Vorige

Cegeka is overtuigd van de kracht van hybride werken

#Werkgevers

Hybride werken, smart working, thuiswerken. Hoe je het ook wil noemen, deze manier van werken raakt steeds meer ingeburgerd. Maar om dit in goede banen te leiden in je organisatie heb je duidelijke afspraken vertaald in een telewerkbeleid nodig. Ook bij Cegeka, internationale speler op de IT-markt, hebben ze dit goed begrepen.

Leestijd: Later lezen?

Goed doordachte strategie

Bij Cegeka zijn we sinds Corona pas echt overtuigd van de kracht van hybride werken. De coronapandemie en bijhorende lockdowns met verplicht thuiswerken hebben de trend naar hybride werken binnen Cegeka in een stroomversnelling gebracht.

Elke Picquet, Employer Branding en Campus Recruitment Coordinator bij Cegeka

Aan het woord is Elke Picquet, Employer Branding en Campus Recruitment Coordinator bij Cegeka. "Om hybride werkenin de praktijk om te zetten heb je een goed kader nodig: een smart working beleid dat aangeeft welke locatie onder welke omstandigheden het meest geschikt is om te werken. Het beleid moet breed inzetbaar zijn, zeker in een internationale organisatie als de onze."

Cegeka is met meer dan 5.500 werknemers en 20+ kantoren in 11 Europese landen een belangrijke speler op de IT-markt. Niet alleen in de oplossingen die ze bieden voor hun klanten staat innovatie voorop, ook als werkgever willen ze baanbrekend werk leveren. Een krachtig uitgewerkt CSR-charter is daar getuige van, en nu dus ook een vooruitstrevende smart working policy.

"Die policy is er niet zomaar gekomen", vertelt Elke. "Onze organisatie is actief in verschillende domeinen gespreid over verschillende landen met medewerkers in heel uiteenlopende rollen. Dat vraagt om een goed doordachte strategie."

Algemeen breed kader

"In juni 2020 zijn we gestart met een corporate survey waarbij de country managers en de top 30 van het bedrijf mee de doelstellingen van de smart working policy definieerden", legt Elke uit. "Het uitgebreide rapport dat uit die survey kwam, diende nadien als basis voor de policy."

De internationale context waarbinnen Cegeka actief is, betekende ook dat de policy moest passen binnen het wettelijk kader van de verschillende landen waar het bedrijf gevestigd is. "De policy moest vooral een algemeen breed kader scheppen, een filosofie als het ware, waarbinnen de verschillende teams afspraken kunnen maken rond hybride werken", legt Elke verder uit. "Bovendien is er binnen de teams heel wat diversiteit. We hebben teams die volledig, deels of helemaal niet op locatie bij de klant werken. Eén  algemene policy die voor alle medewerkers en teams van toepassing is, is daarom moeilijk te definiëren. Daarom lieten we binnen de policy de mogelijkheid om op teamniveau concrete afspraken te maken."

Implementatie in verschillende stappen

In een volgende stap, eerder dit jaar, werden de managers vertrouwd gemaakt met de nieuwe policy. "Hiervoor organiseerden we dit voorjaar een reeks workshops", zegt Elke. "Daarin kwamen de verschillende aspecten van de policy aan bod, zoals het legale en technische kader, maar ook welzijn kreeg de nodige aandacht. Werken op afstand vraagt uiteraard andere vaardigheden. In de reeks zaten daarom bijvoorbeeld ook workshops over leidinggeven op afstand."

In de komende weken en maanden  wordt de smart working policy verder  geïmplementeerd in de  organisatie. "Alle werknemers krijgen de kans om deel te nemen aan dit traject, opnieuw in de vorm van workshops", vertelt Elke tot slot. "En ook hier besteden we veel aandacht aan welzijn. Hoe maak je de overgang naar werken op kantoor na lang remote werken? Hoe zorg je voor een goede work-life balance bij thuiswerk? Dat zijn allemaal aspecten die aan bod komen."

Maak van hybride werken een succes

Ga voor een beleid dat nauw aansluit bij de identiteit van je bedrijf en betrek je personeel bij de vormgeving van die afspraken. Zo heeft jouw bedrijf straks een duurzaam én toekomstgericht hybride werkbeleid.

Acerta ondersteunt jou

Deel dit ondernemersverhaal