werd nog niets definitief bevestigd.

Mogelijkheid om in 2020 een tweede gelegenheidsformulier af te leveren

Tot en met 31 december 2020 kan een tweede gelegenheidsformulier worden gebruikt. Dit betekent voor het aantal dagen seizoenarbeid per werknemer in 2020 het volgende :

Sector Aantal dagen
PC 144 landbouw 2 x 30 dagen = 60 dagen
PC 145 tuinbouw 2 x 65 dagen = 130 dagen

In tegenstelling tot wat eerst voorgesteld werd, zal de voorziene verhoging tot 100 dagen voor de witloof en fruitteelt in 2020 niet gebruikt kunnen worden. De respectievelijke aanvraagprocedures werden voorlopig stopgezet.

Een verhoging tot 100 dagen kan wel nog voor werkgevers uit de champignonteelt die een aanvraag hebben gedaan om gebruik te kunnen maken van het toekomstplan. Dit betekent voor het aantal dagen seizoenarbeid in 2020 het volgende :

  Je werd aanvaard om gebruik te maken van het toekomstplan voor de champignonteelt Je maakt GEEN gebruik van het toekomstplan voor de champignonteelt
Werkgever Je kan het ganse jaar gebruik maken van seizoenarbeiders Je kan slechts gedurende 156 dagen gebruik maken van seizoenarbeiders
Werknemer

Mag tot 130 dagen werken in 2020

Max 2 plukkaarten

65 dagen per plukkaart

Mag tot 130 dagen werken in 2020

Max 2 plukkaarten

65 dagen per plukkaart

Uitzendkrachten kunnen trouwens onder dezelfde voorwaarden worden tewerk gesteld.

Er wordt dit jaar geen verhoging tot 200 dagen seizoenarbeid per werknemer aanvaard. Dit werd zo door de sociale partners uitdrukkelijk afgesproken.

Blijf op de hoogte van de laatste corona-maatregelen

Acerta houdt je op de hoogte van de laatste maatregelen tijdens deze coronacrisis. Ontdek wat er wél en niet kan in onze FAQ.

Raadpleeg onze FAQ

Deel dit artikel

Leen Smeets

Geschreven door Leen Smeets

Leen Smeets is juridisch adviseur bij het Kenniscentrum van Acerta. Zij is onder meer gespecialiseerd in arbeidsduur, flexibiliteit en arbeidsreglementering.

Gerelateerde artikels

Bedrijven mogen afscheid nemen van mondmaskers en vaccinatiegraad opvragen
Werkgevers

Bedrijven mogen afscheid nemen van mondmaskers en vaccinatiegraad opvragen

30 september 2021 Miet Vanhegen

Vanaf 1 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht, toch kunnen de regionale overheden het dragen van een mondmasker wél nog verplichten. Bovendien kunnen bedrijven ook de vaccinatiegraad binnen hun onderneming opvragen.

Lees meer
Welke coronasteunmaatregelen lopen af op 30 september 2021?
Werkgevers

Welke coronasteunmaatregelen lopen af op 30 september 2021?

29 september 2021 Ellen Van Grunderbeek

Slechts een deel van de economische coronasteunmaatregelen wordt verlengd, dat kondigde de federale regering afgelopen vrijdag aan. Op welke steunmaatregelen zal je niet langer een beroep kunnen doen?

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021

23 september 2021 Nele Mertens

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid na 30 september? Dan zal je dat tot het einde van het jaar nog kunnen doen via de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer